Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Oznámenia o obstarávaní

Aktuálne oznámenia

Aktuálne oznámenie Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Termín plnenia Poznámka


Ukončené oznámenia

Predmet zákazky Zmluva Cena zákazky bez DPH Termín plnenia Druhá zmluvná strana
Zneškodnenie „N“ odpadu – tuhého odpadu z čistenia plynov RÁMCOVÁ ZMLUVA č. Z51190007 max. 200.000,- Eur od 01.04.2019 do 31.03.2020 EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Zneškodnenie „N“ odpadu – tuhého odpadu z čistenia plynov RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č. S190100495 max. 200.000,- Eur od 01.04.2019 do 31.03.2020 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Vývoz zmesového komunálneho odpadu „O“ na skládku v čase dvoch odstávok zariadení Závodu Spaľovňa odpadu RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č. S190100497 max. 220.000,- Eur od 10.04.2019 do 31.12.2019 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Vývoz zmesového komunálneho odpadu „O“ na skládku v čase dvoch odstávok zariadení Závodu Spaľovňa odpadu RÁMCOVÁ ZMLUVA O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADU ULOŽENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV max. 220.000,- Eur od 10.04.2019 do 31.12.2019 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava
Opravy kotlov K1 a K2 v čase odstávok technologických zariadení Závodu Spaľovňa odpadu RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 06-50OK/2019 max. 140.000,- Eur jarná a jesenná odstávka 2019 FEVAKO spol. s r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava


Zrušené oznámenia

Predmet zákazky Zmluva Dôvod zrušenia
Technická kontrola a servis všetkých technologických zariadení počas prevádzky zariadení Závodu Spaľovňa odpadu neuzavrela sa zákazka sa doplnila do PLÁNU VO 2019

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo