Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Služby OLO a.s. 29.3. – 2.4.2016

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
spoločnosť OLO a.s. zabezpečí od 29.3 – 2.4.2016 svoje služby v nasledovnom režime:

Dátum Deň Oddelenie služieb zákazníkom
Harmonogram odvozu ZKO a TZ Zberný dvor Spaľovňa 
29.3.2016 utorok 7.00 – 16.00 bude vykonaný ako v pondelok 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
30.3.2016 streda 7.00 – 16.00 bude vykonaný ako v utorok 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
31.3.2016 štvrtok 7.00 – 16.00 bude vykonaný ako v stredu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
01.4.2016 piatok 7.00 – 16.00 bude vykonaný ako vo štvrtok 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
02.4.2016 sobota zatvorené bude vykonaný za piatok a sobotu 8.00 – 18.00 6.00 – 12.00
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo