Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Oznámenia o obstarávaní

Aktuálne oznámenia

Aktuálne oznámenie Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Termín plnenia Poznámka
Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu Technická kontrola a servis všetkých technologických zariadení počas prevádzky zariadení Závodu Spaľovňa odpadu 357.000,- Eur 12 mesiacov
od účinnosti zmluvy
Špecifické poskytovanie služieb, ktoré je schopný poskytnúť len určitý dodávateľ na zabezpečenie prevádzkyschopnosti ZSO – nevzťahuje sa povinnosť obstarávať v zmysle ZVN-2-ÚIaSM-2014_v2
Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu Opravy kotlov K1 aK2 v čase odstávok technologických zariadení Závodu Spaľovňa odpadu 140.000,- Eur jarná a jesenná odstávka 2019 Špecifické a svojho druhu jedinečné technologické zariadenie v ZSO môže operatívne skontrolovať zvnútra a prípadne i opraviť len určitý dodávateľ, ktorý pozná technologické väzby na súvisiace zariadenia a je schopný poskytnúť tieto špecifické služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti ZSO – nevzťahuje sa povinnosť obstarávať v zmysle ZVN-2-ÚIaSM-2014_v2
Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu Vývoz zmesového komunálneho odpadu „O“ na skládku v čase dvoch odstávok zariadení Závodu Spaľovňa odpadu finančný rámec max. 440.000,- Eur do 31.12.2019 od účinnosti zmluvy obmedzený výskyt prevádzok – nevzťahuje sa povinnosť obstarávať v zmysle ZVN-2-ÚIaSM-2014_v2
Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu Zneškodnenie „N“ odpadu – tuhého odpadu z čistenia plynov max. 400.000,- Eur 12 mesiacov od účinnosti zmluvy obmedzený výskyt prevádzok – nevzťahuje sa povinnosť obstarávať v zmysle ZVN-2-ÚIaSM-2014_v2

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo