Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Kariéra v OLO

Vedúci/-a oddelenia správy majetku
Miesto práce: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky (brutto): Od 1 300 EUR/mesiac
+osobné ohodnotenie v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Zabezpečenie a koordinácia údržby, opravy a technickej správy hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločnosti, tak aby bol prevádzkyschopný
 • Zabezpečenie vykonávania revízií súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku v
  zmysle platnej legislatívy
 • Zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich s poskytovaním OOPP
 • Zabezpečenie obsluhy technologických zariadení súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku
 • Navrhovanie opráv a rekonštrukcií existujúcich stavebných a technologických celkov s prihliadnutím na ich životnosť, prevádzkyschopnosť a technickú spôsobilosť
 • Evidencia a inventarizácia zvereného majetku
 • Manažovanie spotreby energií
 • Objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
 • Plánovanie pravidelných kontrol a testov za účelom predchádzania vzniku škôd a prerušeniu prevádzky
 • Pravidelné kontroly a obhliadky zvereného majetku
 • Preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
 • Príprava reportov z oblasti správy zvereného majetku
 • Riešenie havarijných stavov a krízových situácií
 • Správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie

Zamestnanecké výhody, benefity:
elektronické stravné lístky v hodnote 4,80 Eur aj v čase dovolenky, firemné aktivity, vitalitné dni

Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené tu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.1.2020

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore:
technické, ekonomické zameranie, PC gramotnosť

Vodičský preukaz: B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • viacročná skúsenosť s vedením tímu spoločnosti
 • pracovná skúsenosť na podobnej pracovnej pozícii je výhodou
 • manažérske a organizačné schopnosti
 • zodpovednosť, rozhodnosť, precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť, kreativita, iniciatíva
 • výborné komerčné a finančné zmýšľanie
 • vodičský preukaz skupiny B

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová, tel.: +421918110145, e-mail: rudy@olo.sk

Personálny manažér
Miesto práce: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky (brutto): Od 2 500 EUR/mesiac
+ osobné ohodnotenie v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Zodpovedá za:

 • koncepciu rozvoja ľudských zdrojov v súlade so stratégiou rozvoja a v súlade s plánovanými finančnými prostriedkami a plánovaným objemom mzdových prostriedkov
 • výkon komplexnej personálnej agendy zamestnancov (výber, prijímanie, preradenie na inú prácu, skončenie pracovného pomeru) vrátane zvyšovania a prehlbovanie kvalifikácie, vzdelávania, výchovy, kontroly dochádzky, stanovenie a využívanie fondu pracovného času
 • výkon všetkých činností súvisiacich s procesom tvorby, schvaľovania a vydávania interných predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov
 • zabezpečenie výkonu komplexnej mzdovej agendy a súvisiacich činností z oblasti daní a odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní za zamestnancov spoločnosti, predstavenstvo a dozornú radu
 • výkon agendy sociálneho, nemocenského a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov spoločnosti
 • zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, hygieny a BOZP, PO zamestnancov
 • plánovanie počtu zamestnancov v potrebnej vzdelanostnej, odbornej a osobnostnej štruktúre ako aj rozvoj a vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanecké výhody, benefity:
elektronické stravné lístky v hodnote 4,80 Eur aj v čase dovolenky, firemné aktivity, vitalitné dni

Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené tu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.1.2020

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:
ekonomické, andragogika, manažment, psychológia , prípadne iný vhodný súvisiaci odbor

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Ovláda zásady spôsoby moderného riadenia ľudských zdrojov
 • Výborná znalosť pracovného práva a súvisiacich zákonov (pracovnoprávna legislatíva)
 • Skúsenosti so spracovaním miezd sú podmienkou
 • Ovláda všeobecne záväzné legislatívne predpisy aplikovateľné v zmenovej prevádzke, skúsenosť s výrobným sektorom, prípadne súvisiacim odvetvím je podmienkou
 • Rozumie zásadám a technikám efektívneho vzdelávania zamestnancov a to na úrovni povinných technických školení ako aj školeniach stredného a vyššieho manažmentu
 • Rozumie procesom plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti
 • Ovláda zásady a techniky rokovania s odbormi, ako aj prináša skúsenosti s vyjednávaním kolektívnej zmluvy
 • Prináša skúsenosti so zavádzaním novej platovej štruktúry a vie túto efektívne uviesť do praxe
 • Komunikačná znalosť anglického jazyka

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová, tel.: +421918110145, e-mail: rudy@olo.sk

Vedúci údržby ZEVO (Závod na energetické využívanie odpadu)
Miesto práce: Vlčie Hrdlo 72, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky (brutto): 1 400 EUR/mesiac
+ osobné ohodnotenie v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Plánuje projekty preventívnej údržby a vypracúva odporúčania pre investície
 • Riadi a koordinuje práce a postupy preventívnej údržby, spolu podieľa sa na tvorbe plánu opráv a údržby
 • Zodpovedá za to, aby práce údržby počas plánovanej odstávky zariadení boli dokončené včas, v plánovanom
 • ozsahu a podľa schváleného rozpočtu
 • zabezpečuje technickú a technologickú podporu výrobného procesu, spolupracuje pri implementácii investičných zámerov vo výrobe
 • Navrhuje optimalizáciu chodu výroby, výmeny a inovácie jednotlivých používaných technologických zariadení a prístrojov
 • Zodpovedá za výkon odborných prehliadok a revízií, spolupracuje pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov
 • Dodržiava interné smernice a normy a tak isto je lídrom v dodržiavaní BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) interných aj externých pracovníkov
 • Zabezpečuje zásoby náhradných dielov
 • Pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu
 • Zúčastňuje sa procesu tvorby vzdelávacích modulov, školenie zamestnancov
 • Úzko spolupracuje a komunikuje s ostatnými oddeleniami

Zamestnanecké výhody, benefity:
elektronické stravné lístky v hodnote 4,80 Eur aj v čase dovolenky, firemné aktivity, vitalitné dni

Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
nformácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené tu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.1.2020

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore:
elektrotechnika, strojárstvo, energetika-výhodou

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz: B

Počet rokov praxe: 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Elektrotechnické zručnosti a oprávnenia – výhodou
 • Školenia a certifikáty z projektového manažmentu – výhodou
 • Minimálne 3 roky skúsenosti s manažovaním projektov v elektrotechnickej oblasti
 • Znalosti lokálnej legislatívy
 • Znalosti o normách STN v oblasti strojnej technológie
 • Znalosť programov – MS Windows, MS Office
 • Viacročná skúsenosť s vedením tímu
 • Pracovná skúsenosť na podobnej pracovnej pozícii je výhodou
 • manažérske a organizačné schopnosti
 • zodpovednosť, bezúhonnosť, rozhodnosť, precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť, kreativita, iniciatíva

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová, tel.: +421918110145

Mzdový účtovník/-čka
Miesto práce: Ivanská cesta 22, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ASAP

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Výkon komplexnej mzdovej agendy a súvisiacich činnosti z oblasti daní a odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní za cca 200 zamestnancov. Zabezpečenie agendy súvisiacej s ochranou osobných údajov a zodpovednej osoby.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 100 € + osobné prémie 25% + 13. a 14. plat

Informácie o výberovom konaní:
Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené tu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: ekonomika, mzdy

Ostatné znalosti:
Mzdové účtovníctvo – expert
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Počet rokov praxe: mzdový účtovník – 2

Osobnostné predpoklady a zručnosti: komunikačné zručnosti, samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, spoľahlivosť, iniciatíva,
znalosť Softip HR plus PAM výhodou

Kontaktná osoba: Viera Hrkeľová

Strojník odškvarovania
Miesto práce: Spaľovňa OLO a.s., Vlčie hrdlo, Ružinov
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Mzdové podmienky (brutto): 770 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Na základe pokynov zabezpečuje prevádzku, bezpečné spúšťanie a odstavovanie ním obsluhovaných strojnotechnologických zariadení závodu v zmysle miestnych prevádzkových predpisov, vykonáva trvale pochôdzkovú kontrolu ním obsluhovaných strojnotechnologických zariadení.

Informácie o výberovom konaní:
Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené tu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.12.2019

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore: strojárenstvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
platný preukaz VZV – nie je podmienkou
osvedčenie na obsluhu mostového žeriavu – nie je podmienkou
samostatnosť, precíznosť, pozornosť, schopnosť pracovať v tíme
zdravotná spôsobilosť
prax v strojárenstve výhodou

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová, tel.: +421918110145

 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (.PDF)

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo