Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Náhradný odvoz za 1.1.2020

Názov ulice Orientačné číslo Odpad Deň náhradného odvozu za 1.1.2020 Dátum náhradného odvozu za 1.1.2020
A.Plávku 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
A.Plávku 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
A.Plávku 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Agátová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Agátová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Agátová 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Agátová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Agátová 4D Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Agátová 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 7 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 7 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 33 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 22/A Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 28-30 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 4D Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 5/C Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 5/D Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 5/F Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Agátová 7/B Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Achátová 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Achátová 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Albína Brunovského 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Albína Brunovského 2-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Albína Brunovského 2-8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Albrechtova 1-17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Alstrova roh Sedmelijská, zberné hniezdo Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova 94 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova 153 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Alstrova 94 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Alstrova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova 94 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova 153 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova 249 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Alstrova Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Alžbety Gwerkovej 1-11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ambrova 24 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ambrova 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ambrova 24 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ambrova 35 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ambrova 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ambrova 24 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ambrova 35 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Americká 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Americká 3-9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Americká 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Americká 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Americká 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Americká 3-9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ametystová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ametystová 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ametystová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ametystová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ametystová 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ametystová 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 53 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 60 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 65 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 66 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 67 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Amurská 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andreja Mráza 1-3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andreja Mráza 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andreja Mráza 5-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andreja Mráza 6-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andreja Plávku 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andreja Plávku 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andreja Plávku 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Andrusovova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andrusovova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andrusovova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andrusovova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andrusovova 3/0705 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andrusovova 9-9A,B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Andrusovova 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Andrusovova 7 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Andrusovova 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Andrusovova 2-6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Antická 2 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Odpad zo ZZ Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antolská 11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka parc.č.2659/350 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 1/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 14/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 14/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 14B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 16/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 16A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 16B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 18/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 18/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 18/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 1B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 5/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka 8794, 5B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka p.č.2659/359 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Antona Floreka p.č.2659/739 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Arménska 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Astronomická 1-13 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Astrová 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 46 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 46 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 10-20 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 46-48 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 54-56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Astrová 54-56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Attidova 4 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Avarská Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Azalková 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 5 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azalková 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azovská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Azovská 1-7 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Babuškova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Babuškova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Babuškova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Babuškova 4-12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bachova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bachova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bachova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bachova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bagarova 22 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bagarova 26 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bagarova 5 – 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bagarova 10-12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bajkalská Shell – (čerpacia stanica) Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská Shell – (čerpacia stanica) Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bajkalská 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bajkalská 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bajkalská 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bajkalská 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bajkalská 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bajkalská 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bajkalská 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bajkalská 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bajkalská 9/B Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bajkalská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 30 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 4 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 22 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 22 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 24 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 25 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 27 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 29 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 21/A Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 21/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 23/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 23/B Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 29/C,D,E Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 29/F Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 29/F Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 13 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 15 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 19 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bajkalská 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bajzova 4 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajzova 6 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajzova 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajzova 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajzova 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bajzova 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Balkánska 10 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Balkánska 77 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Balkánska 113 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Balkánska 115 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Balkánska 156 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Balkánska 156 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Balkánska 178 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Balkánska 10-20 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Baltská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Baltská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Baltská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Baltská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Baltská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Baltská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Baltská 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Baltská 13-21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bancíkovej 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Baníkova 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Baníkova 2-6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Banšelova 6 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Banšelova 14 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Banšelova 18 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Banšelova 19 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 21 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 36 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Banšelova 41 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Banšelova 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 17 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 17 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 18 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Banšelova 36 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Barancová 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barancová 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barancová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barancová 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barancová 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barancová parc.č.2659/397 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barancová Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barancová 1A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bardejovská 11 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bárdošova 35 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bárdošova 45 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bárdošova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bárdošova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bárdošova 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bárdošova 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Barónka 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Barónka 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bartókova Shell – (čerpacia stanica) Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bartókova Mozarova 21-27 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bartókova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bartókova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bartókova 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bartókova 2/A Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bartókova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Baštová 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Batkova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Batkova 9-11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Batkova 9-11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazová 2 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bazovského 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazovského 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazovského 13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazovského 14 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazovského 19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazovského 2-4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazovského 1-5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bazovského 18-26 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beblavého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beblavého 4-6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 15 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 38 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 38/A Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Beckovská 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 18 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 38 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 38 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 38 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beckovská 38/A Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Belehradská 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Belehradská 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Belehradská 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Belehradská 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Belehradská 13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Belinského 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 3-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 14-16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 18-20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 21-25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Belinského 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Belinského 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Belinského 9 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Belinského 9 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Belinského 15 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Belinského 21 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Belinského 21 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Belinského 22 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bellova 12 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 45 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 2/C-O Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 2a Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 29 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 59 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 89 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 2/C-O Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 25 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 29 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 29 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 38 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 45 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 59 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bellova 2/C-O Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Belopotockého 2-6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 12-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 5-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 17-19 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 20-22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 2 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 5 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 9 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 38 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 12-14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 5-7 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 17-19 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Beňadická 28-36 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bencúrova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 55 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 57 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bencúrova 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Benediktiho 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beniakova 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beniakova 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beniakova 24 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beniakova 1-3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beniakova 14-22 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beniakova 14-22 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beňovského 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beňovského 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beňovského 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Beskydská -,/DVOR Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Beskydská 11-15 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Betliarska Dopravný podnik majiteľ pri ČOV Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 9 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 14 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 22 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 9-11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Betliarska 8/A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bezekova 24 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Béžová 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Béžová 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Béžová 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Béžová 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Béžová 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Béžová 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Béžová 8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Biela 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Biela 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bielkova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bielkova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bieloruská ,/Trhovisko Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 2-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 10-20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 10-20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 46-56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 46-56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 58-64 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bieloruská 58-64 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bilíkova 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 16 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 18 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 20 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 26 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 34 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 34 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 11-15 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 2-8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bilíkova 3-9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Biskupická 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Biskupická 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Biskupická 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Biskupická 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Björnsonova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Björnsonova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Björnsonova 12-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Björnsonova 7-9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Blumentálska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Blumentálska 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Blumentálska 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bociania parc.č.1360/54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bociania 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bociania p.č.1360/112 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bočná 94 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bodrocká 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 6-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 16-22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 16-22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 20-22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 23-25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 32-36 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bodrocká 38-42 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bohrova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bohrova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bohúňova 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 23 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 11 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bohúňova 23 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická Jurajov dvor – vozovňa;majiteľ DP Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická ,/vozovňa DPB/jedáleň Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická -,/CERP.ST. Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická Bojnická, majiteľ Dopravný podnik Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická 10 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická 18 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická 22 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická 16/A Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Bojnická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bojnická 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 14 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 14 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 15 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 19 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 22 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 55 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bojnická 16/A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 10/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 10B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 4/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borágová 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 51 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 53 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 55 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 55 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 60 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 64 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 23/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 30A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 44/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 46A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 51a Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borekova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borekova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borekova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borekova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borodáčova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borodáčova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Borská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Borská 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Borská 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Borská 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Borská 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Borská 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Borská 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Borská 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 4 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 8 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova / Cesta na Kamzík Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Boskovičova / Cesta na Kamzík Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bošániho 7-13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bošániho 1-5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bošániho 15-19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Botanická 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Botanická 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Botanická 15 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Botanická 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Botanická 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Botanická 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Botanická 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Boženy Němcovej 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bôrik 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bôrik 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bôrik 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bôrik 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bôrik 5A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bôrik 7A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bôrik 15 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bôrik 15 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bôrik 15 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bôrik 15 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bradáčova ,/SPORT.AREAL Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bradáčova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bradáčova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bradáčova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bradlianska 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bradlianska 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bradlianska 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Bradlianska 13 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brančská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Brančská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Brančská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Brančská 1-5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bratská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bratská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Brečtanová -/Koliba-soc.zar. Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Brečtanová 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Brečtanová 1/A Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Brečtanová 6/A Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brečtanová 6/A Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brečtanová 6/A Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brestová 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Brestová 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Brestová 10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Brezovská 25 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Brigádnická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 60 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 62 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 64 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 66 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 68 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická , 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brigádnická 1/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brnianska 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 21 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 27 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 35 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 57 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 21 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 29 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 33 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 35 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brnianska 49 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brodská 1-7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brodská 1-7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brumovická 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 85 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 87 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brumovická 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Brusnicová 27 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Brusnicová 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brusnicová 20 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brusnicová 27 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Brusnicová 20 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Brusnicová 27 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Břeclavská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska /TESCO Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska /bývalé ENTO Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budatínska 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 19-21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 51 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 65 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 73 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 13-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 33-37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 53-55 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 57-59 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 67-69 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 71-73 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 75-77 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 79-81 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 5 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 16 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 22 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 36 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 49 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 57 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 61 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 63 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 65 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 22-26 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 33-37 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 33-37 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 33-37 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 34/AB Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 71-73 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budatínska 75-77 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Búdkova 28 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova 26 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova 28 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdková Zberné hniezdo pri zastavke MHD Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková Zberné hniezdo pri zastavke MHD Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková Zberné hniezdo pri zastavke MHD Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková Zberné hniezdo pri zastavke MHD Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková Zberné hniezdo pri zastavke MHD Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková 26 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková 32 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdková 27 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdkova cesta 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdkova cesta 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdkova cesta 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdkova cesta Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Búdkova cesta 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 22 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 36 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 37/1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 36 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 32-34 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Búdkova cesta 37/1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Budovateľská Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 4 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 11 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 29 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 31 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 19-21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 19-21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budovateľská 22-28 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budyšínska 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Budyšínska 12-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Budyšínska 16-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bujnákova 1-11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bujnáková 1-11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bujnáková 13-23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bujnáková 13-23 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bukovinská 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bukureštská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 77 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 85 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 95 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 97 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 101 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 127 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 129 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 131 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 139 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 101A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 32A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bulharská 27 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 38 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 68 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 71 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 72 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 72 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 76-80 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 27 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 38 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 56 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 68 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 71 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 72 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 139 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bulharská 76-80 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Bullova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bullova 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bullova 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bullova 19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Bullova 1-3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Burgundská ,parc.č. 4439/10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Burgundská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Burgundská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Burgundská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Burgundská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Burgundská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Burgundská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Buzalkova ,parc.č. 4439/10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bystrého 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bzovícka 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bzovícka 24 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bzovícka 30 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Bzovícka 18-20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cabanova 44 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 13/D Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 19-31 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 36-42 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cabanova 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 13 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 28 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 33 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 44 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 19-31 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cabanova 36-42 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cablkova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cablkova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cablkova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cablkova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cablkova 3 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Cablkova 3 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Cablkova 3 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Cablkova 3 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Cablkova 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Cablkova 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Cablkova 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Cablkova 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Cádrova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 1/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 17/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cádrova 23 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Cádrova 23 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Cádrova 23 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cádrova 23 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cádrova 23 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta mládeže Klepáč mestké lesy Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Červený most 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Červený most 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cesta na Kamzík 14 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Kamzík 14 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Kamzík 33a Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Kamzík 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cesta na Kamzík 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Kamzík 37 C-E Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Kamzík 37 C-E Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Cesta na Senec 12 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cesta na Senec 22 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cesta na Senec Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cígeľská 14-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cígeľská 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Cígeľská 2-4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Cígeľská 14-18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Cikkerova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cintorínska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cintorínska 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Citrinová 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Citrinová 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cyprichova 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 62 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 74 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 2-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cyprichova 1-3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 1-3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyprichova 1-3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cyprichova 1-3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Cyprichova 76-80 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyrilova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Cyrilova 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Čachtická 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čachtická 13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čachtická 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čajakova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čajakova 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čajakova 19 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čajkovského 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čajkovského 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čajkovského 7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čajkovského 8 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čaklovská 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čaklovská 2,4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čalovská 16/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova Klepáč mestké lesy Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čapajevova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čapajevova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čapajevova Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čapajevova 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 5 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čapajevova 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Čečinová 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Čečinová 16/B-G Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Čelakovského 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čelakovského 15 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čelakovského 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čelakovského 15 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čelakovského 19 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čerencová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerencová Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čerešňová 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čerešňová 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Černicová 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černicová 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černicová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černicová 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černicová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černicová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černicová 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černicová 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Černicová 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Černicová 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Černicová 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Černicová 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Černockého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černockého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černockého 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Černockého 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černockého 13-17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Černockého 5/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 14 Odpad zo ZZ Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 16,20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 15-19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Černyševského 40-46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Červeňákova 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňákova 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 32 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 16 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 25 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Červeňova 32 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Česká 10 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Česká 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Česká 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Česká 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Česká 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Česká 11-13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Československých tankistov 98 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 109 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 111 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 111 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 112 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 113 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 118 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 121 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 139 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 141 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 154 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 163 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 170 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 182 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 188 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 210 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 214 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 218 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Československých tankistov 228 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čierny chodník pri bytovkách zberné hniezdo Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čierny chodník 13 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čierny chodník 24 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čierny chodník 24 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čierny chodník 25 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čierny chodník 50 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čmelíkova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čmelíkova 1-17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čmeľovec 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čmeľovec 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čmeľovec 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čmeľovec 2-10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 19 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 19 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čremchová 29 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Čsl. tankistov 85 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 91 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 93 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 96 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 97 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 97 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 100 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 100 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 102 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 104 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 107 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 110 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 114 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 115 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 116 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 119 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 120 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 123 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 124 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 126 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 128 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 132 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 134 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 137 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 143 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 150 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 155 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 156 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 159 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 160 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 161 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 164 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 167 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 174 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 176 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 178 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 184 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 190 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 194 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 196 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 202 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 204 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 206 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 212 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 222 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 224 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 226 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 230 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 107A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čsl. tankistov 98/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Čunovo ,/Hran. priech. Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Damborského 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Damborského 6-8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dankovského 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dankovského 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dankovského 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dankovského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dankovského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dankovského 3/B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dankovského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dankovského 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dankovského 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dankovského 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dankovského 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dankovského 10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dankovského 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dargovská 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dargovská 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dargovská 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dargovská 65 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ďatelinová 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ďatelinová 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Ďatelinová 1-9 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Ďatelinová 2-10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Daxnerovo nám. 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Desiata 18 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Desiata 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Desiata 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Desiata 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Desiata 18 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Detvianska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Detvianska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Detvianska 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Detvianska 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Detvianska 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Detvianska 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Detvianska 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Detvianska 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 22/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devätinová 33 B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Deviata 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Devínska cesta -,/pred kameňolomom Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta /p.č. 1716/100 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta /kanc. Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta ,/KAMENOLOM Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta /záhradné centrum pri kameňolome Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta /pri garážach Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Devínska cesta 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 98 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 102 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 112 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 118 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 120 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 122 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 122 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 124 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 15A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 1924/4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 92/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 92B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta p.č.1209/29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Devínska cesta 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Devínska Nová Ves /Autoumyváreň MOBYDICK Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Devínska Nová Ves 7213 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Devínska Nová Ves Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Devínska Nová Ves Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Devínska Nová Ves – cesta 505 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dlhé diely I. 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 23 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 44 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 44 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 23 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 13 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 17 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 17 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 18 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 23 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely I. 23 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely II. 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely III. ul. Na kampárke 7 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely III. 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely III. Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely III. 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely III. 14 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely III. 14 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diely III. Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dlhé diley I. 18 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dneperská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dneperská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dneperská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dneperská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dneperská 1A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dobrovičova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dobrovičova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dobrovského 2-8 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dohnányho 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Doležalova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Doležalova Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Doležalova 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Doležalova 15 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Doležalova 15 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Doležalova 17 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Doležalova 1-13 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Doležalova 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Doležalova 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Doležalova 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Doležalova 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Doležalova 17 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Dolichénska 23 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolná 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dolná 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dolná 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dolná 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dolná Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dolnozemská cesta 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dolnozemská cesta 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dolnozemská cesta 13 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 1/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 13/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domašská 3A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Domkárska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domkárska 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domkárska 11 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role parc.č.3297/15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 70/B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role ,/areál družstva Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role -,/ČS JURKI-HAYTON Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 18324 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 66 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 68 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 68 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 69 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 70 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 70 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 73 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 74 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 76 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 76 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 76 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 78 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 108 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 15828 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role 71/C Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role II.18215 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Domové role Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Donnerova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Donnerova 17-21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Donnerova 23-35 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Donovalova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Donovalova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Donovalova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Donovalova 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Donovalova 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Donovalova 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Donská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 51 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 53 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 57 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 69 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 73 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 75 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 75 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 77 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 79 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 81 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 81 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 83 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 87 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 91 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 93 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 95 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 97 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 99 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 101 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 103 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 105 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 111 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 113 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 115 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 117 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 121 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 11/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 2249/12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 30/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 35+35A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 48/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 56/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 73/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 79/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Donská 119 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dopravná 51 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 55 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 21 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 37 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 45 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 51 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 53 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dopravná 31-35 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dorastenecká 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dorastenecká Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dostojevského rad 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dostojevského rad 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dostojevského rad 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dostojevského rad 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dostojevského rad 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dostojevského rad 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dr. Vladimíra Clementisa 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Dr.Vl.Clementisa 10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Dr.Vl.Clementisa 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Dr.Vl.Clementisa 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Dr.Vl.Clementisa 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Drevená 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová /CS Shell Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 35 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 36 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 3 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 5 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 22 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 27 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 33 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 33 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 1/H Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 1/H Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 1/H-M Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 11/A Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 1A Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 1C Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 1F Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 1G Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 34 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Drieňová 36 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Drobného 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 16 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 18 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 21 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 27 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 27 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 27 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drobného 27 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 53 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 55 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 57 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 65 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 74 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 76 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 108 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 33/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 6/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Drotárska cesta ,parc.č.4443/6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drotárska cesta 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 44 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 46 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 48 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 108 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 7 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 16 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 19 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 44 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 46 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 48 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drotárska cesta 108 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Drozdová 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Drozdová p.č.8040/40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družicová 2-10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 67 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Družobná 826/13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dubová 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dubová 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravčická 1/C Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dúbravčická 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravčická 1-3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravčická 1C Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravska cesta 11 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravska cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravska cesta 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 4 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 21 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 21 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 21 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dúbravská cesta 21 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Dudova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dudova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dudova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska ,/NC HRON Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska ,/5106/NC HRON Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska ,/NC HRON Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska /NC HRON Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska ,/NC HRON-TESCO Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska ,/NC HRON Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 14-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 2/F Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 25-29 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dudvážska 35-39 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dulovo námestie 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Dulovo námestie 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dulovo námestie 7 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Dulovo námestie 10-11 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Dulovo námestie 5/A Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ďumbierska 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3/F,G Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3/L Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 6/A Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ďumbierska 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3/F,G Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3/L Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 6/A Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 18 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3/F,G Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 3/L Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďumbierska 6/A Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dunajská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dunajská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dunajská 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dunajská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dunajská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dunajská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dunajská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Dunajská 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ďurgalova 12 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Ďurgalova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ďurgalova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ďurgalova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Dvanásta 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Dvojkrížna 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Einsteinova -,/CS SHELL Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Einsteinova ,/dom nábytku ÁTRIUM Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Einsteinova 21-23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Einsteinova 21-23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 64 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 3-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 15-17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 38-40 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 42-44/954 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 46C-D Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 50/G Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 56/E Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Eisnerova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 5 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 12091 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 12092 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 2/A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 5 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 12091 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 12428 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Elektrárenská 2/A Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Estónska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska ,/dom nábytku ÁTRIUM Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Estónska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Estónska 8-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Estónska 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Estónska 32-38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Estónska 47-51 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Exnárova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Exnárova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Exnárova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 12-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 1-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 8-10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 17-19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 21-23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 22-24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Exnárova 26-28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
F.Kostku 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fadruszova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fadruszova 2-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fadruszova 1-11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fadruszova 13-25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fadruszova 1A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fadruszova 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fadruszova 10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Fajnorovo nábrežie 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fándlyho 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fándlyho 10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Farebná 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Farmárska p.č.5859/318 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Farmárska pč 5859/373 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Farského ,/T P D s.r.o/ Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 4-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Farského 10-12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fazuľová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fedákova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fedákova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fedákova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fedákova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fedákova 34-36 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fedákova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedákova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedákova 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedákova 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedákova 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedákova 24 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedákova 28 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedákova 34 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fedinova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 1-5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 6-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 6-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 10-12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 14-16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 16/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 18-20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 22-24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fedinova 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 7 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 22 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 22 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 2-4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 2-4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 1-5 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 1-5 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 14-16 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 16/A Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fedinova 18-20 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 53 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 49/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Fialkové údolie 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fialkové údolie 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Fialkové údolie 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Fialkové údolie 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Fialkové údolie 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Filiálne nádražie 3015 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fláviovská 43 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fongová 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fongová 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fongová 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Fongová 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 2/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov /STAVBA Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Francúzskych partizánov Na baránku 7259/5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Frankovská /stavba Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Frankovská 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Frankovská 1-1/A-G, Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Frankovská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Frankovská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Frankovská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Frankovská 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Frankovská 1-1/A-G Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Frankovská 1-1/A-G Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Františkánska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Františkánske námestie 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 5-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 5-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 13-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 19-21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furdekova 23-25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Furmintská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Furmintská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Furmintská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Furmintská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gagarinova Mierova 21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Gagarinova 7/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gagarinova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gagarinova 10A/-B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gagarinova 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Gajarská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 3/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 3A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 3B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 5/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 5/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 5B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 7/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajarská 7C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gajova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gajova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gajova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galaktická 6-8 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Galandova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galandova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galandova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galandova 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galandova 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galandova 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Galandova 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Galandova 7 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Galbavého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galbavého 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galbavého 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galbavého 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galbavého 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galbavého 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galbavého 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gallayova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gallayova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gallayova 21-25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gallayova 39-49 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gallayova 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gallayova 27 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gallayova 39 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gallayova 1-9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gallayova 21-25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 4 Zmesový komunálny odpad
Galvaniho 6 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 24 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 24 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 25 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12/B Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12/B Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12/B Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14/D Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Galvaniho 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Galvaniho 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Galvaniho 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12/B Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12/B Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12/B Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12/B Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 12/C Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 2/A Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 2A Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 2D Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Galvaniho 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 4 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 6 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 24 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 24 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12/B Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12/B Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 12/B Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 14D Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 27-31 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Galvaniho 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gašparíkova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gašparíkova Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Gaštanová pri pošte zberné hniezdo Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová pri pošte zberné hniezdo Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová pri pošte zberné hniezdo Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová pri pošte zberné hniezdo Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová 19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová 19 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gaštanová Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gbelská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gbelská ,/veterin.ambulancia v budove Požiarnej zbrojnice Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gelnická 10 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Gelnická 10-14 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Gelnická 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gelnická 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gelnická 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gelnická 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gelnická 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gelnická 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gelnická 6-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gelnická 26-30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gelnická 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gelnická 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gelnická 30 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gelnická 34 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gelnická 2-4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Geologická 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Geologická 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gercenova ,/SPORTOVA HALA Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Godrova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Godrova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Godrova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Godrova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Godrova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Godrova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Godrova 3/B Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Godrova 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Godrova 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gogoľova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gogoľova 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 7 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gogoľova 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Goláňova 1-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Gondova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Goralská 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Goralská 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gorazdova 20 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorazdova 20 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorazdova 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorazdova 34 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorazdova 45 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorazdova ,parc.č.3880/111 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorazdova -BL.12 SO 12628 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorazdova 45 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Gorkého 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gorkého 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gorkého 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gorkého 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gorkého 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gorkého 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Granátová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Granátová 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Granátová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Gregorovej 2-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Gregorovej 2-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Grösslingova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Grösslingova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Gunduličova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Guothova 2/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Guothova 2/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Guothova 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Guothova 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Guothova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Guothova 2/C Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Haanova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 31-41 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haanova 48-50 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 1 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 9 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 9 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 11 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 18 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 25 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 8-14 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 8-14 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 17-23 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 49/C Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haburská 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 4 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 9 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 9 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 11 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 17 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 18 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 25-31 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 29-31 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Haburská 49/C Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hadriánová 1 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hagarova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hagarova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hagarova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hagarova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hagarova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hagarova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hagarova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hájová 25 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálkova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hálkova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hálova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 12-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 12-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 8-10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 5/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hálova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 12 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 13 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 15 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 16 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 16 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 17 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 18 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 9-13 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 2-4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Hálova 18-20 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Halštatská p.č.1381/319 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hanácka 8 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hanácka 9 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hanácka 2 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hanácka 9 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hanulova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hanulova 5/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hanulova 5/B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hanulova 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hanulova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hanulova 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hanulova 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hanulova 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hanulova 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hanulova 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hanulova 5/B Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 1/H Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 7-9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 2-4/8107 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 6-8/8108 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1/E Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1/F Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1/G Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1/H Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej Konec ulice Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej /MHD zastávka konečná Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 19/B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 21-25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 24-28 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 27-31 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hany Meličkovej 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 20 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 21 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 24 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 33 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 14-18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 15-15A,17-19A Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 33-37 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hany Meličkovej 39-43 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hargašova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 21/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 22/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 23/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hargašova 24/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Harmanecká 2-6 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Harmincova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Harmincova 1/a Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hasičská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hattalova 8 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hattalova 12a Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 11/A,B Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 7 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 16 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 19 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 22 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 36 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Havlíčkova 11/A,B Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Haydnova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haydnova 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haydnova 20/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haydnova 20/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Haydnova 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Haydnova 20 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Haydnova 23 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hečkova CS OMW Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hečkova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hečkova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hečkova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hečkova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hečkova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hečkova 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hečkova 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hečkova 14-16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Herlianska 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Herlianska 15 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Herlianska 18 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Herlianska 28 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Herlianska 2-4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Heydukova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Heydukova 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Heydukova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Heydukova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 5 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 12 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 12 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 15 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 17 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 18 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 18 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 23 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Heydukova 29 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 15 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 25 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 35 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 39 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 6-10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 16-18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlaváčikova 20-22 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlavatého 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlavatého 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlavná 5a Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlavné námestie 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hlavné námestie 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hlbinná 7/C Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hlinická 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlinická 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlinická 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hlinická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hlinická 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hlinická 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hlinická 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hlučínska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska Autoumyváreň Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hodonínska /ČS T a M Autohof Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodonínska Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodžovo námestie 1A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hodžovo námestie 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holekova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holekova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holekova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holekova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holekova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Holekova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Holekova 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Holíčska 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska /soc.zar. Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 4-6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 13-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 17-21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 17-21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holíčska 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 9 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 13 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 22 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 32 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 32 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 4-6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 4-6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 13-15 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 14-16 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 17-21 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Holíčska 46-48 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hollého 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hollého 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hollého /ZADNY VCHOD Pondelok až Piatok 103 sobotu 402 , štvrtok sa neberie Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hollého ,/dvor, medzi MC Donald a Oravstav Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Holubyho 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Holubyho 11 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Homolova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Homolova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Homolova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Homolova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Homolova 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Homolova 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Homolova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Homolova 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Homolova 21 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Homolova 45 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hontianska 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hontianska 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hontianska 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Horárska 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Horárska 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Horárska 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Horárska 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Horná 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Horná 5 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Horná 7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Horná Vančurova 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Horná Vančurova 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hornádska 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hornádska 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hornádska 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hornádska 22-24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Horská ,/bufet Slanec Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 9 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Horská 11 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Horská 30 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Horská 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 11/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 13 B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 13/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 13/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 13/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 13/E Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 13F Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Horská 23 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hospodárska roh Velke Štepanice zberné hniezdo Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradištná 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradištná 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradná 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradná 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradné údolie 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradné údolie 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradné údolie 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradné údolie 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradné údolie 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradné údolie ,(zadný vchod Mudroňova 5) Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradné údolie 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hradné údolie 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hradné údolie 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hradné údolie 17 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hradská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 51 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 55 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 57 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 60 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 60 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 64 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 65 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 66 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 67 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 68 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 69 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 70 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 70 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 73 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 76 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 76 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 77 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 78 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 78 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 79 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 79 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 81 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 85 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 86 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 87 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 88 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 90 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 91 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 93 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 94 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 95 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 97 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 98 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 100 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 102 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 103 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 104 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 122 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 124 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 124 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 126 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 128 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 130 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 134 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 136 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 138 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 142 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 144 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 146 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 148 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 150 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 152 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 154 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 154 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 14519 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 1/J Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 1X Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3i Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3K Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 5H Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 1/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 1/H Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 10/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 101/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 140/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 20062, 4/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 22A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 22C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 27/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3/G Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3/H Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3/J Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3K Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3K Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 3R Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 4/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 4/F Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 4/H Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 40 i Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 40G Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 40H Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 40J Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 46C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 4G Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 5/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 5/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 5i Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7/E Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7/I Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 70A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 70B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 78/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7F Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 7H Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 9/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská II/20081 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská parc.č.2539/3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hradská /ČS LUKOIL Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradská 108 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hradská 140/A,B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 10 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hrachová 10/A Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná /Nuppa V Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 2 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 11 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 17 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 18 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 65 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 77 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 79 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 20/A-C Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hraničná 24/A Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Hrdličkova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 1A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 2/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 2/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 20/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 12 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrdličkova 19a Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrdličkova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrdličkova 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrdličkova 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrdličkova 2b Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrdličkova 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrdličkova 10 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrdličkova 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrebendova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 70 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 40/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 44/D Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 9/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrebendova 44/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 44/B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 44/C Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrebendova 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrebendova 19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrebendova 30 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrebendova 9 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrebendova 19 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrebendova 21 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrebendova 30 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hriňovská 5-11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrobákova 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrobákova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 20-26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobákova 32-40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobárska -,/kanc. Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrobárska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrobárska 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrobárska 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hrobárska 11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobárska 11 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobárska 12 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hrobárska 16 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hroboňova zberné hniezdo na križ. s ul. P. Veľkého Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova zberné hniezdo na križ. s ul. P. Veľkého Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova zberné hniezdo na križ. s ul. P. Veľkého Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova zberné hniezdo na križ. s ul. P. Veľkého Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 14 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 6/A Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 1 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 2 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 6 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 14 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroboňova 6/A Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hronska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hronska 12-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hronska 26-30 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hronská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hronská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hronská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hronská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hroznová 4 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hroznová 4 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrušková 44/A,B Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hrušková 44F Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hubeného 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hubeného 21 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hubeného 25 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hubeného 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hubeného 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hubeného 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hubeného 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 9-13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hubeného 52-56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Humenské námestie 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Humenské námestie 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Humenské námestie 7-8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hummelova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hummelova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hummelova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hummelova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hummelova 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hummelova 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hummelova 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hummelova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hummelova 12 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo nám. 8 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo nám. 5 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo nám. 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo námestie 8 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo námestie 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hurbanovo námestie 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo námestie 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo námestie 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Hurbanovo námestie 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Husova 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Húščavova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Húščavova 1-3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Hutnícka 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hutnícka 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hutnícka 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hutnícka 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hviezdoslavovo námestie 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Hydinárska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hydinárska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hydinárska 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hydinárska 5/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hydinárska p.č.5859/78 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Hydinárska p.č.5859/91 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chemická 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chemická 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chemická 10-12 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chemická 10-12 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chladná 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chladná 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chladná 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chladná 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chladná 2/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chladná 2/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chlumeckého 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Chlumeckého 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Chlumeckého 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Chlumeckého 1-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Chlumeckého 1-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Chlumeckého 1-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Chorvátska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Chorvátska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Chrasťová 37 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Chrasťová 23b Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Chrasťová 20 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Chrasťová 37 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Chrasťová 23b Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Chrasťová 43/A Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Chrobákova 2-6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Chrobákova 8-12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Chrobákova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Chvojnícka 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka parc.č. 2659/912 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 2/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 24/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 24/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 25/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 25/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 26A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 34/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 34B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 37C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 7/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 7/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka 9A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka p.č.2659/677 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Chvojnícka p.č.4121/43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Iľjušinova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 8-10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 4 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Iľjušinova 8-10 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Ilýrska 1 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ilýrska 2 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ilýrska 33 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ilýrska 910 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Inovecká 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Inovecká 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ipeľská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ipeľská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ipeľská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Irkutská /pri rampe do lesa Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Istrijská ,/DNV Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Istrijská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Istrijská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Istrijská 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 12-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 5-7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 20-22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivana Bukovčana 24-26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ivanská cesta 11 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ivanská cesta 15 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ivanská cesta 15 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ivanská cesta 21 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ivanská cesta 21 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Ivanská cesta 21 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 21 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 21 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 15/A Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Ivanská cesta 11 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 30 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 32 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 32 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 33 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 43 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 65 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 67 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 91 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 15/A Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 30/B Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 30/B Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 30/D Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 30/D Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Letisko Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Letisko Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Letisko Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Letisko Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Letisko Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta Letisko Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Ivanská cesta 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
J.C.Hronského 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
J.C.Hronského 2-10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
J.Valašťana Dolinskeho 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
J.Valašťana Dolinskeho 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
J.Valašťana Dolinskeho 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jadranská 34 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jadranská 38 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jadranská 61 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jadrová 1 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Jadrová 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Jadrová 1-19 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jahodová Detské kardiocentrum Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jahodová ,/býv.DKC Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jahodová 11 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jahodová 15 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jahodová 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jahodová 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jahodová Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jakabova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 57 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 60 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 70 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 72 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 88 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 94 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jakabova 5 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Jakabova 23 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Jakabova 23 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 16-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jamnického 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jamnického 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jamnického 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jamnického 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jamnického 10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jamnického 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jamnického 16-18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Jonáša 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Poničana 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Poničana 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Poničana 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Poničana 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Poničana 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Poničana 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Poničana 13-15/918 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Raka 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jána Raka 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jána Raka 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jána Raka 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jána Raka 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jána Raka 4/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jána Smreka 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 10/968 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 12/967 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 14-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 14-18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 20/969 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 24-26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Smreka 9/961 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava ,/ novostavba / Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava 2-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava 39-47 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jána Stanislava 14 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 22 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 29 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 39 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 2-8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 1-11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 10/A Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Stanislava 20/B,C,D Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jána Valašťana Dolinského 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jančova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jančova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jančova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jančova 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jančova 17 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jančova 8 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Janíkovské role 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Janka Alexyho 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Janka Alexyho 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Janka Alexyho 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Janka Alexyho 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Janka Alexyho 1/A Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jankolova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jankolova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jankolova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jankolova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jankolova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jankolova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jankolova 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jánošíkova 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jánošíkova Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jánošíkova 3 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Jánošíkova Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Janotova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Janotova 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Janotova 14-16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Janotova 14-16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jantárová cesta Vaša lekáreň BILLA Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jantárová cesta Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarabinková Stavba 3 nity Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jarabinková 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jarabinková 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarabinková 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarabinková 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarabinková 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarná 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarná 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarná 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarná 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarná 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarošova ,/HALKOVA Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarošova 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jarošova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarošova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jarovce ,/Hran. priech. Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jarovce II/ČS OMV smer Rakúsko Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jarovce ,/býv.hran.prechod Kiittsee Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jarovce / II. ČS OMV Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jaskový rad 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jaskový rad 159 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jaskový rad 217 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jaskový rad 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jaskový rad 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jaskový rad 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jaskový rad 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jaskový rad 79 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jaskový rad 159 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jaskový rad 159 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Jasná 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasná 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jasovská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jasovská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jasovská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jasovská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jasovská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jasovská 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 3 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 4 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 5 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 5 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 6 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 12 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 13 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 17 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 23 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 33 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 37 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 39 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 41 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 45 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 49 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 6-8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 22/A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jasovská 3A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabia 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabia Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jastrabinová 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 13A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová 14A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová p.č.5857/223 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jastrabinová p.č.5857/353 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jašíkova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Jašíkova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Jašíkova 1-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Jašíkova 1-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Jašíkova 20-24 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Jašíkova 2 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Javorinská 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Javorinská 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Javorinská 7a Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Javorinská 11 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Javorinská 16 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Javorinská 7a Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Jedenásta 16 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jedenásta 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jedenásta 16 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jedenásta 16 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Jedlíkova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jedlíkova 5 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jégého 2 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 3 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 6 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 9 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 19 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 8-12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 8-12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 8-12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 8-12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 8-12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 8-12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 8-12 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jégého 14-16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jegenešská 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jegenešská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jegenešská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jegenešská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jegenešská ,II 12312 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jelačičova 2 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jelačičova 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jelačičova 20-22 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jelačičova 24-26 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Jelenia 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jelenia 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jelenia 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jelenia 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jelenia 4 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jelenia 7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jelenia 18 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jelenia 24 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jeséniová ,6731/7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 17 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jeséniová 36 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jeséniová 54 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jeséniová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 39 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 53 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 54 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 57 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 20B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 28/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 33/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 33/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 33D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 37/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 37B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 41/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 6/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 6/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 6B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 8/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 8/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 8/F Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jeséniová 8B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jesenná 2 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jesenského ,/AB-Gymn. Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jiráskova /plaváreň Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jiráskova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jiráskova 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jiráskova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jiráskova 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Jiráskova 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Jiskrova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jiskrova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jiskrova 1-3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jonatánová 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jonatánová 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jonatánová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jonatánová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Cígera – Hronského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Cígera – Hronského 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Cígera – Hronského 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Cígera – Hronského 12-14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jozefa Cígera – Hronského 16-20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jozefa Hagaru 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Vachovského 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Vachovského 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Vachovského 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Vachovského 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Vachovského 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Vachovského p.č.1145/149 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefa Vachovského 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jozefská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jozefská 2A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Júlová 8 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Junácka 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Junácka 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Junácka 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jungmannova 10-12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Júnová 33 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Júnová 33 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
JURAJA HRONCA 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Juraja Hronca 33 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jurigovo námestie 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Jurkovičova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Jurkovičova 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jurkovičova 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Jurská 21 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jurská 23 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Jurská 25 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Justičná 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Justičná 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
K Horánskej studni 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K horárskej studni 18 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
K lomu 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
K lomu 5 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
K zlatému rohu 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K Zlatému Rohu 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K zlatému rohu 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K zlatému rohu 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K zlatému rohu Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K zlatému rohu p.č.1235/8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K zlatému rohu /Zelené terasy/Vila Fish Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
K Železnej studienke 28 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
K Železnej studienke 7-11 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
K Železnej studienke 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 101 – 107 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 83 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 53 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 55 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 84 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kadnárova 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kadnárova 94 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 95 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 97 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 99 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 100 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 102 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 9-13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 9-13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 12-16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 6-10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 1-1/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 18-22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 30-34 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 66-70 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 72-76 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 78-82 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kadnárova 91-93 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kadnárova 85 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 87 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 89 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 91 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 95 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 99 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 99 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 99 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 104 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 106 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 108 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kadnárova 108 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kafendova 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kafendova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kafendova 8 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kafendova 20 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kalinčiakova 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kalinčiakova 29A Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kalištná 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaméliová 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 9/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 9B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaméliová 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenárska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenárska 8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenárska 16 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenárska 18 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenárska 8 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenárska 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenárska 15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenárska 16 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kamenná 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenná 6-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenná 10-12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenná 14-16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamenná 18-20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamzík WEST CLUB s.r.o. Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kamzík Les / lanovka Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Kamzík-les /lanovka Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamzík-vrch KOLIBA EXPO Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kamzík-vrch -,/horná stanica lanovky Žel.studienka Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 3/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 5/C Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaplinská 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kaplinská 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kaplinská 7 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kaplinská 5/C Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kapsohradská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská 12/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská 12/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská 14/D Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská 14E Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská 2/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapsohradská p.č.2659/814 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kapušianska 3 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Karadžičova 53-55 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Karadžičova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karadžičova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karadžičova 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karadžičova 31-33 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karadžičova 41-45 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská /Lekáreň/Lidl Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 34 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 64 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 6c Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karloveská 64 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 5 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 21 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 41 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 61 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 61 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 63 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 63 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 63 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 63 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 63 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 63 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveská 63 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveské rameno 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveské rameno 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveské rameno 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveské rameno 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karloveské rameno 2-4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karola Adlera 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karola Adlera 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karola Adlera 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karola Adlera 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karola Adlera 7-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karola Adlera 14-24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karola Adlera 5 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Karola Adlera 1 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karola Adlera 3 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karola Adlera 12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karola Adlera 36 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karola Adlera 2-12 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karola Adlera 14-24 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatská 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatská 1 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatská 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatská 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatská 7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatská 15 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatské námestie 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatské námestie 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Karpatské námestie 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Karpatské námestie 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatské námestie 17,18,19 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Karpatské námestie 13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatské námestie 15 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatské námestie 19 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatské námestie 20,21,23 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatské námestie 27,28,29 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Karpatské námestie 7,8,9,10 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kašmírska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 13-15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 3/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 9-15 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 9-15 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 17-23 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kašmírska 7 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kašmírska 9-15 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kašmírska 17-23 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kaštielska 30 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kaštieľska 2-4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaštieľska 1a Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kaštieľska 18 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kaštieľska 2-4 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kaštieľska 2-4 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kaukazská 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaukazská 2 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kaukazská 16 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 3784 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 27/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 32A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 32B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 34A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 34B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 3806, 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kavyľová parc.č.1356/2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kazanská ,/pobočka TB Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská /Lekáreň BILLA Pod.Biskupice Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kazanská 56-58 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Keltská Šindelka Miroslav (vedla domu č. 102) Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská Five s.r.o./ KOLOP sklad / Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 9 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 17 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 23 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 31 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 34 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 41 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 43 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 52 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 78 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 88 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 602 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 1/A Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Keltská 8/B Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kempelenova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kempelenova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kempelenova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kempelenova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kempelenova 1-11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kežmarské námestie zberné hniezdo, RD Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kladnianska Staré záhrady zberné hniezdo Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kladnianska 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kladnianska 20 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klemensova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Klenová 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 18-20 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klenová 22-24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klimkovičova ,/Hanulova, výmen.stanica Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klimkovičova 9-13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klimkovičova 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Klincová 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 20 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 32 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 34 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 35 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 35 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 36 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 38 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 38 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 1-9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 1-9 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 15-21 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 37-37/A-C Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klincová 37-37/A-C Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Klokočova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klokočova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klokočova 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Klokočova ,/Lodenica Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kĺzavá 12 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Knižkova cesta 10081 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Knižkova cesta 3239/4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Knížkova cesta 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Knižková dolina 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Knižková dolina 2/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koceľova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 17 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 19 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 19 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 22 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 25 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 25 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 25 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 10-14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 16-20 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koceľova 2/A Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koľajná 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koľajná 6 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koľajná 27 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolárska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolárska 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolárska 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolárska 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolárska 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolárska 14 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolárska Streda M5 Piatok M7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolárska Streda M5 Piatok M7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolárska Streda M5 Piatok M7 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolárska 2 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolárska 6 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolárska 5 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolískova ,/HR.GARAZE-149 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolískova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolískova 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolískova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolískova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolískova 4-8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kolískova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolískova 2 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kolískova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Kollárova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 41284 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kollárova 6/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 4 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kolmá 4 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárňanská 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 69 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 69 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 75 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 76 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 78 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 81 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 83 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 91 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 95 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská 99 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská parc.č.15472/8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárňanská /č.parc.15480 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 2 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 11 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 22 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 36 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 44 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 48 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 6-8 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 18-20 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 26-28 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 26-28 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 32-34 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárnická 48-50 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Komárovská 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 21 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 23 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 25 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 27 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 29 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 30 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 31 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 32 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 36 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 38 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 40 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 43 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 44 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 45 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 46 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 49 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 51 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 52 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 56 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 57 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 58 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 59 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 60 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 61 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 62 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 64 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 65 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 66 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 67 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 69 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 14/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 30A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 30B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 31/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 32/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komárovská 9/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kominárska 3 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kominárska 3A Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Kominárska 3 A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kominárska 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kominárska 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kominárska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kominárska 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kominárska 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kominárska 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kominárska 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kominárska 3/A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Komisárky ,/soc.zar. Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koncová 25 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Koncová 33 Sklo Odvoz sobotu 04.01.2020
Koncová 25 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koncová 33 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koniarkova 9 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Konopná 48 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Konvalinková 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Konventná 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopanice 19 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Kopanice 25 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Kopanice 27 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Kopanice 19 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kopanice 25 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kopanice 27 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska /Pohostinstvo – ZÁSTAVKA U MIŇA Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska ,/KONIEC UL. Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska ,/za políciou Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska ,/za fy.NERA Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska /betonáreň/Zadné Lúky Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 90/B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska Konec ulice Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska Konec ulice Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 33 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 35 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 41 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 63 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 80 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 84 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 84 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 86 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 88 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 89 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 90 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 92 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 94 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 94 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 82/C Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 90/B Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 90/c Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 9 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 10 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 15 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 22 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 24 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 65 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 8A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kopčianska 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 1 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 8 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 9 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 10 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 14 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 15 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 15 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 16 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 17 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 18 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 20 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 35 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 35 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 37 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 39 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 39 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 41 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 78 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 80 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 80 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 84 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 88 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 89 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 89 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 89 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 90 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 92 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 92 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 94 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 94 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 94 Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 20/C Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 20B Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/A Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/I Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 90/B Papier Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 35 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 37 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 39 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 41 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 63 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 78 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 80 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 80 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 88 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 89 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 89 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 89 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 90 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 92 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 92 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 94 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 94 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 94 Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/A Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/A Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/A Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/F Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/F Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 82/I Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 90/B Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska 92/d Plast Odvoz štvrtok 02.01.2020
Kopčianska MHD zastávka konečná /MHD zastávka konečná Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koperníkova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 16 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 28 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 47 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 14A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koperníkova 14 Plast Odvoz piatok 03.01.2020
Koperníkova 1 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koperníkova 14 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Koprivnická 11-13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koprivnická 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koprivnická 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koprivnická 9 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koprivnická 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koprivnická 15 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koprivnická 36 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koprivnická 38 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koprivnická 14/a,b,c Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Korabinského 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 18 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 20 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 42 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 50 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 71 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 97 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 101/B Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 101A Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korabinského 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koralová 26 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Korálová 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz štvrtok 02.01.2020
Koreničova 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 11 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 12 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 13 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 14 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Koreničova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koreničova 4 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koreničova 11 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koreničova 13 Papier Odvoz sobotu 04.01.2020
Koreničova 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Koreničova 4 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Koreničova 11 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Koreničova 13 Plast Odvoz sobotu 04.01.2020
Korytnicka 5 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická ,/garáže/ Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 1 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 3 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 4 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 7 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 8 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Korytnická 3/A Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Kostlivého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Kostlivého 2 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Kostlivého 17 Odpad zo ZZ Odvoz sobotu 04.01.2020
Kostlivého 17 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Kostlivého 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Kostlivého 19 Zmesový komunálny odpad Odvoz sobotu 04.01.2020
Košická 6 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Košická 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Košická 6 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020
Košická 28 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Košická 36 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Košická 37 Papier Odvoz piatok 03.01.2020
Košická 37 Zmesový komunálny odpad Odvoz piatok 03.01.2020