Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Manažment spoločnosti

Riaditeľ Úseku ekonomiky
Ing. Pavel Rudy
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 145
e-mail: rudy@olo.sk
Dočasne poverený na výkon funkcie riaditeľa Závodu Spaľovňa odpadu
Ing. Ján Kaššovič
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 206 011
e-mail: kassovic@olo.sk
Controlling
Ing. Marcela Hlubocká
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 120
e-mail: hlubocka@olo.sk
Personálny manažér
Viera Hrkeľová
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 130
e-mail:  hrkelova@olo.sk
Dočasne poverený na výkon funkcie riaditeľa Úseku podporných činností
Mgr. Ján Bachratý
Odvoz a likvidácia odpadu a. s
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 646
e-mail: bachraty@olo.sk
Riaditeľ závodu Odvoz odpadu
Ing. Jozef Tomovčík
Odvoz a likvidácia odpadu a. s
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 110 400
e-mail: tomovcik@olo.sk
Kontakt pre médiá
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z
Ing. Linda Golejová
Odvoz a likvidácia odpadu a. s
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421/2/50 110 132
MT: +421 918 110 132
e-mail: golejova@olo.sk 

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo