Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

OLO a.s.

 • OLOmánia

  OLOmánia

  8.ročník

 • Ďakujeme za trpezlivosť!

  Ďakujeme za trpezlivosť!

  Dopravné obmedzenia v Bratislave ovplyvňujú aj odvoz odpadu.

   

  Tlačové správy

  • VIANOCE A SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADOM
   VIANOCE A SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADOM
   Odvoz stromčekov bude zabezpečovať OLO a.s. od 7. 1. 2020 do 31. 3. 2020. Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Vianočný stromček však môžete priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom..
  • Ako správne triediť
   Ako správne triediť
   dovoľte nám touto cestou Vás požiadať o súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, zároveň však aj sviatky, kedy sa nárazovo tvorí najviac odpadov. Nikdy počas roka nie je..
  • OZNAM
   OZNAM
   Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v oblasti Podkerepušky v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestnila v 51. týždni pre obyvateľov dotknutej ulice/oblasti dve 1100 l zberné nádoby, aby aj v prípade zimnej kalamity bol zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO). Prosíme..
  • NA SVOJU PRÁCU SOM HRDÁ
   NA SVOJU PRÁCU SOM HRDÁ
   Ďakujeme redaktorke a fotografovi denníka Nový čas, ktorí si všimli v teréne našu kolegyňu Rebeku Mašekovú. Publikujeme na našej stránke článok v plnom znení. Jej revírom je Staré Mesto. Jej tempo je neuveriteľné. Jej súpermi sú kontajnery plné odpadkov, úzke uličky a v nich plno osobných automobilov…
  • OLO ART – ODPAD OČAMI DETÍ
   OLO ART – ODPAD OČAMI DETÍ
   „Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život!“ Radosť a nadšený potlesk skoro 800 žiakov z bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl privítal novú ambasádorku projektu OLOMÁNIA, Daru Rolins, ktorú pasovali kvetmi z orechov La Tagua, predsedu predstavenstva bratislavskej mestskej..
  • ZLATO PRE OLOMÁNIU!
   ZLATO PRE OLOMÁNIU!
   Naša spoločnosť si 5.12.2019 prebrala Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2019 – ocenenie GOLD. Víťazom kategórie Produkt a Služby sa stal výchovno-vzdelávací projekt Olománia. Cenu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR a ASPEK..
  • ODVOZ BIOODPADU LEN DO 30.11.2019
   ODVOZ BIOODPADU LEN DO 30.11.2019
   Odvoz bude ukončený dňa 30.11.2019. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdete na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžete si ho však zistiť aj priamo na www.olo.sk „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“ Termíny posledných odvozov bio odpadu z hnedých..
  • Ďakujeme za spätnú väzbu
   Veľmi nás teší, keď sa k nám dostane pochvala obyvateľov Bratislavy na našich zamestnancov alebo vyjadrenie spokojnosti s našimi službami. Za posledné dni nám ich prišlo hneď..
  • Nové vedenie spoločnosti OLO vrátilo všetky prenajaté osobné motorové vozidlá spoločnosti B2B RENT
   Nové vedenie bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) uzatvorilo dohodu o urovnaní k rámcovej zmluve o prenájme dopravných prostriedkov a k 30.9.2019 vrátilo..
  • Už 16. ročník S OLO zadarmo do ZOO
   Už 16. ročník S OLO zadarmo do ZOO
   Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa prostredníctvom podujatí projektu Olománia snaží deťom a žiakom počas školského roka zdôrazniť význam triedenia odpadu. Jedno z týchto podujatí, S OLO zadarmo do ZOO, otvorilo už 8. ročník projektu Olománia. Viac ako 6 000 detí..
  • Stanovisko spoločnosti OLO k incidentu na svojich zamestnancov
   Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o incidente na svojich zamestnancov počas výkonu práce na..
  • Technologická odstávka Spaľovne odpadu
   Technologická odstávka Spaľovne odpadu
   Vážení zákazníci, z dôvodu technologickej odstávky v Spaľovni odpadu NEBUDE v dňoch od 27.7.2019 do 4.11.2019 závod Spaľovňa odpadu OLO a.s. OD EXTERNÝCH ZÁKAZNÍKOV ODOBERAŤ ODPAD. Vzniknutá situácia neovplyvní harmonogram odvozu komunálneho odpadu v Bratislave.

  …viac »

  Objednávka služieb
  Zverejňovanie informácií
  Často kladené otázky
  Finančný príspevok OLO
  na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

  Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


  V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


  Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
  CERTIFIKÁTY A OCENENIA
  ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

  Naši partneri - mestské časti Bratislava

  partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo