Home » Tlačové správy » Nová adresa zberného dvora OLO a.s.

Nová adresa zberného dvora OLO a.s.

Publikované: 13.11.2012

Nová adresa zberného dvora OLO a.s.,  je od 12.11.2012 Stará Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava.

Dôvodom na premiestnenie zberného dvora, i keď len v rámci firemného areálu, bolo zvýšenie zvýšenie komfortu poskytovaných služieb občanom a ich bezpečnosť. Keď sa v roku 2004 otváral zberný dvor  na Ivanskej ceste 22, bola táto lokalita na pomery hlavného mesta menej exponovanou. Za ostatných osem rokov sa veci zásadne zmenili. Pribudli nové obchodné centrá, vzniklo samostatné centrum biznisu s tisíckami zamestnancov. Pohyb ľudí a motorových vozidiel enormne narástol. Začali sa opakovane vyskytovať  situácie, kedy zvýšený záujem o služby zberného dvora začali blokovať plynulosť dopravy na Ivanskej ceste  a vytvárali sa kolízne situácie  pre chodcov i vodičov. Preto sa spoločnosť OLO a.s. rozhodla premiestniť zberný dvor na opačný koniec areálu fabriky s menej frekventovanou dopravou a väčším komfortom prístupu zákazníkov na zberný dvor.

Priestorové možnosti pôvodného areálu zberného dvora, cez ktorý ročne prechádzali  tisícky vozidiel a je manipulovaný odpad rádovo v objeme 5.000 ton ročne,  sa ukázali ako nedostatočné a vo vypätých situáciách sa musel dočasne pozastavovať odber odpadu od občanov, aby boli bezpečne odvezené plné a pristavené prázdne kontajnery. Výsledkom premiestnenia zberného dvora bude väčší a kompaktnejší areál a väčšia kapacita zberného dvora. Samostatný vstup a výstup zo zberného dvora prispeje k rýchlejšej obsluhe jeho návštevníkov. Zároveň sa vytvorili lepšie podmienky  pre dôslednejšie vytriedenie komunálneho odpadu privezeného obyvateľmi hlavného mesta.

Marketingové oddelenie OLO a.s.