Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

OLOmánia

Myšlienka „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, je stále aktuálnejšia, čo potvrdzuje aj jej nositeľka OLOMÁNIA – celoročná súťaž pre deti, bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť.

Zvolený nástroj marketingovej komunikácie, súťaž,  ale aj forma jednotlivých podujatí, festival, výstava, exkurzia, športové podujatia zaraďuje projekt medzi jedinečné svojho druhu v odvetví odpadového hospodárstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov osloviť všetkých obyvateľov hlavného mesta. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník OLOMÁNIE je víťaz.

OLOmániu podporujú osobnosti, básnik Daniel Hevier, hokejista Zdeno Cíger, kozmonaut Ivan Bella, kajakári bratia Hochschornerovci, cestovateľ Ľuboš Fellner, moderátori Vlado Voštinár a Adela Banášová, herci Lukáš Latinák a Petra Polnišová, speváčka Misha, či filmový dokumentarista Pavol Barabáš.

Nultý ročník podporilo 8000 žiakov zo 45 škôl, ktorí vyzbierali 33 ton papiera, 6,5 ton plastu. Tretí ročník sme začali s počtom detí 20200 detí a 107 zapojených škôl.

Tento nárast potvrdzuje záujem o tento druh vzdelávania, čo dokazuje nielen účasť na rôznych podujatiach organizovanými počas školského roka ale aj množstvo vyzbieraného papiera, 322 ton a plastu 54 ton, od začiatku OLOmánie do konca januára 2015.  Deti sa v priebehu roka zúčastňujú množstva zaujímavých a po troch rokoch už tradičných podujatí, Filmový festival, OLO art, mesiac exkurzií odpadom, S OLO zadarmo do ZOO a na veľkom finále si každý rok zahrajú hokej aj so Zdenom Cígerom.

OLOmániu ocenili odborníci z odpadového hospodárstva, získala najvyššie ocenenie Zlatého mravca v kategórii environmentálna výchova a 3. miesto v súťaži NESS, enviro oskar.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

  1. Podchod Trnavské Mýto
  2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
  3. Karloveská 57, Karlová Ves
  4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
  5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo