Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

3. októbra 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Nové vedenie spoločnosti OLO vrátilo všetky prenajaté osobné motorové vozidlá spoločnosti B2B RENT

Nové vedenie bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) uzatvorilo dohodu o urovnaní k rámcovej zmluve o prenájme dopravných prostriedkov a k 30.9.2019 vrátilo všetky osobné motorové vozidlá spoločnosti B2B RENT.

 K uzatvoreniu rámcovej zmluvy o prenájme 20 kusov služobných osobných motorových vozidiel so spoločnosťou B2B RENT došlo ešte za bývalého vedenia spoločnosti OLO. Rámcová zmluva bola predmetom kontroly aj zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, pričom bolo zistené pochybenie pri samotnom obstarávacom konaní v roku 2017, keďže spoločnosť OLO nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. „Nové vedenie spoločnosti OLO považuje takéto hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami za neprípustné a striktne sa od nich dištancuje. Spoločnosť OLO, na základe vnútorného auditu zameraného na efektívnosť a hospodárnosť využívania osobných vozidiel, určí nevyhnutný počet vozidiel, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prevádzky. Pri obstarávaní nových osobných vozidiel, bude OLO postupovať striktne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v úzkej spolupráci s hlavným mestom,“ hovorí nový predseda predstavenstva spoločnosti OLO Ing. Martin Maslák.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

20 + jedenásť =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo