Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Faktúry 2013

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011

Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Fakturovaná čiastka bez DPH [EUR] Predmet dodávky
31.12.2013 141034255 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 8199.10 Skládka-tuhý odpad 12/13
31.12.2013 130237 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 zvon na sklo 1,8
30.12.2013 2013050 ZRUB ORAVA s.r.o. 13517.15 DZ – úprava plochy
23.12.2013 200033613 BLUETECH s.r.o. CZ 7141.67 Výmena pásu-dopravník
23.12.2013 2013160137 KATIS s.r.o. 7498.40 kontajner na komunál 1,1
23.12.2013 2013160136 KATIS s.r.o. 8013.20 kontajner na papier 1,1
20.12.2013 1201300392 DLOUHY I.T.A. s.r.o. 10746.14 Serv.reg.ventil napáj.vody do K1
20.12.2013 53082 FEVAKO,S.R.O. 9224.28 Operat.práce 11/13
20.12.2013 910108 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 22973.17 Skládka Pezinok
17.12.2013 13021 MNICH, s.r.o. 7578.64 Opravy priestorov-SP
16.12.2013 131715 C D P spol.s.r.o 12694.00 Prenájom MS licencií
16.12.2013 133099 GAS product &services a.s. 21636.75 nafta
16.12.2013 137002251 SAT s.r.o. 9380.00 D+M zásuvkových skriň,revízia
13.12.2013 113210342 PROGRESS PROMOTION BRATISLAVA 5725.50 darčeky s logom
11.12.2013 2131191032 EBA,S.R.O. 12216.54 Skládka-tuhý odpad 11/13
11.12.2013 2013042 LEON AUDIT,S.R.O. 12000.00 Audit priebežnej uzávierky 2013
11.12.2013 130229 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kontajner
10.12.2013 141033951 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 17809.54 Skládka-tuhý odpad 11/13
10.12.2013 201410131 JV INTERSAD S.R.O. 5197.50 Skládka Svätý Jur
10.12.2013 137002240 SAT s.r.o. 5142.78 Servis ZMaR 11/13
09.12.2013 53081 FEVAKO,S.R.O. 11805.00 Prevent.údržba 11/13
09.12.2013 13005 ING.JURAJ DIKY – PROJ.KANC. 6200.00 PD – Stavebné úpravy PB a AB
09.12.2013 20130062 M.C.TRITON SLOVAKIA,SPOL.S.R.O 26890.00 Audit-závod Odvoz odpadu
09.12.2013 230770 STAVOKOV, spol. s.r.o. 46097.11 Prístrešok – plasty TO
06.12.2013 3039036080 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 26178.93 Strav.lístky 12/13
06.12.2013 13610 SLOVTRADING Viničné, s.r.o. 9300.00 pružina
05.12.2013 700136896 A.R.S.,S.R.O. 8506.61 Pneuservis
05.12.2013 133016 GAS product &services a.s. 21417.81 nafta
05.12.2013 2013402367 MERCEDES-BENZ s.r.o. 8330.00 Servis Mercedes 11/13
05.12.2013 910104 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 22683.15 Skládka Pezinok
05.12.2013 23313 REDOX, S.R.O 72540.00 Nakladač ATLAS AR 75T
04.12.2013 2013337 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 25059.84 Stráž.služba 11/13
04.12.2013 412013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 11816.00 Sprostr.pracovníkov 11/13
04.12.2013 131025 DUAL BP, s.r.o. 8114.40 vesta zateplená
03.12.2013 201308 HERIBAN VLADISLAV 9975.00 Oprava komunikácie
03.12.2013 7144643534 SPP 13186.67 Plyn 12/13
02.12.2013 90020009 MARTIN GmbH für Umwelt 194000.00 Modernizácia systému sekundárneho vzduchu
29.11.2013 2013160126 KATIS s.r.o. 14996.80 kont.na komunal 1100 l
27.11.2013 132876 GAS product &services a.s. 21390.00 nafta
25.11.2013 200029913 BLUETECH s.r.o. CZ 34750.00 Opr.výmena pásu reťaz.dopravníka
25.11.2013 200029813 BLUETECH s.r.o. CZ 192000.00 DZ – triediaca linka
25.11.2013 130203 ECM ECO Monitoring,a.s. 22984.91 Ročný servis AMS K1,K2
25.11.2013 12659 WEHRLE WERK AG,Energie-und Umw 2500000.00 Oprava K1 a K2
22.11.2013 910100 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 25378.79 Skládka Pezinok
22.11.2013 130213 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kontajner
21.11.2013 132795 GAS product &services a.s. 17113.07 nafta
21.11.2013 137002213 SAT s.r.o. 5227.13 Servis ZMaR 10/13
20.11.2013 700136379 A.R.S.,S.R.O. 6479.75 Pneuservis
19.11.2013 53074 FEVAKO,S.R.O. 9097.92 Operat.práce 10/13
18.11.2013 130937 DUAL BP, s.r.o. 5608.44 obuv zimná
18.11.2013 130935 DUAL BP, s.r.o. 5283.38 košele pracovné
18.11.2013 2131190950 EBA,S.R.O. 14610.82 Skládka-tuhý odpad 10/13
15.11.2013 13083 HORVATEX 6488.00 Kamerový systém
14.11.2013 2013070 LEGON, S.R.O. 5495.96 Oprava strechy-Ivanská
13.11.2013 141033378 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 10771.88 Skládka-tuhý odpad 10/13
13.11.2013 230675 STAVOKOV, spol. s.r.o. 61352.07 Prístrešok – plasty TO
12.11.2013 132718 GAS product &services a.s. 16872.43 nafta
08.11.2013 53073 FEVAKO,S.R.O. 11805.00 Prev.údržba 10/13
07.11.2013 382013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 15673.00 Sprostr.pracovníkov 10/13
07.11.2013 3039032687 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 25853.34 Strav.lístky 11/13
07.11.2013 2013402140 MERCEDES-BENZ s.r.o. 8330.00 Servis Mercedes 10/13
06.11.2013 2013305 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 24267.05 Strážna služba 10/13
06.11.2013 2252013 ETS Enviro Team Slov 5200.00 Meranie emisií K1,K2
06.11.2013 201410087 JV INTERSAD S.R.O. 5535.00 Skládka Svätý Jur
06.11.2013 910093 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 31046.76 Skládka Pezinok
06.11.2013 130100202 PNC,S.R.O. 8620.00 Polep zberného vozidla-typ 1
05.11.2013 132629 GAS product &services a.s. 19409.62 nafta
05.11.2013 7227957628 SPP 13186.67 Plyn 11/13
31.10.2013 7013913 SIRILA, a.s. 9841.90 Opr.bet.plochy -Spalovňa
28.10.2013 132556 GAS product &services a.s. 21812.12 nafta
24.10.2013 130900009 EKOTOPFILM,S.R.O. 7000.00 Rekl.propagácia-Ekotopfilm
24.10.2013 130188 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 zvon na sklo 1,8
23.10.2013 141033185 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 8280.02 Skládka-tuhý odpad
21.10.2013 53068 FEVAKO,S.R.O. 7037.28 Operat.práce 09/13
21.10.2013 20102013 MALMONT,S.R.O. 90886.00 Opr.strechy,stropu-odškvarovňa
21.10.2013 6113085 PROENERGY,S.R.O. 9900.00 Energetický audit
18.10.2013 700135277 A.R.S.,S.R.O. 5792.10 Pneuservis
17.10.2013 53067 FEVAKO,S.R.O. 5983.31 Materiál – odstávka
17.10.2013 132471 GAS product &services a.s. 21830.65 nafta
17.10.2013 910091 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 25617.51 Skládka Pezinok
16.10.2013 5113 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 9639.00 Čist.dažďovej kanalizácie
16.10.2013 53066 FEVAKO,S.R.O. 138144.75 Odstávka K1 a K2
16.10.2013 53065 FEVAKO,S.R.O. 8432.10 Prevent.údržba 09/13
16.10.2013 2013064 ING. JOZEF GERGEL – ASFAPRA 8639.26 Oprava komunikácie pred OLO
15.10.2013 7502013 A-Z STAV,S.R.O. 5669.20 Skládka Lieskovská
14.10.2013 2701309177 AVE BRATISLAVA S.R.O. 25125.10 Skládka Senec
14.10.2013 230600 STAVOKOV, spol. s.r.o. 50815.02 Prestrešenie príjmu plastov
14.10.2013 40013094 ZOO BRATISLAVA 6705.00 Vstupné do ZOO
14.10.2013 7010463933 ZSE Energia 80107.41 Elek.ener. 09/13
11.10.2013 13015 MNICH, s.r.o. 9130.51 Úprava zberného dvora
11.10.2013 130182 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kontajner na sklo 1,8
09.10.2013 141032777 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 30844.54 Skládka Zohor
09.10.2013 6302013 A-Z STAV,S.R.O. 8152.15 Skládka Lieskovská
09.10.2013 632330603 HACH LANGE S.R.O. 5306.75 Oprava,výmena sondy na meranie zákalu
09.10.2013 2013061 ING. JOZEF GERGEL – ASFAPRA 12500.00 Oprava komunikácie pred OLO
09.10.2013 130174 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kontajner na sklo 1,8
09.10.2013 7011913 SIRILA, a.s. 171050.91 Výsypná plošina -sanácia povrchu
08.10.2013 141032917 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 11935.70 Skládka-tuhý odpad
08.10.2013 2013263 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 25049.86 Stráž.služba 09/13
08.10.2013 2131190812 EBA,S.R.O. 6268.92 Skládka-tuhý odpad
08.10.2013 132345 GAS product &services a.s. 20497.17 nafta
08.10.2013 20062013 MALMONT,S.R.O. 65685.00 Umytie,náter vonkajšej fasády
07.10.2013 9351302496 MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. 38587.68 BL136CV,servis
07.10.2013 910083 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 26822.38 Skládka Pezinok
04.10.2013 3039029505 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 30223.83 Strav.lístky 10/13
03.10.2013 24330000 ABC KLIMA,S.R.O. 32039.32 Klimatizácia – VRV systém TOSHIBA
03.10.2013 2013401854 MERCEDES-BENZ s.r.o. 8330.00 Servis Mercedes 09/13
03.10.2013 7144596900 SPP 13186.67 Plyn 10/13
03.10.2013 30130046 STARLIFT,S.R.O. 44121.00 Vysokozdvižný vozík Doosan D50C-5
02.10.2013 372013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 14434.00 Sprostred.prac. 09/13
02.10.2013 4201300640 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY s.r.o. 9905.73 Kontr.,revízia čerpadiel
02.10.2013 4201300641 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY s.r.o. 9476.90 D+M armatúr,spustenie
02.10.2013 420100642 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY s.r.o. 9758.30 D+M odskúšanie čerpadiel
02.10.2013 4201300643 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY s.r.o. 9934.00 D+M kalového čerpadla
02.10.2013 4201300645 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY s.r.o. 5253.82 Revízia motora pre čerpadlo č.12
02.10.2013 4201300646 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY s.r.o. 18824.69 Revízia napáj.čerpadla č.12
02.10.2013 6113078 PROENERGY,S.R.O. 22500.00 Energetický audit
30.09.2013 2013084 ARMAT-HOLY JOZEF 9995.00 Opr.poist.ventilov,armatúr
30.09.2013 4113 EKOL spol. s r.o. 161546.00 Servis parnej turbíny
30.09.2013 132261 GAS product &services a.s. 22059.97 nafta
30.09.2013 1382013 K-KONTROL,S.R.O. 9536.00 Nádrž na chlad.vodu TG1-pogumovanie
27.09.2013 2013160097 KATIS s.r.o. 16580.00 nádoba na komunál 120,240 l
27.09.2013 2013160099 KATIS s.r.o. 8013.20 kont.na plasty 1100 l
27.09.2013 2013160098 KATIS s.r.o. 16026.40 kont.na papier 1100 l
27.09.2013 2013091 ORGREZ AS 55000.00 Hodnotenie techn.úrovne zar.SP
27.09.2013 4130037 SES ENERGOPROJEKT, S.R.O. 9750.00 TŠ- Využitie spalín z K2 na sušenie škváry
26.09.2013 6302013 A-Z STAV,S.R.O. 8180.59 Skládka Lieskovská
25.09.2013 1301337 ECOTEX s.r.o 43710.01 Serv.tkanin.filtra,výmena rukávov
25.09.2013 137002125 SAT s.r.o. 17797.85 Činnosť MaR
24.09.2013 2014026 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 85893.00 Oprava kotlov K1,K2
23.09.2013 132191 GAS product &services a.s. 22009.99 nafta
20.09.2013 4213 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 13314.50 Čistenie ďažďovej kanalizácie
20.09.2013 53062 FEVAKO,S.R.O. 10620.00 Prefuk parného potrubia
19.09.2013 20113 DRIVE TECH SRO 16085.00 Revízia prevodovky
18.09.2013 13284 IDO EET s.r.o. 5761.00 Servis triediacej linky
18.09.2013 2013160094 KATIS s.r.o. 14996.80 kont.na komun.1100 l
18.09.2013 137002107 SAT s.r.o. 7744.86 Servis ZMaR 08/13
14.09.2013 13134 VERTICAL INDUSTRIAL,A.S. 6165.00 Čistenie zásobníka vápna
14.09.2013 13135 VERTICAL INDUSTRIAL,A.S. 9853.00 Čist.zásobníka produktu z čist.spalín
13.09.2013 53058 FEVAKO,S.R.O. 6785.00 Servis oceľ.kief čistenia EKA
13.09.2013 53059 FEVAKO,S.R.O. 7855.00 Opr.klapiek tkanin.filtra
13.09.2013 7222013 THERMA K.M.,S.R.O. 17358.31 Izolatérske práce na K2
12.09.2013 2013056 ING. JOZEF GERGEL – ASFAPRA 6782.08 Opr.komunikácie pred OLO
12.09.2013 7010613 SIRILA, a.s. 161339.20 Výsypná plošina – sanácia povrchu
11.09.2013 53054 FEVAKO,S.R.O. 6250.00 Opr.výstelky absorbérov
11.09.2013 53055 FEVAKO,S.R.O. 7855.00 Opr.klapiek tkanin.filtra
11.09.2013 53056 FEVAKO,S.R.O. 6785.00 Repasia oceľ.kief K2
11.09.2013 53057 FEVAKO,S.R.O. 11970.00 Preložka mer.clony VT par.potrubia
10.09.2013 2701308259 AVE BRATISLAVA S.R.O. 52575.07 Skládka Senec
10.09.2013 132056 GAS product &services a.s. 22065.49 Nafta
10.09.2013 13001075 WORK SERVICE SLOVAKIA,S.R.O. 10930.15 Personálny leasing 08/13
10.09.2013 7120919920 ZSE Energia 26516.33 Elek.ener. 08/13
09.09.2013 141032402 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 57704.56 Skládka Zohor
09.09.2013 13013 MNICH, s.r.o. 12023.12 skládka kovového šrotu
09.09.2013 13012 MNICH, s.r.o. 15982.10 Premiestnenie panelov
06.09.2013 3039026636 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 24650.59 Stravné lístky 09/13
05.09.2013 13080 ELPIM, S.R.O. 44867.34 El.ohrev tkaninových filtrov
05.09.2013 2013401628 MERCEDES-BENZ s.r.o. 5950.00 Servis Mercedes 08/13
05.09.2013 646 PD Pod.Biskupice 6317.50 Prenájom nakladača
04.09.2013 2013226 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 25049.86 Stráž.služba 08/13
03.09.2013 342013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 14434.00 Sprostr.pracovníkov 08/13
03.09.2013 131977 GAS product &services a.s. 16304.45 nafta
03.09.2013 7247895933 SPP 13186.67 Plyn 09/13
30.08.2013 141032058 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 69215.22 Skládka Zohor
28.08.2013 2913 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 8116.87 Výmena bet.žľabov
27.08.2013 131907 GAS product &services a.s. 21726.59 nafta
27.08.2013 130147 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 zvon 1,8 na sklo
26.08.2013 13114 VERTICAL INDUSTRIAL,A.S. 35840.00 Oprava zásobníka odpadu
23.08.2013 75182838 SIEMENS ,S.R.O. 9606.00 Oprava budiaceho zariadenia
22.08.2013 13240 IDO EET s.r.o. 89000.00 Oprava redler.dopravníkov
21.08.2013 53047 FEVAKO,S.R.O. 6998.40 Operat.práce 07/13
21.08.2013 131897 GAS product &services a.s. 22879.02 nafta
15.08.2013 53046 FEVAKO,S.R.O. 7512.40 Prevent.údržba 07/13
15.08.2013 1308388 INTERKONTAKT,S.R.O. 5770.65 Výmena kompre.stupňa K1,K2
15.08.2013 13010 MNICH, s.r.o. 5878.50 Oprava opornej steny-SP
15.08.2013 13009 MNICH, s.r.o. 11917.40 uskladnenie farebných kovov
13.08.2013 2701307342 AVE BRATISLAVA S.R.O. 45012.20 Skládka Senec
13.08.2013 137002066 SAT s.r.o. 7468.00 Riadiaci systém SPPA – rozšírenie
13.08.2013 708513 SIRILA, a.s. 151207.35 Výsypná plošina – sanácia povrchu
12.08.2013 20130790 HYCA,S.R.O. 14950.00 nadstavba S3 na BA 109 TE
12.08.2013 910063 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 16719.35 Skládka Pezinok
12.08.2013 13102 VERTICAL INDUSTRIAL,A.S. 104726.00 Oprava zásobníka odpadu
08.08.2013 141031908 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 77063.74 Skládka Zohor
08.08.2013 141031822 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 18680.62 Skládka-tuhý odpad 07/13
08.08.2013 5182013 A-Z STAV,S.R.O. 8375.77 Skládka Lieskovská
08.08.2013 3039023517 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 25041.30 Stravné lístky 08/13
08.08.2013 2131190645 EBA,S.R.O. 7913.50 Skládka-tuhý odpad 07/13
08.08.2013 7120911900 ZSE Energia 14149.83 Elek.ener. 07/13
07.08.2013 13001064 WORK SERVICE SLOVAKIA,S.R.O. 9478.35 Personálny leasing 07/13
06.08.2013 131766 GAS product &services a.s. 26272.37 nafta
05.08.2013 2013195 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 25049.86 Stráž.služba 07/13
05.08.2013 322013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 14567.00 Sprostr.pracovníkov 07/13
02.08.2013 2013401423 MERCEDES-BENZ s.r.o. 5950.00 Servis Mercedes 07/13
02.08.2013 7114643019 SPP 13186.67 Plyn 08/13
31.07.2013 13113 REDOX, S.R.O 550800.00 MB Axor R FaunVariopress – 4 ks
30.07.2013 2013029 TOMON s.r.o. 13011.40 Výmena kanal.potrubia
29.07.2013 2013160081 KATIS s.r.o. 16026.40 kontajner na plast 1,1
29.07.2013 2013160081 KATIS s.r.o. 9060.00 kontajnery 240 l
29.07.2013 2013160080 KATIS s.r.o. 16026.40 kontajner na papier 1,1
26.07.2013 131667 GAS product &services a.s. 23733.89 nafta
26.07.2013 2013028 TOMON s.r.o. 15859.32 Výmena kanal.potrubia
23.07.2013 90019484 MARTIN GmbH für Umwelt 45488.03 nerezová tyč
23.07.2013 90019482 MARTIN GmbH für Umwelt 10832.72 stredová doska
22.07.2013 2013160076 KATIS s.r.o. 7700.00 nádoba na komunál 120 l
22.07.2013 12913 REDOX, S.R.O 275400.00 MB Axor R motorové vozidlo 2 ks
19.07.2013 53040 FEVAKO,S.R.O. 9224.28 Operat.práce 06/13
18.07.2013 910056 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 28550.16 Skládka Pezinok
17.07.2013 131548 GAS product &services a.s. 22346.05 nafta
16.07.2013 2013160073 KATIS s.r.o. 15511.60 kont.na papier,plast
15.07.2013 20130090 G – MAR, s.r.o. 6947.80 Servis výmenníka
15.07.2013 20130671 HYCA,S.R.O. 14950.00 nadstavba S3 na BA 107 XK
12.07.2013 2013160068 KATIS s.r.o. 16026.40 kont.plast 1.1 na papier
11.07.2013 141031144 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 17654.84 Skládka-tuhý odpad
11.07.2013 53039 FEVAKO,S.R.O. 11805.00 Prev.údržba 06/13
09.07.2013 2131190543 EBA,S.R.O. 12352.20 Skládka-tuhý odpad 06/13
09.07.2013 12713 REDOX, S.R.O 275400.00 MB Axor R motorové vozidlo 2 ks
08.07.2013 2013055 ARMAT-HOLY JOZEF 6987.00 Opr.poist.ventil,kondezát
08.07.2013 3039020447 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 29212.61 Strav.lístky 07/13
08.07.2013 910049 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 28307.00 Skládka Pezinok
04.07.2013 131411 GAS product &services a.s. 21226.52 nafta
03.07.2013 2013163 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 23484.24 Stráž.služba 06/13
03.07.2013 632330399 HACH LANGE S.R.O. 7230.10 Výmena sondy na meranie zákalu
03.07.2013 2013401143 MERCEDES-BENZ s.r.o. 5950.00 Serv.Mercedes 06/13
02.07.2013 292013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 13093.50 Sprostr.pracovníkov 06/13
02.07.2013 7292808360 SPP 13186.67 Plyn 07/13
01.07.2013 137002010 SAT s.r.o. 5013.00 práce na výstup. dopravníku
28.06.2013 1300219 One World Finance k.s. 6949.20 Opr.lisov.kontajnerov
26.06.2013 131336 GAS product &services a.s. 20723.52 nafta
25.06.2013 20130629 AD/ART SLOVAKIA S.R.O. 9159.20 Veľké OLOmpijské finále 2013
21.06.2013 910045 PEZINSKE TEHELNE A.S. 24520.03 Skládka Pezinok
20.06.2013 26659 Norit Nederland B.V. 22860.00 norit
17.06.2013 53032 FEVAKO S.R.O. 8981.28 Operat.práce 05/13
13.06.2013 141030592 A.S.A.SLOVENSKO S.R.O. 8175.30 Skládka-tuhý odpad 05/13
13.06.2013 131259 GAS product &services a.s. 25697.95 nafta
11.06.2013 9021300386 AUTOPOLIS S.R.O 17620.83 Vozidlo FORD TRANSIT BL 566 FN
10.06.2013 2013133 B.O.B. SECURITY S.R.O. 25832.66 Stráž.služba 05/13
10.06.2013 2131190435 EBA S.R.O. 14432.32 Skládka-tuhý odpad 05/13
07.06.2013 3039017107 DOXX – STRAVNE LISTKY S.R.O. 28117.11 Strav.lístky 06/13
07.06.2013 910038 PEZINSKE TEHELNE A.S. 28289.90 Skládka Pezinok
07.06.2013 130100 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kontajner na sklo 1.8
06.06.2013 53031 FEVAKO S.R.O. 11805.00 Prevent. údržba 05/13
04.06.2013 282013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 15179.50 Sprostr.pracovníkov
04.06.2013 131201 GAS product & services a.s. 21702.29 nafta
04.06.2013 20130530 HYCA S.R.O. 14950.00 nadstavba S3 na BA 110 TS
04.06.2013 7227842416 SPP 13186.67 Plyn 06/13
31.05.2013 131134 GAS product &services a.s. 22838.10 nafta
30.05.2013 2013026 LEGON, S.R.O. 7777.92 ČS PHM – protipožiarný múr
24.05.2013 2013160055 KATIS s.r.o. 7354.20 kont.plast.
24.05.2013 230246 STAVOKOV, spol. s.r.o. 9970.00 D+M obsluž.oceľ.lávky,PD
21.05.2013 141030403 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 7078.12 Skládka-tuhý odpad 05/13
21.05.2013 130360 DUAL BP, s.r.o. 6976.00 trička s logom
21.05.2013 1300067 HYDRAULIKA PETRAS 9886.00 Oprava hydr.drapáku
20.05.2013 131046 GAS product &services a.s. 24600.64 nafta
20.05.2013 910031 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 26342.89 Skládka Pezinok
17.05.2013 53024 FEVAKO,S.R.O. 8864.64 Operat.práce 04/13
15.05.2013 130331 DUAL BP, s.r.o. 5806.08 obuv
14.05.2013 2131190335 EBA,S.R.O. 16745.68 Skládka-tuhý odpad 04/13
10.05.2013 141030037 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 6923.42 Skládka-tuhý odpad 04/13
10.05.2013 53023 FEVAKO,S.R.O. 11805.00 Prevent.údržba 04/13
10.05.2013 130081 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kontajner 1,8 na sklo
09.05.2013 130873 GAS product &services a.s. 21249.89 nafta
07.05.2013 3039014150 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 28645.70 Strav.lístky 05/13
07.05.2013 2013020 LEGON, S.R.O. 8885.56 Oprava protipožiar.múrov
07.05.2013 5255010619 MAN TRUCK & BUS SLOVAKIA,S.R.O 5357.22 BA461OD,servis
06.05.2013 2013099 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 24267.05 Stráž.služba 04/13
06.05.2013 40130002 INTER BRATISLAVA,O.Z. 5000.00 Reklama
06.05.2013 910027 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 26935.24 Skládka Pezinok
03.05.2013 232013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 12761.00 Sprostr.pracovníkov 04/13
02.05.2013 200010213 BLUETECH s.r.o. CZ 13052.93 Výmena pásu reťazov.dopravníka
02.05.2013 7144478890 SPP 13186.67 Plyn 05/13
09.04.2013 141029649 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 6487.88 Skládka-tuhý odpad 03/13
22.04.2013 141029865 A.S.A.SLOVENSKO,S.R.O. 7896.84 Skládka-tuhý odpad 04/13
04.04.2013 2013067 B.O.B. SECURITY,S.R.O. 24147.34 Stráž.služba 03/13
04.04.2013 130457 C D P spol.s.r.o 8680.00 DT DELL,SW
03.04.2013 162013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 11126.50 Sprostr.pracovníkov 03/13
08.04.2013 3039011015 DOXX – STRAVNE LISTKY, S.R.O. 28036.67 Strav.lístky 04/13
10.04.2013 2131190214 EBA,S.R.O. 12152.28 Skládka-tuhý odpad 03/13
22.04.2013 642013 ETS Enviro Team Slov 5200.00 Meranie emisií-K1,K2
19.04.2013 53016 FEVAKO,S.R.O. 8670.24 Operat.práce 03/13
17.04.2013 53015 FEVAKO,S.R.O. 11805.00 Prev.údržba 03/13
19.04.2013 130785 GAS product &services a.s. 27068.08 nafta
09.04.2013 130656 GAS product &services a.s. 22227.77 nafta
03.04.2013 130583 GAS product &services a.s. 22228.89 nafta
29.04.2013 130852 GAS product &services a.s. 21564.21 nafta
18.04.2013 2013160038 KATIS s.r.o. 16026.40 kont.na papier 1100 l
03.04.2013 2013160034 KATIS s.r.o. 16026.40 kont.plast-papier 1,1
24.04.2013 4201300217 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY s.r.o. 5489.56 Revízia motora
29.04.2013 2013010 MTG TRANSPORT s.r.o. 9037.72 Búracie práce-Florea
04.04.2013 910020 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 23838.08 Skládka Pezinok
18.04.2013 910025 PEZINSKE TEHELNE, A.S. 25348.01 Skládka Pezinok
12.04.2013 130400001 Profi Truck Czech s.r.o. 106067.00 Iveco Cargo Geesing MINI 5 1 ks
03.04.2013 7217803862 SPP 13186.67 Plyn 04/13
30.04.2013 2013039 Technoprocur spol.s.r.o. 16910.00 Výmena analyzátora kremíka
25.04.2013 7130096 ZAVODISKO,S.P. BRATISLAVA 5000.00 Reklama
25.03.2013 130521 GAS product &services a.s. 22593.35 nafta
22.03.2013 141029404 A.S.A.SLOVENSKO.S.R.O. 8260.98 Skládka-tuhý odpad 03/13
22.03.2013 910015 PEZINSKE TEHELNE. A.S. 24004.30 Skládka Pezinok
21.03.2013 53010 FEVAKO.S.R.O. 8514.72 Operat.práce 02/13
21.03.2013 13048 IDO EET s.r.o. 7930.18 ND na triediacu linku
20.03.2013 5001000460 SPP 7145.28 Popl.prekroč.spotreby 2012
19.03.2013 9351300668 MOTOR-CAR BRATISLAVA.S.R.O. 7500.80 BL523BX.servis
19.03.2013 7810011581 SPP 13186.67 Plyn 03/13
18.03.2013 201303035 BAUEX -PhDr. Ľubica Belanská 6350.00 Kanálový zdvihák EZ 20-800
18.03.2013 53009 FEVAKO.S.R.O. 11805.00 Prev.údržba 02/13
15.03.2013 1323100870 PETIT PRESS.A.S. 10000.00 Inzercia-SME v škole
13.03.2013 130410 GAS product &services a.s. 22545.61 nafta
12.03.2013 2013160027 KATIS s.r.o. 15511.60 kont.1.1 na komun..plast
07.03.2013 3039007858 DOXX – STRAVNE LISTKY. S.R.O. 25299.97 Strav.lístky 03/13
07.03.2013 910012 PEZINSKE TEHELNE. A.S. 20862.00 Skládka Pezinok
06.03.2013 2131190121 EBA.S.R.O. 14829.78 Skládka-tuhý odpad 02/13
05.03.2013 2013039 B.O.B. SECURITY.S.R.O. 21158.59 Stráž.služba 02/13
05.03.2013 42205498 EMERSON PROCES MANAGEMENT 5015.67 snímač
05.03.2013 130352 GAS product &services a.s. 22562.31 nafta
05.03.2013 130031 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kontajner na sklo 1.8
04.03.2013 92013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 11770.50 Sprostr.pracovníkov 02/13
04.03.2013 1302060 INTERKONTAKT.S.R.O. 109941.00 Inštalácia kompresora na riadiaci vzduch
01.03.2013 2136070006 HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA 10000.00 Reklama-Brat.bál
01.03.2013 1302084 INTERKONTAKT.S.R.O. 14120.00 GO kompresor.stupňa
26.02.2013 130353 GAS product &services a.s. 22392.00 nafta
25.02.2013 141028826 A.S.A.SLOVENSKO.S.R.O. 5319.30 Skládka-tuhý odpad 02/13
22.02.2013 7124497687 SPP 21279.17 Plyn 02/13
21.02.2013 53003 FEVAKO.S.R.O. 8498.08 Operat.práce 01/13
21.02.2013 9651300909 MOTOR-CAR BRATISLAVA.S.R.O. 9600.00 BA804TI.servis
21.02.2013 137001886 SAT s.r.o. 5946.00 výstražný systém – rozšírenie
19.02.2013 53002 FEVAKO.S.R.O. 11805.00 Prevent.údržba 01/13
19.02.2013 910007 PEZINSKE TEHELNE. A.S. 20394.83 Skládka Pezinok
15.02.2013 13069 SLOVTRADING Viničné. s.r.o. 8760.00 pružina
14.02.2013 130248 GAS product &services a.s. 22187.32 nafta
13.02.2013 130014 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 7650.00 kont.sklo 1.8
13.02.2013 230054 STAVOKOV. spol. s.r.o. 29850.00 elektromagnetický odlučovač
12.02.2013 2701301080 AVE BRATISLAVA S.R.O. 8530.00 Odvoz odpadu 01/13
12.02.2013 3039004985 DOXX – STRAVNE LISTKY. S.R.O. 26303.53 Strav.lístky 02/13
08.02.2013 13010102 EKO-SALMO.S.R.O. 36680.90 Skládka-tuhý odpad 01/13
07.02.2013 910004 PEZINSKE TEHELNE. A.S. 26733.80 Skládka Pezinok
07.02.2013 7401166512 SPP 158639.82 Plyn 01-12/12
05.02.2013 2013013 B.O.B. SECURITY.S.R.O. 24936.91 Stráž.služba 01/13
04.02.2013 52013 DOMOV SV.JANA Z BOHA 12778.50 Sprostr.pracovníkov 01/13
04.02.2013 13013 GAS product &services a.s. 21981.45 nafta
04.02.2013 137001875 SAT s.r.o. 129982.00 Riadiaci systém SPPA – upgrade
30.01.2013 2013003 LEON AUDIT.S.R.O. 12000.00 Audit 2012
29.01.2013 13005 GAS product &services a.s. 22620.07 nafta
29.01.2013 4130026 Techall Slovensko 26198.00 Výmena striedač+PD
21.01.2013 835001025 ABB. s.r.o. 5140.00 Frekvenčné meniče – dokumentácia
21.01.2013 52104 FEVAKO.S.R.O. 6933.16 Operat.práce 12/12
18.01.2013 2013160004 KATIS s.r.o. 16026.40 kont.na papier 1100 l
18.01.2013 513 REDOX. S.R.O 275400.00 MB Axor R motorové vozidlo 2 ks
17.01.2013 42013 ACRC s.r.o. 7270.00 Meranie spokojnosti zákazníkov
17.01.2013 52102 FEVAKO.S.R.O. 13115.00 Opr.okien.mreží-garáže
17.01.2013 910001 PEZINSKE TEHELNE. A.S. 25071.34 Skládka Pezinok
16.01.2013 52101 FEVAKO.S.R.O. 11210.00 Opr.sklzov-brán zásobníka
16.01.2013 52103 FEVAKO.S.R.O. 5997.04 Rozšírenie posuv.brán
15.01.2013 30013 GAS product &services a.s. 22475.37 nafta
15.01.2013 137001858 SAT s.r.o. 5041.56 Serv.ZMaR 12/12
11.01.2013 52099 FEVAKO.S.R.O. 11805.00 Prev.údržba 12/12
11.01.2013 213 REDOX. S.R.O 550800.00 MB Axor R motorové vozidlo 4 ks
10.01.2013 121742 C D P spol.s.r.o 11501.00 SW-licencie
10.01.2013 52100 FEVAKO.S.R.O. 27484.00 Oprava oceľ.brán
09.01.2013 12121203 EKO-SALMO.S.R.O. 28630.46 Skládka-tuhý odpad 12/12
09.01.2013 900163 PEZINSKE TEHELNE. A.S. 30159.95 Skládka Pezinok
08.01.2013 3039001151 DOXX – STRAVNE LISTKY. S.R.O. 29930.92 Strav.lístky 01/13
07.01.2013 2012286 B.O.B. SECURITY.S.R.O. 25692.58 Stráž.služba 12/12
07.01.2013 30001 GAS product &services a.s. 22482.11 nafta
07.01.2013 113 REDOX. S.R.O 550800.00 MB Axor R motorové vozidlo 4 ks
02.01.2013 126654 DRAGER SLOVENSKO 6084.93 Bezpečnostný systém – odškvarovňa

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo