Home » Tlačové správy » Jozef Šteffek – laureát Ceny primátora Bratislavy
Publikované: 22.04.2013

Bratislava / OLO/ 19.4.2013 – Pri príležitosti Dní Bratislavy, ktoré sa nazývajú aj Bratislavou pre všetkých, sa v piatok 19. apríla 2013 uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostné vyhlasovanie laureátov Ceny primátora Bratislavy na rok 2013 a udeľovanie im tohto najvyššieho samosprávneho ocenenia, vrátane bronzovej sošky Rytiera Rolanda.

„Zdedili sme naše mesto od svojich predkov, od našich predchodcov a otázka je, akú mu dáme budúcnosť“, – postavil si rečnícku otázku primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik a pokračoval: „Keď hovorím my, nemám na mysli len nás, ktorí teraz máme zverenú zodpovednosť za budúcnosť mesta. Na mysli mám všetkých obyvateľov!“

„Bratislava je bohatá najmä svojimi obyvateľmi. Tí jej dávajú silu, tí jej dávajú možnosti rozvoja a som veľmi rád, že dnes večer môžeme oceniť ďalšie osobnosti, ktoré sa podieľali na rozvoji Bratislavy.“

„Patrí k nim aj dlhoročný zamestnanec našej organizácie OLO a.s., ktorá sa nám stará o poriadok v meste… Spolu s ostatnými ste nám veľkým vzorom!“, – zložil primátor poctu aj Jozefovi Šteffekovi.

Ste poriadkumilovný?

„Až moc!“, – hovorí  čerstvý laureát Ceny primátora Bratislavy na rok 2013 a držiteľ sošky Rytiera Rolanda, zamestnanec spoločnosti OLO a.s. pán Jozef Šteffek.

„Na každého Bratislavčana pripadá ročne zhruba 447 kg komunálneho odpadu, čiže len v Bratislave sa ho každoročne vyprodukuje okolo 170 tisíc ton.

O čistotu a zdravé životné prostredie sa stará spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu. Z jej 400 zamestnancov sú asi najviditeľnejší muži v typických smetiarskych rovnošatách… Jedným z nich je aj pán Jozef Šteffek“, – prezrádzal filmový komentár, ktorý laureáta predstavil všetkým prítomným.

V dokumente ste sa nechali počuť, že svoj smetiarsky sen si plníte už 28 rokov. Koľko smetiarskych vozov ste za toto obdobie „zodrali“?

– V tejto firme asi päť. Keď som sem nastúpil, tak som dostal také auto, že som ho musel každý deň po šichte aj dve, tri hodiny opravovať. No čo? To sú začiatky a tie bývajú asi všade ťažké.

Vo firme vám jazdí približne 80 smetiarskych aut. Podľa zvezeného odpadu to na jedno denne vychádza na cca 9 – 10 ton. Čiže koľkokrát sa denne obraciate? 

– Auto je stavané na 7 ton, čiže minimálne dvakrát. Bývajú aj dni keď urobíme tri, ba dokonca aj štyri jazdy. No najčastejšie je to trikrát!

Pán Šteffek, viem, že v OLO ste najazdili už asi milión km bez nehody, v čom je vaša profesia „smetiarskeho šoféra“ osobitá?

– V nutnosti nesmierne precíznej jazdy. Všade sa musím vedieť „strčiť“. Najkomplikovanejšie a najviac natesno je to pomedzi autá. Na tie sa nedá zvyknúť, pretože každý deň stoja inak.

Ako šofér ste zároveň aj šéf posádky. Do akej miery sú vám dôležité medziľudské vzťahy?

– Bez toho, aby neboli v poriadku, sa to nedá. Momentálne, napríklad, už čosi vyše dvoch rokov, jazdím s mladými chlapcami. Takže je to aj o medzigeneračnom porozumení.

Aké kvality dnes kladie doba na bratislavských smetiarov?

– Tak, ako všade, aj smetiar sa musí vo svojom fachu vyznať. Musí byť vyškolený, aby vedel kam presne môže a kam nemôže stúpiť, čo môže, čo musí a čo nesmie uchopiť, kedy a čo otvoriť… Ak by to neovládal, ak by siahol, či stúpil inak, elektronika ho sama odstaví.

Navyše, ako posádka musíme byť v každom kroku úplne zladení. Nehovoriac, že každý z nás, osobitne nakladači, musíme byť aj úplne zdraví.

Čím vás najviac trápime, my, občania, ako producenti odpadu?

– Čo robíte zle? No neseparujete! Alebo, ak prídeme k stojisku a zbadáme, že kontajnery sú prázdne, no všetky odpady sú porozhadzované po zemi.

A za tých skoro tridsať rokov sme sa aspoň trošku zlepšili?

– Ale áno, no vhodné by bolo ešte „pridať“. Poviem vám, že v niektorých častiach mesta sú so separáciou na naozaj vysokej úrovni.

Čím vy rozčuľujete občanov? Rozčuľujete nás vôbec?

– Samozrejme! Jedni sú nespokojní, že im zavadziame v noci, že blokujeme ulice, iní, že im zavadziame nad ránom, že sme hluční… Čiže úplne bežné medziľudské „trápenia“ a za ne si to spoľahlivo odnášame.

Dá sa povedať, že v tomto storočí sa aj smetiarstvo zmení na fajnovú robotu?

– No, šoférom zrejme áno, ale nakladačom ešte asi nie.

Za čo získal Jozef Šteffek toto najvyššie samosprávne ocenenie? Pre aké kvality ste ho naň navrhli?

Pavel Vitek, riaditeľ obchodu a marketingu OLO: – Je to človek, ktorý je 28 rokov v službách tohto mesta. Všetci vieme, že je veľmi skromný, zodpovedný a svedomitý.  Vychoval už niekoľko generácií spolupracovníkov. Menila sa doba, názov firmy, riaditelia, osádky i technika. To čo sa nezmenilo, je vzťah pána Šteffeka ku  svojej „smetiarskej“ profesii. Zhodou náhod je nielen obyvateľom Starého Mesta, ale Staré Mesto sa stalo i jeho smetiarskym rajónom.

 

Text:  Vladimír Mikunda

Foto:  Rastislav Polák