Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Služby OLO počas vianočných a novoročných sviatkov

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. zabezpečí počas sviatkov svoje služby v nasledovnom režime:

Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu ZKO a TZ Zberný dvor Spaľovňa 
23.12.2016 piatok 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 6:00 – 16:00
24.12.2016 sobota zatvorené podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu
25.12.2016 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený bez príjmu
26.12.2016 pondelok 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu
27.12.2016 utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 6:00 – 16:00
28.12.2016 streda 7.00 – 16.00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
29.12.2016 štvrtok 7.00 – 16.00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
30.12.2016 piatok 7.00 – 13.00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
31.12.2016 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8.00 – 13.00 6.00 – 12.00
01.01.2017 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený bez príjmu
02.01.2017 pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
03.01.2017 utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
04.01.2017 streda 7.00 – 16.00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
05.01.2017 štvrtok 7.00 – 16.00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 16.00
06.01.2017 piatok 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu
07.01.2016 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6.00 – 12.00
08.01.2017 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený bez príjmu

* Oddelenie služieb zákazníkom je k dispozícii telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom zakazka@olo.sk

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo