Home » Info » Kam patrí plechovka? V každom meste to môže byť inak.

Kam patrí plechovka? V každom meste to môže byť inak.

Publikované: 09.12.2014

(08.12.2014; Bratislava; SME.sk)

Slabé povedomie o separovaní súvisí aj s nezáujmom o túto tému v minulosti.

BRATISLAVA. Kam s plechovkami od piva, aby neznečisťovali životné prostredie? Jednoduché otázky ľudí, ktorí chcú dôsledne triediť odpad, nemajú univerzálnu odpoveď.

Každé mesto a obec si separovaniev spolupráci s odpadovou spoločnosťou nastavuje po svojom. V Trnave patria plechovky do kontajnerov s plastmi, v okolí Piešťan pre ne majú červené nádoby na zber kovov, v Prešove plechovky zahadzujú aj s tetrapakmi do hnedých kontajnerov a v Trenčíne ich netriedia vôbec.

Rozlišovať pri plechovkách treba aj to, či sú z hliníka, alebo zo železa. „Klasické železné plechovky sa dávajú do zmesového komunálneho odpadu,“ upozorňuje riaditeľ bratislavskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Roman Achimský. Po jeho spálení sa zo škvary na technologickej linke vyseparujú magnetické aj nemagnetické kovy.

Väčšie mestá i odpadové spoločnosti často poskytujú návod ako separovať vrátane upozornení na nevhodné odpady priamo na kontajneroch i na internetových stránkach.

Spoločnosť Marius Pedersen tak Trenčanov nabáda, aby do zelených nádob na sklo nevhadzovali plexisklo, zrkadlá, keramiku, porcelán, žiarivky či autosklá.

Mnohí ľudia i tak stále v separovaní jasno nemajú. „Medzi najčastejšie chyby pri umiestňovaní odpadu do nádob na triedený zber patrí umiestňovanie veľmi znečistených kusov odpadu, ktorý by inak do nádob patril,“ hovorí Martin Bevilaqua zo spoločnosti Marius Pedersen.

Nesprávne vyhodené odpady spoločnosť preberá na triediacich linkách. Stáva sa aj to, že nádob je tak znečistená, že z nej nie je možné vytriediť vhodný materiál na ďalšie použitie. Podobnú skúsenosť majú aj v bratislavskom OLO.

„Kvalita separovania má stúpajúcu tendenciu, no stále sa najmä vo väčších mestách nájdu jednotlivci, ktorí keď narazia na plnú nádobu na komunálny odpad, všetko vysypú do vedľajšej na separované zložky,“ vraví Achimský.

Neuspokojivá situácia v triedení odpadov u nás podľa neho súvisí aj so zanedbaním tejto témy v minulosti. Mnohé obce preto už dnes nevedia nájsť dostatočný počet vhodných priestorov na umiestnenie zberných nádob.

„Obyvatelia si musia zvyknúť na zásah do osobného komfortu, pretože separovanie si vyžaduje viac času, zaberá priestor v domácnosti a na odnášanie triedeného zberu do vzdialenejších nádob treba vynaložiť viac energie.“

Michal Piško