Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

6. decembra 2017 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Nezjazdnosť niektorých cestných komunikácií tretej a štvrtej triedy a neprístupné stanovištia zberných nádob z dôvodu snehu a ľadu naďalej komplikujú odvoz odpadu v Bratislave

Vzhľadom na počasie, ktoré pretrváva už niekoľko dní, neupravené a neposypané cesty tretej a štvrtej triedy, majú zberné vozidlá mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s., zabezpečujúce odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu, stále problém dostať sa najmä do ťažko dostupných a svahovitých lokalít v rámci Bratislavy.

Za posledné tri pracovné dni evidujeme prostredníctvom nášho Zákazníckeho centra viac ako 263 sťažností, týkajúcich sa neodvezeného odpadu. Príčinou vo všetkých prípadoch je nezjazdnosť cestných komunikácií, ktoré sú zasnežené a zľadovatené. Ide o cesty tretej a štvrtej triedy, najmä o svahovité lokality ako Kramáre, Koliba, či Dlhé Diely. Zoznam najproblematickejších ulíc nájdete v prílohe tlačovej správy.

Napriek neupraveným cestným komunikáciám sa naše zberné vozidlá pokúšajú vykonávať odvoz odpadu v stanovených časových harmonogramoch. Prosíme však obyvateľov dotknutých lokalít o trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ odvoz odpadu nevykonáme v stanovenom termíne, budeme ho realizovať akonáhle nám to poveternostné podmienky umožnia. Zároveň žiadame dotknuté mestské časti, aby zabezpečili zjazdnosť týchto ciest a umožnili tak našim zberným vozidlám vykonať odvoz odpadu v stanovených časových harmonogramoch.

Ďalším problémom sú v týchto dňoch aj neupravené stanovištia zberných nádob. Z niektorých stanovíšť nie je odhrnutý sneh, ktorý je zároveň zamrznutý a tak naši zamestnanci nemôžu manipulovať so zbernými nádobami. Zberná nádoba naplnená odpadom v deň odvozu váži viac ako 120 kg a manipulácia s ňou nie je jednoduchá ani v bežných a priaznivých podmienkach. V prípade, že sa na stanovišti nachádza sneh alebo ľad, s nádobou je problematické manipulovať a hrozí nielen poškodenie samotnej nádoby, ale tiež úraz našich zamestnancov. Žiadame preto správcov nehnuteľností, aby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 1/2017, zabezpečili sprístupnenie stanovišťa zberných nádob za účelom ich vyprázdnenia alebo zabezpečili premiestnenie zbernej nádoby v deň odvozu na miesto dostupné naše zvozovej technike.

V prípade akýchkoľvek podnetov nás, prosím, neváhajte kontaktovať na Zákazníckom centre spoločnosti OLO, na tel. č. 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

Zoznam najproblematickejších a momentálne nedostupných ulíc

 1. Lamač – Strmé vršky
 2. Donská – pri Vápenickom potoku smer Kučovanická ul.
 3. Juraja Hronca
 4. Vladimíra Clementisa 10
 5. Devínska cesta (vodáreň)
 6. Ladislava Dérera
 7. Brusnicová – Krahulčia
 8. Višňová ul.
 9. Čerešňový sad
 10. Bystrické sady
 11. Dvanásta ul.
 12. Čremchová ul. (väčšina ulíc na Kolibe)
 13. Jedenásta ul.
 14. Palkovičova ul.
 15. Suchá ul.
 16. Jeséniová
 17. Partizánska, Hlavatého, Červeňová, Bradliarska, Lichardova ul.
 18. Stromová ul. (Hotel Brix)
 19. Cabanova ul. (Materská škola)
 20. Klenová ul.
 21. Na Kalvárii
 22. Kuklovská ul.
 23. Donovalová ul.
 24. Bellova ul.
 25. Podbrezovská ul.
 26. Kvačalová ul.
 27. Cadrová – Kurucová
 28. Uhrová ul.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

4 × jeden =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo