Home » MESTSKÝ BAZÁR

MESTSKÝ BAZÁR

4. – 5. jún 2022, od 10.00 – 18.00 h

areál Komunálneho podniku Bratislavy, Bazová 8

 

Plánované termíny ďalších podujatí Mestský bazár:

8. – 9. 10. 2022

3. – 4. 12. 2022

 

ZBER VECÍ prebieha v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 (oproti IKEA) v stredu 12:00 – 18:00 h, v piatok 8:00 – 18:00 h a v sobotu 8:00 – 18:00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBER VECÍ v mestských častiach prebieha od 12.00 do 18.00 podľa harmonogramu:

 • Petržalka, 9.5.2022, pondelok, zberný dvor
 • Staré Mesto, 10.5.2022, utorok, oproti zastávke trolejbusu Lovinského smer Hrad
 • Lamač, 11.5.2022, streda, parkovisko pri pošte na Malokarpatskom námestí
 • Petržalka, 16.5.2022, pondelok, zberný dvor
 • Záhorská Bystrica, 17.5.2022, utorok, zberný dvor
 • Záhorská Bystrica, 18.5.2022, streda, zberný dvor
 • Petržalka, 23.5.2022, pondelok, zberný dvor
 • Karlova VesDúbravka, 24.5.2022, utorok, parkovisko pod IUVENTOU
 • Karlova VesDúbravka, 25.5.2022, streda, parkovisko pod IUVENTOU
 • Karlova VesDúbravka, 26.5.2022, štvrtok, parkovisko pod IUVENTOU
 • Karlova VesDúbravka, 27.5.2022, piatok, parkovisko pod IUVENTOU
 • Jarovce, 30.5.2022, pondelok, Trnková ulica pri školskom parkovisku

 

Prečo by som mal veci darovať alebo kúpiť?

 • predídeme vzniku odpadu, čím šetríme prírodu a jej zdroje,
 • to, čo nepotrebujeme my, sa môže zísť niekomu inému,
 • môžeme získať originálne a jedinečné kúsky za symbolické ceny,
 • príspevkom podporíme vznik stabilného reuse centra,
 • za málo peňazí, dobrý pocit na duši,
 • podporujeme udržateľnú a cirkulárnu alternatívu v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príďte s nami znovu navštíviť doposiaľ neprístupné staré haly bývalých technických služieb, momentálne využívané bratislavským komunálnym podnikom. Na podujatí Mestský bazár bude možné opäť získať vyzbierané veci za symbolické ceny.

 

Vstup do areálu, Bazová 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prevádzkový poriadok KOLO

 

Mestský bazár 23. - 24. apríla 2022

 

 

APRÍLOVÝ MESTSKÝ BAZÁR NA BAZOVEJ

23. – 24. apríla 2021, od 10.00 – 18.00 h

areál Komunálneho podniku Bratislavy, Bazová 8

 

Mestský bazár 9. - 10. októbra 2021

 

OKTÓBROVÝ MESTSKÝ BAZÁR NA BAZOVEJ

9. – 10. októbra 2021, od 10.00 – 18.00 h

areál Komunálneho podniku Bratislavy, Bazová 8

Mestský bazár 26. - 27. júna 2021

 

JÚNOVÝ MESTSKÝ BAZÁR NA BAZOVEJ

26. – 27. júna 2021, od 10.00 – 18.00 h

areál Komunálneho podniku Bazová 8

 

Mestský bazár 10. - 11. októbra 2020

Do septembrového zberu vecí na Mestský bazár sa zapojilo 417 ľudí a podarilo sa vyzbierať 15 992 kusov použiteľných vecí. ĎAKUJEME! Spolu sme tak ušetrili prírodu od takmer 14,7 ton vecí, ktoré by sa inak stali odpadom.

Tieto veci záujemcovia mohli získať za symbolické ceny počas podujatia Mestský bazár, ktorý sa konal 10. – 11. októbra. Vyzbierané peniaze sú vedené na transparentnom účte a budú investované do budovania stabilného bratislavského reuse centra. Na jeho budovaní už pracujeme v spolupráci s hlavným mestom a mestskými organizáciami Metropolitný inštitút Bratislavy, BKIS, o.z. PUNKT a ďalšími subjektmi. Pôjde o jedno z prvých takýchto centier na Slovensku. Aktuálne prebiehajú viaceré procesy, a to hlavne výber vhodného priestoru, ktorý by umožnil okrem darovania a získavania predmetov aj organizáciu edukačných podujatí či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.

Októbrový Mestský bazár bol pilotným podujatím, ktoré pokračuje ďalším kolom cez víkend 26. – 27. júna 2021. Jeho cieľom je podporiť znižovanie  množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov.


Mestský bazár, 10. – 11. októbra 2020

Organizačné info:

Vzhľadom k súčasnej situácii a v súvislosti s opatreniami hlavného hygienika bude kontrolovaný počet osôb v priestore (do 50 osôb maximálne vrátane personálu). Regulovaný bude pri vstupe pomocou zapožičaných Ikea tašiek. Zároveň bude kladený dôraz na dodržiavanie hygienických opatrení – prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo šatkou, dezinfekcia rúk a dodržiavanie potrebných rozostupov. Prosíme tiež verejnosť, aby bola ohľaduplná a brala na vedomie tieto dôležité opatrenia, ktoré dodržiavame hlavne jeden pre druhého. Vzhľadom k aktuálnej situácii bude Mestský bazár prebiehať v úspornom režime bez sprievodného programu.

 


OKTÓBROVÝ MESTSKÝ BAZÁR NA BAZOVEJ

Počas septembra prebiehal v centrále OLO zber vecí vhodných na opätovné použitie. Záujemcovia mohli priniesť nepotrebné, ešte použiteľné veci, ktoré by inak vyhodili a stali sa odpadom. Následne si tieto veci v rámci októbrového podujatia Mestský bazár mohli za symbolický príspevok do verejnej zbierky zobrať noví majitelia, ktorí im takto dali druhú šancu. Vyzbierané financie sú vedené na transparentom účte a budú použité na budovanie stabilného bratislavského reuse centra.

 

ZBER VECÍ prebiehal od 1.9. do 30.9.2020 v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 (oproti IKEA), v časoch:

 • streda 12:00 – 18:00 h
 • piatok 8:00 – 18:00 h
 • sobota 8:00 – 18:00 h

 

Veci na opätovné použitie bolo možné priniesť aj na zberný dvor, Stará Ivanská cesta 2 v štandardných otváracích hodinách.  

BEZPLATNÝ ODVOZ VECÍ určených na ďalšie použitie bol zabezpečený spoločnosťou OLO v priebehu septembra 2020.
V prípade, že chcete odovzdať objemný predmet alebo viacero vecí, ktoré sa nezmestia do osobného auta, môžete využiť počas posledných dvoch septembrových sobôt bezplatný odvoz vecí na Mestský bazár.

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

Nevyhadzuj, daj veci kolovať!

Hlavné mesto podniká kroky vedúce k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom znižovania množstva odpadu. V spolupráci s mestskými organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu, Metropolitným inštitútom Bratislavy  a ďalšími subjektmi pracujeme na koncepte vybudovania stabilného centra opätovného použitia, ktoré bude jedným z prvých takýchto centier  na Slovensku. Aktuálnym pilotom bude podujatie Mestský bazár, ktoré bude sériovo pokračovať aj v roku 2021. Jeho cieľom je podporiť znižovanie  množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov.

Aktuálne prebiehajú viaceré procesy súčasne, ktorých výsledkom má byť vybudovanie stabilného centra opätovného použitia; výber vhodného priestoru, ktorý by umožnil okrem predaja predmetov aj organizáciu edukačných podujatí či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.

Priemerný Bratislavčan vyprodukuje takmer 487 kg odpadu ročne, pričom v ZEVO (Zariadení na energetické využitie odpadu) skončí 56 % odpadov, 9 % skončí na skládke. Z tohto množstva odpadu tvorí 53 % zmesový komunálny odpad a opätovné použitie predstavuje len 5 % všetkého odpadu. 

KOLO:

 • bude plniť úlohu predchádzania vzniku odpadu a znižovania odpadu ako takého,
 • zároveň bude aj komunitným priestorom, ktorého súčasťou by v budúcnosti mala byť požičovňa vecí, vzdelávacie aktivity na tému obehovej ekonomiky, workshopy v dielňach slúžiacich na priamu opravu či priestor pre spoločenské podujatia,
 • jeho prevádzkovanie nie je zárobková činnosť a je nutné ju dotovať, nakoľko finančné náklady na jeho vybudovanie a prevádzkovanie sa pohybujú v stovkách tisíc eur,
 • cieľom reuse centier nie je biznis ako taký, ale v prvom rade ochrana životného prostredia, edukácia a pomoc či už jednotlivcom, skupinám, alebo mimovládnym organizáciám.

  ČO JE REUSE CENTRUM?

Reuse centrum je miesto, kde dostávajú funkčné, zachovalé, stále hodnotné predmety druhú šancu.  V zahraničí sa bežne vyskytujú prevádzky ponúkajúce pre jedných nepotrebné, no pre druhých stále použiteľné veci. Pochádzajú od ľudí, ktorí sa ich chceli zbaviť, ale namiesto toho, aby ich vyhodili, dávajú ich k dispozícii ľuďom, ktorým by sa mohli zísť. Často sú to veci použité iba párkrát alebo sú síce poškodené, avšak po jednoduchej oprave opäť využiteľné. Reuse centrá fungujú aj u našich susedov  – vo Viedni, v Prahe či v Brne. Štatistiky ukazujú, že napríklad vo Viedni sa takýmto spôsobom ušetrí ročne až 300 ton odpadu.

Tieto princípy sú zakotvené aj v slovenskej legislatíve, ktorá upravuje odpady. V Zákone o odpadoch je zadefinovaná tzv. Hierarchia odpadov, podľa ktorej by sme mali postupovať nasledovne:

 

To znamená, že najdôležitejšie je odpad nevytvárať a to je možné buď jeho predchádzaním, alebo opätovným použitím. Opätovné použitie nám umožňuje práve Reuse centrum. Pomôžme Bratislave, aby tvorila menej odpadov.

  Reuse centrum v praxi:

 • nevyhodiť predmet, ktorý je stále funkčný alebo sa dá stále použiť iným spôsobom,
 • hľadať nové spôsoby využitia predmetov (aj také, na ktoré neboli pôvodne určené),
 • darovať predmety,
 • predať predmety,
 • opraviť predmety.

Celosvetová ambasádorka bezodpadového životného štýlu Bea Johnson vo svojej knihe Domácnosť bez odpadu uvádza päť krokov, ktorými by sa mala viesť domácnosť, ktorá chce výrazne znížiť svoje odpady a teda tiež negatívny vplyv na planétu Zem.

  Päť pravidiel – 5R:

 • Refuse – Odmietni, čo nepotrebuješ.
 • Reduce – Zredukuj, čo skutočne potrebuješ a nemôžeš odmietnuť.
 • Reuse – Znovu použi a oprav, čo nemôžeš odmietnuť alebo zredukovať.
 • Recycle – Zrecykluj, čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať, alebo znovu použiť.
 • Rot – Zvyšok skompostuj.

 

Na základe Smernice o odpade má Slovenská republika vypracovaný Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025. Hlavným cieľom tohto programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jednej priority v odpadovom hospodárstve k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

Partneri projektu