Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

18. februára 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Náhradný odvoz odpadu na Alstrovej ulici, v MČ Bratislava – Rača

Od piatka 15.2.2019 až do odvolania začala spoločnosť OLO vykonávať odvoz odpadu vo väčšine mestských častí už o 4.00 hodine ráno a to v súvislosti s rozsiahlymi dopravnými obmedzeniami v hlavnom meste. Bohužiaľ, dnes naši zamestnanci nevykonali odvoz odpadu na Alstrovej ulici v MČ Bratislava – Rača, nakoľko neboli vyložené zberné nádoby. Prosíme preto obyvateľov Alstrovej ulice, aby si svoje nádoby vyložili DNES 18.2.2019. Náhradný odvoz budeme vykonávať zajtra (v utorok 19.2.) v skorých ranných hodinách. Zároveň prosíme všetkých správcov nehnuteľností v hlavnom meste o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu. Ďakujeme za spoluprácu.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Šesť + 1 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo