Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Obstarávanie

Ochrana osobných údajov /.pdf/

Aktuálne obstarávanie

Predmet obstarávania Termín predkladania ponúk Predpokladaná cena Zadávacie podklady Termín realizácie
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OH do 06.02.2020 do 10.00. PHZ 102 000 EUR bez DPH [www.ezakazky.sk/olo/] 1.3.2020 – 28.2.2021
Mobilné lisovacie kontajnery hákové do 29.11.2019 do 8: 00 hod. 41.000 EUR bez DPH [www.josephine.sk/olo/] 2 mesiace od podpisu zmluvy
Monitoring kvality podzemnej vody do 18.11.2019 do 12:00 hod 15 220,00 EUR bez DPH [www.josephine.sk/olo/] 3 roky
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia do 4.10.2019 do 10:15 hod. PRIESKUM TRHU PRE URČENIE PHZ [www.ezakazky.sk/olo/] 3 roky od podpisu zmluvy

 


Ukončené obstarávanie

Predmet obstarávania Termín predkladania ponúk Cena Zadávacie podklady Termín realizácie Víťaz
Servis, údržba, dezinfekcia a čistenie klimatizačných a kondenzačných jednotiek. do 26.11.2019 do 10:00 hod 7 989,98 € bez DPH od 19.11.2019 1.12.2019-30.11.2020 E.D.T. spol. s.r.o.
Inštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynov do 06.12.2019 do 10:00 hod 11 786,- EUR bez DPH od 26.119.2019 do 06.12.2019 do 31.01.2020 Yves &
Soteco Slovakia s.r.o., Bratislava
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočnenie stavby: „Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií – čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný“ do 19.09.2019 do 12:00 hod 9 000,- EUR bez DPH od 10.09.2019 do 19.09.2019 do 6 týždňov od podpisu zmluvy Ing. Juraj Diky, Bratislava
Servisná a revízna činnosť plynových kotolní. do 18.10.2019 do 12:00 hod. 7915,92 € od 14.10.2019 do 18.10.2019 12 mesiacov od účinnosti zmluvy TZB Technológie, s.r.o., Bratislava
Rekonštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚV do 04.10.2019 do 12:00 hod 7 189,- € bez DPH od 27.9.2019 do 04.10.2019 11/2019 IMAO electric s.r.o. , Považská Bystrica
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu: Technické opatrenia v sklade náhradných dielov do 14.10.2019 do 12:00 hod 13 500,- € – cena za PD od 04.10.2019 do 14.10.2019 2 mesiace Prieskum trhu podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
Servisná a revízna činnosť plynových kotolní od 24.09.2019 do 27.09.2019 6.000,- EUR bez DPH 24.09.2019 1 rok zákazka zrušená s opätovným vyhlásením
Vyčistenie zásobného sila produktu čistenia spalín – nebezpečného odpadu kat. č. 19 01 07 – tuhý odpad z čistenia spalín. do 16.09.2019 do 10:00 hod 9853 € + 160 €/hod – max limit plnenia 13 000 € bez DPH od 11.9.2019 28.9.2019 – 6.10.2019 Vertical Industrial, a.s.
Inštalácia centrálneho vysávania pre tuhý odpad z čistenia plynov do 29.07.2019 do 10:00 hod.

od 19.07. do 29.07.2019 Do 2 mesiacov od objednávky zrušené, opakované vyhlásenie
Mobilné lisovacie kontajnery hákové do 12.09.2019 do 16:45 hod. zverejnené v EKS 12.9.2019 od 16.09.2019
do 15.11.2019
VO zrušené
Osobné ochranné pracovné prostriedky – mikina na zips, bunda zimná reflexná 5v1, obuv do 16.09.2019 do 09:00 hod. 18.736 ,- EUR bez DPH zverejnené v EKS 16.9.2019 od 19.09.2019 do 7.10.2019 KORAKO plus s.r.o.
Prečerpanie odpadovej vody do 20.09.2019 do 10:00 hod. 11.500,- EUR bez DPH od 16.09.2019 do 20.09.2019 23.09.2019-02.10.2019 AKS Group s.r.o. Žilina
Servisná a revízna činnosť plynových kotlov do 20.09.2019 do 13:00 hod. od 16.09.2019 do 20.09.2019 48 mesiacov od účinnosti zmluvy Zákazka zrušená s opätovným vyhlásením
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočnenie stavby: „Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií – čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný“ do 21.08.2019 do 12:00 hod. od 07.08.2019 do 20.08.2019 do 6 týždňov od vystavenia objednávky Prieskum trhu zrušený – bude sa opakovať
HDPE kontajnery a zberné nádoby do 29.04.2019 do 10:00:00 182.000,00 EUR bez DPH Zverejnené v EKS, 23.04.2019 od 01.05.2019 do 30.04.2020 Katis s.r.o., Košice
Čistenie a dezinfekcia zberných nádob do 29.03.2019 do 10:00 hod. V zmysle dohodnutého cenníka Príloha č. 1, max. fin. rámec: 141.400,- EUR bez DPH od 14.03.2019 do 25.03.2019 od 01.05.2019 do 30.11.2019 SWM Group a.s. , Bratislava
Osobné ochranné pracovné prostriedky do 03.04.2019 do 10:00 hod. Max. 60.000,- EUR bez DPH od 27.03.2019 do 03.04.2019 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti BORMIS, s.r.o., Svätý JUR
Oprava- výmena častí potrubných trás a výmena dilatačných kompenzátorov dymovodov pre kotly K1 a K2 do 08.03.2019 do 12.00 hod. 74.000,- EUR bez DPH 01.03.2019 – 08.03.2019 26.4.2019 – 15.5.2019 ENERGYMONTAGE – GROUP s.r.o.
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 22.2.2019 do 11.00 hod. max 175.200,-€ bez DPH na 12 mesiacov od 5.2.2019 do 13.2.2019 12 mesiacov od podpisu zmluvy JV INTERSAD s.r.o, Svätý Jur
Výber audítora pre vykonanie štatutárneho auditu OLO a.s. do 25.02.2019
do 10:00 hod.
max. 19.000 € bez DPH
[13.000 € +
(0 € – 6.000 €)]
od 15.02.2019
do 25.02.2019
od 09.03.2019
do 31.12.2019
Delloite Audit s. r. o. Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Dodávka, montáž dávkovacích regeneračných čerpadiel, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy, demontáže stávajúceho čerpadla s elektromotorom + mechanická časť s prevodovkou do 22.02.2019 do 12.00 hod. 18.590,60 EUR bez DPH od 14.02.2019 do 22.02.2019 26.4.2019 – 15.5.2019 ProMinent Slovensko, s.r.o.
Dodávka, výmena a programovanie automatiky Lamtec na horáku č.1 kotla K2 do 15.03.2019 do 12.00 hod. 16.400,- EUR bez DPH 08.03.2019-15.03.2019 26.4.2019 – 15.5.2019 OPRaS – TZ, s.r.o.
Dodávka kompletného elektrického napájacieho čerpadla vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku vrátane demontáže stávajúceho čerpadla a montáže nového do 15.02.2019 do 10.00 hod. 68.500,-€ bez DPH od 7.2.2019 do 14.2.2019 počas jarnej odstávky od 26.04.2019 do 15.05.2019 KSB Čerpadlá a Armatúry s.r.o.
Oprava zariadenia textilného filtra a nákup filtračných rukávov (filtrov) a oporných košov filtračných rukávov (filtrov) pre textilný filter do 22.02.2019 do 10.00 hod. 75.000,-€ bez DPH od 15.2.2019- 21.2.2019 počas jarnej odstávky od 26.04.2019 do 15.05.2019 GS-TEC s.r.o
Čpavková voda (amoniak – vodný roztok)24-25% do 20.02.2019 do 12.00 hod. 0,132 € bez DPH/ 1 kg od 13.2.2019- 19.2.2019 1.3.2019 – 28.02.2020 Ropa Slovakia s.r.o
Osobné ochranné pracovné prostriedky do 06.03.2019 do 10:00 hod. od 26.02.2019 prieskum trhu zrušený
Originálne tonery do 15.02.2019 do 08:00 hod. 16.699,00 € od 11.02.2019 EKS 18.02.2019-11.02.2020 Juriga spol. s r.o., Bratislava

1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu do 14.11.2018 do 09:00 hod. 159.552,00 € od 08.11.2018 EKS 01.01.2019-01.01.2020 BINS s.r.o., Nitra
Inžinierske činnosti pre medziskládku a lisovňu KO do 10.10.2018 do 10:00 hod. od 28.09.2018 do 10.10.2018 prieskum trhu zrušený
Zemný plyn do 22.10.2018 do 10:00 hod. 0,02512 €/kWh 04.10.2018- 12.10.2018 01.01. – 31.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitra
Vozidlá s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom do 22.10.2018 do 13:00 hod. 150.000,- € bez DPH od 05.10.2018 do 16.10.2018 16 týždňov od podpisu zmluvy Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Oprava zariadenia textilného filtra čísla 2 do 22.08.2018 do 10:00 hod. 84.608,-€ bez DPH od 10.08.2018 – 21.08.2018 9-10/2018 GS-TEC s.r.o
Generálna oprava dymového ventilátoru K1 a ventilátoru primárneho vzduchu K2 v závode Spaľovňa odpadu do 12.09.2018 do 10:00 hod. 13.505,-€ bez DPH od 04.09.2018 – 11.09.2018 10/2018 YTS Slovakia s.r.o
Archivačné služby a správa registratúry pre OLO a.s. – vyhradená zákazka § 36a (zákon č. 343/2015 Z. z.) do 31.08.2018
do 10:00 hod.
Jednotkové ceny v zmysle Cenovej ponuky od 17.08.2018
do 31.08.2018
do 36 mesiacov od 01.10.2018 Chránená dielňa priznaná spoločnosti Document Management Services s.r.o., Trebišov
Zásobník škvary – realizácia technických opatrení na odstránenie havarijného stavu a zvýšenie životnosti konštrukcie zásobníka do 22.03.2018 do 12:00 hod. 496.881,39 € bez DPH od 02.03. 2018 do 13.03.2018 od odovzdania staveniska do 30.10.2018 VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Bratislava
Malé zberové vozidlá na zber BRKO do 21.05.2018 do 10:00 hod. 297.000,-€ bez DPH od 03.05.2018- 14.05.2018 30 týždňov od podpisu KZ Profi Truck Business, s.r.o, Olomouc
Digitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKS do 25.06.2018 do 10:00 hod. 145.215,- EUR bez DPH + 0,43 € bez DPH/A4 od 08.06.2018 do 18.06.2018 do 24 mesiacov P.V.Energoservis s.r.o. , Praha
Inžinierske činnosti pre medziskládku a lisovňu KO do 10.08.2018, do 10:00 hod. od 27.07.2018
do 10.08.2018
prieskum trhu zrušený – bude sa vyhlasovať znova
Zberové vozidlo s hydraulickou rukou do 21.06.2018 do 10:00 hod. 200.850,-€ bez DPH od 01.6.2018- 12.06.2018 190 dní od podpisu KZ Scania Slovakia, s.r.o.
Nákup elektro armatúr Persta- posúvač a nákup armatúr – ručných posúvačov DN 150 do 06.07.2018 do 10:00 hod. 25.799,-€ bez DPH od 25.6.2018- 05.07.2018 9-10/2018 I.B.L Slovakia, s.r.o
Návrh projektového riešenia inštalácie KJ pre OLO a.s. do 15.05.2018 do 10:00 hod. 58.800,- Eur bez DPH od 04.05.2018 do 15.05.2018 do 3 mesiacov od platnosti zmluvy alt – energie, s.r.o. Trenčín
Kontrola obstarávania do 20.06.2018 do 10:00 hod. 95 Eur/1 hod. bez DPH (max. fin. limit je 50.000 Eur bez DPH) od 08.06.2018 do 20.06.2018 do 3 kalendárnych mesiacov od doručenia požiadavky Tatra Tender s. r. o. Bratislava
Projekt inovácií v spracovaní ZKO – analýza do 06.07.2018 do 10:00 hod. 27.400,- EUR bez DPH od 28.06.2018 do 30 dní Radvise Group, s.r.o., Bratislava
Modernizácia kamerového systému do 15.06.2018 do 12:00 hod. 111.896,30 EUR bez DPH od 05.06.2018 do 12.06.2018 1. etapa: do 30 dní od začiatku prác
2. etapa: do 30 dní od začiatku prác
KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o., Senica
Odborné marketingovo- komunikačné služby do 23.4.2018 do 10.00 hod. od 13.4.2018 do 23.4.2018 súťaž zrušená
Implementácia GDPR na podmienky OLO a.s. do 20.04.2018 do 10:00 hod. podľa kalkulácie od 13.04.2018 do 20.04.2018 do 3 kalendárnych mesiacov Via Leonis, spol. s r.o. Chorvátsky Grob
Návrh projektového riešenia využitia tepla z chladenia kompresorov do 18.05.2018 do 10:00 hod. od 10.05.2018 do 18.05.2018 prieskum trhu zrušený
Modernizácia kamerového systému a správa do 24.05.2018 do 12:00 hod. od 15.05.2018 do 21.05.2018 súťaž zrušená
Zabezpečenie požiarnej ochrany objektov do 19.04.2018 40.000,- € bez DPH od 10.04.2018 do 19.04.2018 48 mesiacov od podpisu RZ Pyroteam Group, s.r.o., Senica
Výmena výtlačného potrubia na odpadovú vodu DN 150 do 19.04.2018 63.024,33,- € bez DPH od 12.04.2018 do 19.04.2018 do 09.05. 2018 T&B ecogroup s.r.o. , Bratislava
Generálna oprava turbogenerátora TG1 do 23.02.2018 do 10:00 hod. 614.273,- € bez DPH od 09.02.2018 do 19.02.2018 do 30.10.2018 Siemens s.r.o. , Bratislava
Mini zberové vozidlá do 27.03.2018 do 10:00 hod. 186.000,- € od 07.03. 2018 do 16.03.2018 30 týždňov od podpisu zmluvy Profi Truck Business, s.r.o., Olomouc
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. do 05.02.2018 do 12:00 hod. 14,90 €/ T od 22.1.2018 – 30.1.2018 12 mesiacov od účinnosti zmluvu JV Intersad s.r.o, Svätý Jur
Nákup filtračných hadíc a oporných košov (filtrov) pre textilný filter. do 15.02.2018 do 10.00 hod. 65.361,60 € od 7.2.2018- 15.2.2018 45 dní od podpisu zmluvy GS-TECH s.r.o, Zvolen
Vypracovanie dokumentácie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
k projektu Triediace a lisovacie zariadenie v areáli OLO a.s.
do 16.3.2018 do 10:00 hod. 19.600,-€ od 8.3.2018- 16.3.2018 5/2018 Ecopark s.r.o, Malacky
Kompletizácia dokumentov súvisiacich s produktami a službami poskytovanými spoločnosťou OLO a.s. do 23.3.2018 do 10:00 hod. cenník jednotkových cien od 15.3.2018- 23.3.2018 12 mesiacov od účinnosti zmluvy Frost & Miller s.r.o , Bratislava
Oprava komínového telesa podľa záverov z revíznej správy do 23.3.2018 do 12:00 hod. 244.425,46 EUR bez DPH od 07.03.2018 do 15.03.2018 do 09.05.2018 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. , Bratislava
Vybudovanie umyvárne nákladných vozidiel do 02.02.2018 do 12:00 hod. 229.973,07 EUR bez DPH od 16.01.2018 do 25.01.2018 do 4 mesiacov od odovzdania staveniska UNISTAV spol. s.r.o. , Senica
Digitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKS do 21.03.2018 do 12:00 hod. od 5.3.2018 do 14.03.2018 súťaž zrušená
Armatúry PERSTA- výmena posúvačov do 01.02.2018 do 10:00 hod. 44.000,-€ 4-6/2018 zrušené obstarávanie
Čpavková voda 24-25% do 14.02.2018 do 10hod. 0,1215 €/kg 1.3.2018 – 28.02.2019 Ropa Slovakia s.r.o
Zberové vozidlo na sklo do 07.02.2018 do 12:00 hod. 99.500, € bez DPH od 29.01. – 07.02.2018 do 30 týždňov od podpisu zmluvy Profi Truck Business, s.r.o., Olomouc
Tablety s upraveným SW Android, vrátane príslušenstva do 16.02.2018 do 10:00 hod. max. 62.628,- € 09.02. – 16.02.2018 12 mesiacov od platnosti zmluvy ASBIS s.r.o. Košice
Prenájom softvérových licencií do 22.01.2018 do 09:00 hod. 16.567,82 € bez DPH/rok 16.01.-22.01.2018 36 mes. od platnosti zmluvy Benestra, s.r.o., Bratislava
Baliaca linka na zlisovaný zmesový komunálny odpad do 24.11.2017 do 10:00 hod. 249.800,- € bez DPH od 08.11.2017 do 23.11.2017 od 17.01.2018 do 16.04.2018 WINTEC Slovakia s.r.o.
Banská Štiavnica
Periodické diskontinuálne oprávnené merania emisií PCDD/PCDF, ťažkých kovov a HF a periodická kontrola AMS do 28.11.2017 do 10:00 hod. 48.000,- € bez DPH 11/2017 od 01.01.2018 do 31.12.2020 EnviroTeam Slovakia s.r.o. , Košice
Čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach v prevádzkach OLO a.s. do 22.11.2017 do 10.00 hod. cenník jednotkových cien od 03.11.2017 do 14.11.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy AKS group s.r.o , Žilina
1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu 21.12.2017 175.900,- € EKS Od 01.01.2017 -12 mes. od účinnosti zmluvy Zoltán Berner, Modra
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním – tryskaním do 21.11.2017 do 12:00 hod. cenník od 06.11.2017 do 14.11.2017 na 36 mesiacov FEVAKO spol. s.r.o., Bratislava
Plastové nádoby na odpad 120 l / 240 l 13.11.2017 159.300,- € EKS 24 mes. od účinnosti zmluvy MEVA-SK, s.r.o.
Zabezpečenie hygienicko – epidemiologického režimu
na požadovanej úrovni
26.10.2017 228.129,36 € EKS 36 mes. od účinnosti zmluvy Mette s.r.o.
1100 l HDPE kontajnery na komunálny odpad 28.08.2017 JC 124,3 €/ks EKS 09/2017-08/2018 Zoltán Berner
Dodávka a montáž usmerňovacích zariadení 24 V DC do 11.12.2017 do 10:00 hod. 29.856,-€ od 01.12.2017 do 31.12.2017 Techall Slovensko spol. s r.o. Bernolákovo
Poskytovanie pneuservisných služieb do 28.11.2017 do 10:00 hod. max. 233.000,- € do 16.11.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy A.R.S. spol. s r.o., Banská Bystrica
Kontajnery – zvony na sklo, č. obst. 51-40OK/2017 do 07.12.2017 do 10:00 hod. JC 468,- €/ks od 20.11.2017 do 28.11.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy Plastima Topoľčany, s.r.o.
Mobilný lisovací kontajner 10 m3 na hákový nakladač do 23.11.2017 do 09:00 hod. 26.500,- € bez DPH 11/2017 60 dní WINTEC Slovakia s.r.o., Banská Štiavnica
Dodávka zemného plynu pre potreby OLO a.s. do 23.11.2017 do 10:00 hod. 17,97 €/MWh pre OM1, OM3
17,55 €/MWh pre OM2
od 06.11.2017 do 21.11.2017 od 01.01.2018 do 31.12.2018 SPP, a.s.
Bratislava
Vykonávanie opráv čerpadiel určených obstarávateľom, vrátane obstarania a dodávky náhradných dielov pre opravy čerpadiel do 06.11.2017 do 10:00 hod. cenník od 19.10.2017 do 27.10.2017 na 36 mesiacov PRAKTIKPUMP s.r.o. , Zvolen
Servisná starostlivosť o podvozky SNMV a prívesy do 10.11.2017 do 10:00 hod. 25,- € bez DPH/ 1 hod. od 27.10.2017 do 07.11.2017 na 36 mesiacov LKW-SERVIS Valovič s.r.o., Šenkvice
Diagnostika -obhliadka oceľových konštrukcií do 26.10.2017 do 10:00 hod. 47.940,- € bez DPH 10/2017 do 31.12.2017 PRODEX spol. s.r.o. , Bratislava
Prieskum geologického prostredia neinvazívnou metódou 09.10.2017 do 10.00 hod. 125.000,-€ od 22.9.2017 30 dní od účinnosti zmluvy Groundtech Services s.r.o
Úpravy spevnených plôch a objektu dielne opravy kontajnerov do 27.09.2017 do 10:00 hod. 197.395,18 € bez DPH od 20.09.2017 do 3 mesiacov R+S Service, s.r.o. Bratislava
Nákup a dodanie vozidiel na prepravu veľkokapacitných kontajnerov „VKK“ do 17.05.2017 do 12:00 hod. 387 900,- € 28.04.2017 do 12.05.2017 do 5 mes. od podpisu zmluvy REDOX s.r.o.
Odborný energetický konzultant do 17.08.2017 do 12:00 hod. 6.900,56 € bez DPH/mesiac od 01.08.2017 do 10.08.2017 na 36 mesiacov MAGNA ENERGIA a.s. , Piešťany
Opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava 21.8.2017 do 10.00 hod. v zmysle cenníka za jednotkové ceny od 3.8.2017 – 11.08.2017 48 mesiacov od účinnosti zmluvy TERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Úprava vizualizácie potrubného systému CHÚV 23.08.2017. do 10 hod. 84.628,04 € od 10.8.2017 16.9. – 4.10.2017 počas jesennej odstávky ACP AuComp, s.r.o
Úprava štatistického systému technologických vodomerov 23.08.2017 do 10 hod. 82.812,58 € od 10.8.2017 16.9. – 4.10.2017 počas jesennej odstávky SAT Systémy automatizačnej techniky, spol s.r.o.
Odkanalizovanie spevnených plôch v Závode Spaľovňa odpadu do 26.05.2017 do 12.00 hod. 517.940,33 € od 05.05.2017 do 17.05.2017 do 5 mesiacov TEAM s.r.o., Banská Bystrica
Ochrana majetku objektov obstarávateľa výkonom strážnej služby 17.07.2017 do 10.00 hod. 757.500,-€ od 20.06.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy K.G.V. Security s.r.o , Bratislava
Výmena nového binárneho merania hladiny bubna v kotle K1 v závode Spaľovňa odpadu, Bratislava 20.07.2017 do 12.00 hod. 63.113,-€ od 11.7.2017 16.9. – 4.10.2017 Victorian Energy, a.s., Bratislava
Meranie a diagnostika energetických zariadení do 25.07.2017 do 09:00 hod. 131.860,- € od 11.07.2017 do 19.07.2017 do 5. mesiacov EnergyTech, s.r.o., Žilina
AMS – výmena prístrojov na meranie TZL 17.07.2017 do 10.00 hod. od 07.07.2017 súťaž zrušená
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému pre zamestnancov do 18.07.2017 do 12.00 hod. 36.880,- € od 07.07.2017 do 18.07.2017 36 mesiacov od účinnosti zmluvy GGFS s.r.o., Bratislava
Zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti prevádzky Ivanská cesta 22, Bratislava 20.07.2017 do 12.00 hod. 118.483,-€ od 04.07.2017 1.8.2017- 30.11.2017 Proteng s.r.o
Výmena armatúr na výstupnom potrubí pary z kotla K1 a K2 a výmena armatúr na vstupnom potrubí pary do TG 25.07.2017. do 09.00 hod. od 11.07.2017 19.09.2017 do 03.10.2017 súťaž zrušená 27.7.2017
Baliaca linka na zlisovaný zmesový komunálny odpad do 21.07.2017 do 10:00 hod. od 03.07.2017
do 17.07.2017
do 6 mesiacov
od podpisu zmluvy
neúspešné obstarávanie
Prenájom osobných vozidiel do 23.06.2017 do 12:00 hod. 415.000,- € od 02.06.2017 do 14.06.2017 na 48 mesiacov B2B Rent s.r.o., Bratislava
Nákup a dodanie zberových vozidiel na sklo do 26.05.2017 do 12:00 hod 196.000,- € 5/2017 do 140 dní od podpisu zmluvy Profi Truck Business, s.r.o., Olomouc
Doručovanie zberných nádob do 27.06.2017 do 12:00 hod. 30.000,- € 6/2017 od 07/2017 – 06/2018 SunTrans, s.r.o., Čiližská 4, Bratislava
Výmena obvodového plášťa haly, vybudovanie skladu na výdaj OOPP do 28.06.2017 do 10:00 hod. 168.862,33 € 6/2017 do 3 mesiacov od odovzdania staveniska AA PLUS Slovakia s.r.o., Bratislava
Dátová a hlasová mobilná infraštruktúra pre OLO a.s. do 20.03.2017 do 12:00 hod. Program č. 1 / 3,- €/ks/mesiac
Program č. 2 / 12,- €/ks/mesiac
Program č. 3 / 18,-€/ks/ mesiac
Program č. 4 / 28,-€/ks/ mesiac
od 03.03.2017 do 13.03.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy Orange Slovensko, a.s. , Bratislava
Mobilný lisovací lineárny kontajner min. 20 m3 na hákový nakladač . do 05.06.2017 do 12.00 hod. od 23.5.2017 8/2017 súťaž zrušená dňa 14.06.2017
Optimalizácia energetických úspor do 09.05.2017 do 12.00 hod. 152.415,-€ od 25.4.2017 2017 Jasa s.r.o
Starostlivosť o IT technológiu do 20.03.2017 do 12:00 hod. 4.250,- € /mesiac od 03.03.2017 do 13.03.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy IP Security Consulting s.r.o., Príbovce
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu do 03.03.2017 do 12:00 hod. 140.000,- € do 1.3.2017 2017/2018 JV Intersad , spol s.r.o
Poistenie zodpovednosti za škodu do 10.05.2017 do 10:00 hod. 26.800,- € od 02.05.2017 12 mesiacov od podpisu zmluvy PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava
Čistenie zberných nádob do 20.04.2017 do 12:00 hod. 12,90 €/110l, 120l a 240l; 25,70 €/1100l od 06.04.2017 do 13.04.2017 12 mesiacov od podpisu zmluvy SWM Group a.s. Bratislava
Čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach areálu OLO a.s., Závode Spaľovňa a Dotrieďovacom závode, Vlčie Hrdlo 72, Bratislava. do 21.04.2017 do 12:00 hod. 95.000,-€ do 18.4.2017 2017/2018 AKS group s.r.o
Oprava zásobníka odpadu do 17.02.2017 do 12:00 hod. 1.482.692,- € od 01.02.2017 do 09.02.2017 do 24 mesiacov od začiatku doby plnenia VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Bratislava
Dátová a hlasová fixná infraštruktúra pre OLO a.s. do 20.03.2017 do 12:00 hod. 5.280,- € /mesiac od 03.03.2017 do 13.03.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvy BENESTRA, s.r.o. Bratislava
Oprava havarijného stavu plochých striech do 10.02.2017 do 10:00 hod. 82.364,- € 2/2017 do 5 mesiacov od začiatku doby plnenia IDEAL – R s.r.o. , Trnava
Generálna oprava reťazového dopravníka do sila popolčeka. do 10.02.2017 do 10.00 hod. 69.337,-€ od 31.1.2017 22.04.2017-10.05.2017 IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.
Dodávka kompletného čerpacieho agregátu vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku. do 10.02.2017 do 10.00 hod. 79.820,-€ od 31.1.2017 22.04.2017-10.05.2017 Praktikpump s.r.o
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním -tryskaním 10.02.2017 168.296,- € 01/2017 do 31.12.2017 FEVAKO spol. s.r.o.
Dodávka záhradných kompostérov na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ do 10.02.2016 do 12:00 hod. 270.000,- € od 03/2017 – zmluva na dva roky JRK Waste Management s.r.o. Bratislava
Dodávka zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ do 16.01.2017 do 12:00 hod. 396.000,- € od 28.12.2016 do 10.01.2017 od 02 – 12/2017 Elkoplast Slovakia, s.r.o.
Dodávka kompostérov na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ do 16.01.2017 do 12:00 hod. od 28.12.2016 do 10.01.2017 súťaž zrušená dňa 23.01.2017
Hasiace moduly- protipožiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektov do 21.11.2016 do 10.00 hod. 116.626,40 € od 02.11.2016 12/2016 PROTENG s.r.o., Bratislava
Zariadenia na čistenie spalín Kompletná výmena AMS- projekt. do 21.09.2016 25.000,- € od 6.9.2016 Obstarávacie konanie bolo zrušené dňa 14.12.2016
Energetický audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti 25.11.2016 do 12:00 hod. 139.100,- € 11/2016 do 5 mesiacov od podpisu zmluvy EnergyTech, s.r.o. , Žilina
Poistenie majetku a strojového zariadenia do 14.12.2016 do 10:00 hod. 29.11.2016 – 06.12.2016 súťaž zrušená dňa 09.12.2016
Spracovanie prevádzkovo-ekonomického auditu spoločnosti OLO a.s. do 11.11.2016 do 10:00 hod. 36.800,- € 03.11.2016 do 3 mesiacov od podpisu zmluvy BDO Audit, spol. s.r.o.
Mobilný lisovací kontajner 10m3 na hákový nakladač do 3.10.2016 do 9:00 hod. 24.000.- € 26.9.2016 do 11-12/2016 WINTEC Slovakia spol s.r.o ., Bratislava
Veľkokapacitné kontajnery na odvoz odpadu do 3.10.2016 do 9:00 hod. 50.620,- € 26.9.2016 do 12/2016 WINTEC Slovakia spol s.r.o ., Bratislava
Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13 – výmena do 19.9.2016 do 10:00 hod. 10.632,- € 8.9.2016 do 31.10.2016 ELPIM , s.r.o . Bratislava
Dodávka 2 ks malých zberových vozidiel na komunálny odpad do 26.08.2016 do 12:00 hod. 290.000,- € 08/2016 do 30.11.2016 REDOX, s.r.o., Lučenec
Rozšírenie kapacity zberného dvora na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava do 04.10.2016 do 12:00 hod 198.783,- € od 26.09.2016 11 -12/2016 AA PLUS SLOVAKA s.r.o. Bratislava
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním – tryskaním do 03.10.2016 do 09:00 hod. 85.111,- € 23.09.2016 od 07.10.2016 do 04.11.2016 AKS Group s.r.o. , Žilina
Oprava zásobníka odpadu-a) oceľobetónové piliere do 22.09.2016 do 10:00 hod. 121.571,- € 14.09.2016 od 08.10.2016 do 01.11.2016 VERTICAL INDUSTRIAL. a.s., Bratislava
Poskytovanie právnych služieb do 25.08.2016 do 08:00 hod. 20.000,- € 19.08.2016 Platnosť zmluvy 24 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu BARRISTER LEGAL s.r.o., Bratislava
Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy – realizácia 09.09.2016 do 12:00 hod. 36.232,20 € 31.08.2016 Odovzdanie stavby do 45 dní od začatia prác TOMON s.r.o. , Pezinok
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia alebo zhodnocovania odpadu (popol a škvára) do 26.02.2016 do 08:00 hod. 387.000,- € 2/2016 od 01.09.2016 Vassal EKO, s.r.o., Bratislava
Zberný dvor pri spaľovni – projektová dokumentácia do 12.08.2016 do 12:00 hod. 19.800,- € 1.8.2016 do 15.10.2016 Atelier ATRIO s.r.o., Bratislava
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia odpadu (tuhý odpad z čistenia plynu 19 01 07) do 29.04.2016 do 12:00 hod. 0,- € 3/2016 súťaž zrušená dňa 22.07.2016
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov obstarávateľa formou stravných poukážok do 27.05.2016 do 12:00 hod 329.000,- € 5/2016 od 01.08.2016 do 31.07.2017 GGFS s.r.o. , Bratislava
Prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix Contact do 20.04.2016 do 12:00 hod 72.507,- € 4/2016 do 31.05. 2016 a do 30.10.2016 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.
Výmena turbínového oleja v turbogenerátore do 20.4.2016 do 12.00 hod. 22.640,- € 4/2016 do 27.05.2016 MADAST s.r.o.
Upgrade riadiaceho systému MITSUBISHI v chemickej úpravni vody do 18.04.2016 do 10.00 hod. 83.128,- € 4/2016 I. Etapa máj 2016
II. Etapa máj 2016
III. Etapa október/december 2016

ACP AuComp, s.r.o.
Technická údržba výpočtovej techniky 25.02.2016 do 12.00 hod. 36.000,- € 02/2016 od 07.03.2016 do 28.02.2017 EMEL Bratislava, s.r.o.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti 26.02.2016 do 12.00 hod. 20.000,- € 02/2016 od 01.04.2016 do 31.03.2017 Mgr. Tomáš Szabo
Dodávka zemného plynu pre potreby OLO a.s. do 27.11.2015 12.00 hod. 130.000,- € [Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 1.1.2016 do 31.12.2016 VEMEX ENERGO s.r.o.
Oprava komína 120/2,39 m – III. časť – Statické zosilnenie drieku komína v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu. 14.08.2015 do 12.00 hod. 130.000,- € [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkaz výmer – Oprava komína – III.časť]
[Príloha č.3 – Statický výpočet – Oprava komína – III.časť]
svabik@olo.sk
od 01.10. 2015 do 30.11.2015 VERTICAL Industrial, a.s., Bratislava
Zásobník odpadu – Výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov +20 m P + D + M 14.08.2015 do 12.00 hod. 20.000,- € 07/2015 október 2015 STAVOKOV, s.r.o., Trenčín
Stavba – Panelová cesta k OLEOPASSu dažďovej kanalizácie 05.08.2015 do 12.00 hod. 35.000,- € 06/2015 od 17.08.2015 do 17.09.2015 TOMON s.r.o., Pezinok
Zásobník odpadu – Výmena poklopu kotla K3 +20 m P + D + M do 05.08.2015 12.00 hod. 10.000,- € 06/2015 od 16.09.2015 do 6.10.2015 Stavokov s.r.o., Trenčín
ZČS – Oprava 8 ks vrchných poklopov tkaninových filtrov do 05.08.2015 12.00 hod. 24.000,- € 06/2015 do 30.10.2015 FEVAKO s.r.o., Bratislava
Stavba – Oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu do 05.08.2015 12.00 hod. 100.000,- € [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkaz a výmer]
[Príloha č.3 – Situácia spevnených plôch]
svabik@olo.sk
od 17.08.2015 do 17.09.2015 TOMON, s.r.o., Pezinok
ZČS – Čistenie zásobníka produktu z čistenia spalín do 22.07.2015 12.00 hod. 16.000,- € 05/2015 od 15.09.2015 do 6.10.2015 Vertical Industrial a.s., Bratislava
Oprava haly na triedenie papiera a PET fliaš v Dotrieďovacom závode OLO a.s. do 22.07.2015 12.00 hod. 50.000,- € 05/2015 august 2015 Stavokov s.r.o., Trenčín
MaR – Kalibračná piecka pre teplomery do 22.07.2015 12.00 hod. 20.000,- € 05/2015 august 2015 Tectra s.r.o., Levice
Elektro – protipožiarne zatesnenie prestupov káblov – II. Etapa 01.04.2015 do 12:00 hod. 25.000 € 02/2015 od 01.03.2015 do 31.05.2015 ACP AuComp, s.r.o.,
Bratislava
Elektro – Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu 20.03.2015 do 12:00 hod. 13.000 € 02/2015 od 27.04.2015 do 07.05.2015 NES Nová Dubnica s.r.o.
ZČS – Výmena teflónového povrchu absorbérov 20.03.2015 do 12:00 hod. 60.000 € 02/2015 I. Etapa od 22.04.2015 do 10.05.2015
II. Etapa od 16.09.2015 do 05.10.2015
FEVAKO s.r.o., Bratislava
Zariadenie na čistenie spalín – GO korčekového dopravníka 20.3.2015 do 12:00 hod. 100.000 € [Zadávacie podklady]
svabik@olo.sk
od 21.04.2015 do 10.05.2015 IDO EET – Levické strojárne, s.r.o.
Obstarávacie konania pod limitom zverejnenia v roku 2014 Obstarávacie konania 2014 pdf
Nákup pneumatík a pneuservisné služby 28.11.2014 60.000 €/rok [Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017 ARS, s.r.o.
Servisná činnosť a údržba technologických zariadení v závode Spaľovňa odpadu OLO a.s. 21.11.2014 300.000 €/rok [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Hlavné servisné práce na technologických zariadeniach]
[Príloha č.3 – Servisné práce na vedľajších technologických zariadeniach]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017 Fevako, s.r.o.
Dodávka nádob a kontajnerov na zber komunálnych odpadov pre potreby OLO a.s. 21.11.2014 300.000 €/rok [Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017 KATIS s.r.o.,
Plastima Topoľčany
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov OLO a.s. 330.000 €/rok November 2014 od 01.01.2015 do 31.12.2017 DOXX, s.r.o.
Dodanie ochranných osobných pracovných prostriedkov a zabezpečenie servisného prenájmu pracovného oblečenia pre potreby OLO a.s. 19.09.2014 do 12:00 hod. [Zadávacie podklady]
[Príloha č.3 – Požadovaný dizajn OOPP]
popik@olo.sk
od 01.11.2014 do 31.10.2017 DUAL BP s.r.o.
Bardusch Kft.
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v závode Spaľovňa odpadu 27.08.2014 do 12.00h 200.000 € [Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkazy výmer]
rothbergova@olo.sk
do 31.10.2014 ECO – BAU – GLOBAL s.r.o., Bratislava
Upgrade riadiacich systémov turbogenerátora v Závode Spaľovňa odpadu 30.6.2014 do 12:00 hod. 150.000 € Jún 2014
svabik@olo.sk
V etapách
od 1.8.2014 do 5.10.2014
SAT spol. s.r.o. , Bratislava
Oprava betónových konštrukcií zásobníka odpadu v Závode Spaľovňa odpadu 28.03.2014 do 12:00 hod. 200.000 € [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 27.04. do 08.05.2014 II. od 02.09. do 15.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvy VERTICAL INDUSTRIAL, Bratislava
Kotolňa – Oprava výmuroviek kotlov 28.3.2014 do 12:00 hod. 80.000 € / rok [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 28.04. do 15.05.2014 II. od 04.09. do 21.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvy TERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Výstavba lešenia v kotloch v Závode Spaľovňa odpadu a čistenie kotlov pieskovaním 28.3.2014 do 12:00 hod. 140.000 €/rok [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 28.04. do 15.05.2014 II. od 04.09. do 21.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvy FEVAKO s.r.o., Bratislava
Preprava odpadu 19 01 12 – Škvara a popol zo Závodu Spaľovňa odpadu 14.3.2014 do 12:00 hod. 180.000 € [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
od 01.04.2014 do 31.3.2017 MJM TRANS, s.r.o., Stupava
Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s. 14.3.2014 do 12:00 hod. predpokladaný odber
650.000 L/rok
[Zadavacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.04.2014 do 31.3.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava
Stavebné úpravy prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2. 20.12.2013 do 12:00 hod. 200.000 € [Zadavacie podklady1]
[Zadavacie podklady2]
[Zadavacie podklady3]
popik@olo.sk
1.2.2014 – 30.4.2014 Širila a.s.
Kĺbový nakladač s prednou lyžicou 2-5m3 30.9.2013 do 12,00 hod. 85 000 € [Zadavacie podklady]
kravjansky@olo.sk
do 31.10.2013 REDOX s.r.o.
Vysokotlakové očistenie a náter vonkajšej fasády Spaľovne 30.08.2013 do 12:00 hod. 60 000 € [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
9.9. – 1.10.2013 MALMONT, spol. s.r.o.
Oprava strechy v odškvarovni 16.08.2013 do 12:00 hod. 100 000 € [Zadavacie podklady]
[Výkres strechy odškvarovne]
svabik@olo.sk
2.9. – 21.10.2013 MALMONT, spol. s.r.o.
Dobudovanie technológie separačnej linky august 2013 250.000 € návrh riešenia + cenovú ponuku predkladajú vyzvaní uchádzači október 2013 Bluetech, s.r.o.
Prestrešenie príjmu plastov 28.06.2013 do 12:00 hod. 150.000 € [Zadávacie podklady]
[Projektova dokumentacia]
[Vykaz vymer]
popik@olo.sk
do 31.10.2013 STAVOKOV, spol. s.r.o.
Zariadenia čistenia spalín – Oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 28.06.2013 do 12:00 hod. 45.000 € [Oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov]
[Tkaninový filter príloha]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 05.09.2013 ELPIM spol. s r.o.
Oprava zásobníka odpadu v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 21.06.2013 do 12:00 hod. 100.000 € [PDF]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 04.08.2013 VERTICAL INDUSTRIAL a.s.
Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 10.06.2013 do 12:00 hod. 40.000 € [PDF]
svabik@olo.sk
do 31.08.2013 STARLIFT, s.r.o.
Oprava tkaninového filtra č. 2 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 21.06.2013 do 12:00 hod. 65.000 € [Oprava tkanivového filtra]
[Oprava tkanivového filtra – príloha]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 08.09.2013 Ecotex s.r.o.
Oprava turbíny TG1 v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 21.06.2013 do 12:00 hod. 150.000 € [Oprava turbíny TG1]
[Revízna správa]
[6.2. Parametre]
[6.3. Pozdĺžny rez turbínou]
[6.4. Uťahovacie momenty na telese turbíny]
[6.5. Pohľad na rotor turbíny]
[6.6. Pohľad na labyrintové upchávky]
[6.7. Detail labyrintových upchávok]
svabik@olo.sk
od 22.07. do 10.09.2013 EKOL, spol. s.r.o.
GO dvoch vodorovných redlerových dopravníkov zariadenia čistenia spalín v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 07.06.2013 79.000 € [PDF]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 15.08.2013 Ido EET – Levické strojárne, s.r.o.
Oprava povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo do 31.5.2013 do 12 hod. 420.000 € [Výsypná plošina]
[6.2 Sprievodná správa]
[6.3 Stavebná časť_Technická správa]
[6.4 Stavebná časť_Pôvodný stav]
[6.5 Stavebná časť_Nový stav]
[6.6 Stavebná časť_Rezy]
[6.7 Stavebná časť_Detaily]
[6.8 Statika_Technická správa]
[6.9 Statika_Tvar skeletu]
[6.10 Statika_Detaily]
[6.11 Výkaz_výmer]
svabik@olo.sk
do 30.09.2013 ŠIRILA a.s.
Poskytovanie PZS spoločnosti OLO, a.s. v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 24.05.2013 [PDF]
hrkelova@olo.sk
od 01.07. do doba neurčitá HealthWork s.r.o.
Výzva na získanie záujemcov o účasť na obstarávacom konaní – Výstavba turbogenerátora 2,5 MW Zrušené z dôvodu vyššej obstarávacej ceny ako bola predpokladaná cena za predmet obstarávania 3.000.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
2013 až 2014
Inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 30.11.2012 150.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
december 2012 až január 2013 STAVOKOV spol. s.r.o.
Inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. 30.11.2012 100.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
december 2012 až január 2013 INTERKONTAKT spol. s.r.o.
Nákup zberových vozidiel na zvoz komunálneho odpadu 06.07.2012 1.000.000,- EUR bez DPH/rok [PDF]
popik@olo.sk
2012 až 2014 REDOX s.r.o., PROFITRUCK s.r.o.
Nákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 07.09.2012 120.000,- EUR bez DPH [PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014 NORIT Nederland B.V. Amersfoort
Výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických a splaškových odpadových vôd do MCHB ČOV – Slovnaft, a.s. – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 20.04.2012 40.000,- EUR bez DPH [PDF]
rothbergova@olo.sk
Máj 2012 TOMON s.r.o.
Čistenie usadzovacej jamy na zachytávanie vápenných kalov z čistenia spalín a zvyškovej škvary z odškvarovania – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 20.04.2012 7.000,- EUR bez DPH [PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014 SITIS s.r.o.
Oprava výmuroviek v kotloch – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 05.04.2012 70.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
Máj 2012 TERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Ionexové hmoty – nákup a servis – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 16.03.2012 120.000 EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
2012 až 2019 SAMPLE Bratislava s.r.o.
Oprava komína – II. časť – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 09.03.2012 180.000 EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
Apríl – máj 2012 BAVEX K2.sk s.r.o.
Upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu 13.01.2012 360.000,- EUR bez DPH [PDF]
svabik@olo.sk
2012 SAT s.r.o.
Nákup presného množstva čpavkovej vody 24 – 25 % s dodávkou do miesta určenia 13.01.2012 320.000,- EUR bez DPH/rok [PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014 BRENNTAG Slovakia s.r.o.

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo