Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Služby OLO počas Veľkonočných sviatkov

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. zabezpečí počas sviatkov svoje služby v nasledovnom režime:

Na Veľkonočný pondelok nebude prebiehať odvoz zmesového komunálneho ani triedeného odpadu. Odvoz odpadu bude presunutý z pondelka 17. 4. na utorok 18. 4. Ďalšie odvozy prebehnú vždy s jednodenným posunom. Bežný pondelkový odvoz tak prebehne v utorok, utorkový v stredu, stredajší vo štvrtok, štvrtkový v piatok a piatkový bude vykonaný v sobotu, spolu so sobotným. Na Veľký piatok bude odvoz odpadu prebiehať bez zmien, podľa harmonogramu.

Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu ZKO a TZ Zberný dvor
14.04.2017 piatok ** 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu zatvorený
15.04.2017 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00
17.04.2017 pondelok zatvorené nebude vykonaný zatvorený
18.04.2017 utorok 7:00 – 16:00 bude vykonaný za 17.4. 8:00 – 18:00
19.04.2017 streda 7.00 – 16.00 bude vykonaný za 18.4. 8.00 – 18.00
20.04.2017 štvrtok 7.00 – 16.00 bude vykonaný za 19.4. 8.00 – 18.00
21.04.2017 piatok 7.00 – 13.00 bude vykonaný za 20.4. 8.00 – 18.00
22.04.2017 sobota zatvorené bude vykonaný za 21.4. a 22.4. 8.00 – 18.00

** Zákaznícke centrum je dostupné telefonicky na 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo