Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Manažment spoločnosti

Riaditeľ Úseku ekonomiky
Ing. Pavel Rudy
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
e-mail: rudy@olo.sk
Hovorkyňa spoločnosti
a zodpovedná za Oddelenie marketingu
Mgr. Beata Humeniková
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 107
Mobil: +421 918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk
Controlling a dočasne poverená na výkon funkcie riaditeľa Úseku investícií a správy majetku
Ing. Marcela Hlubocká
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 120
e-mail: mhlubocka@olo.sk
Personálny manažér
Viera Hrkeľová
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 130
Mobil: +421 918 110 130
e-mail:  hrkelova@olo.sk
 

Dočasne poverený na výkon funkcie riaditeľa Úseku podporných činností
Mgr. Ján Bachratý
Odvoz a likvidácia odpadu a. s
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 11 06 46
e-mail: bachraty@olo.sk

 

Riaditeľ závodu Odvoz odpadu
Ing. Jozef Tomovčík

Odvoz a likvidácia odpadu a. s
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 11 04 00
e-mail: tomovcik@olo.sk

 

Dočasne poverený na výkon funkcie riaditeľa Závodu Spaľovňa odpadu
Ing. Ján Kaššovič
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 20 60 11
e-mail: kassovic@olo.sk

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

  1. Podchod Trnavské Mýto
  2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
  3. Karloveská 57, Karlová Ves
  4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
  5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo