Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

29. decembra 2015 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch?

(V Bratislave, 8.1.2016) Obdobie krásnych a pokojných vianočných sviatkov je, žiaľ, už za nami a pred nami otázka, čo so symbolom Vianoc – vianočným stromčekom. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), v roku 2014 zlikvidovala 84 ton vianočných stromčekov, v roku 2015 to bolo takmer 94 ton a ich likvidáciu zabezpečí aj v roku 2016.
Keďže vianočné stromčeky sú biologicky rozložiteľným odpadom, sú odvážané na zhodnotenie kompostovaním, čiže zlikvidovanie na drevnú štiepku a následné využitie na kompost. Je preto veľmi dôležité, aby boli vianočné stromčeky dôkladne odzdobené.
Spoločnosť OLO a.s. zabezpečuje už tradične bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov od 11.1.2016 do 29.2.2016. Po tomto termíne je možné stromčeky osobne a bezplatne odovzdať v zbernom dvore spoločnosti OLO.
Vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov k zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviesť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00.

Mgr. Beata Humeniková
Hovorkyňa spoločnosti
a zodpovedná za Oddelenie marketingu
Tel: +421/2/50 110 107
Mobil: +421/918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk

 

 

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

15 − 11 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo