Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Logo OLO a.s.

Autorské práva k používaniu loga chráni licenčná zmluva. Použitie loga OLO a.s. je podmienené písomným súhlasom spoločnosti OLO a.s. Viac informácií o možnostiach použitia loga získate na Úseku obchodu a marketingu, OLO a.s.;  tel.: +421 2 50 110 127, e-mail: kerpanova@olo.sk

Čierne logo na bielom podklade

Print – jpg

– pdf

– eps

 

Print – jpg

– pdf

– eps

 

– jpgPrint

– pdf

– eps

 

Čierne logo na oranžovom podklade

Print– jpg

– pdf

– eps

 

Print– jpg

– pdf

– eps

 

Oranžové logo na bielom podklade

Print– jpg

– pdf

-eps

 

Print

– jpg

– pdf

– eps

 

Print– jpg

– pdf

– eps

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

  1. Podchod Trnavské Mýto
  2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
  3. Karloveská 57, Karlová Ves
  4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
  5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo