Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

OLO a.s.

 • s OLO zadarmo do ZOO

  s OLO zadarmo do ZOO

  16.9. – 27.9.2019

 • OLOmánia

  OLOmánia

  8.ročník

 • Ďakujeme za trpezlivosť!

  Ďakujeme za trpezlivosť!

  Dopravné obmedzenia v Bratislave ovplyvňujú aj odvoz odpadu.

   

  Tlačové správy

  • Technologická odstávka Spaľovne odpadu
   Technologická odstávka Spaľovne odpadu
   Vážení zákazníci, z dôvodu technologickej odstávky v Spaľovni odpadu NEBUDE v dňoch od 27.7.2019 do 4.11.2019 závod Spaľovňa odpadu OLO a.s. OD EXTERNÝCH ZÁKAZNÍKOV ODOBERAŤ ODPAD. Vzniknutá situácia neovplyvní harmonogram odvozu komunálneho odpadu v Bratislave.
  • Oznam – odvoz odpadu zo Zavadilovej ulice
   Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na ulici Zavadilova, spoločnosť OLO a.s. umiestnila pre obyvateľov menovanej ulice náhradnú 1100 l zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad. Do..
  • Výberové konania na členov predstavenstva OLO a.s.
   Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy dňa 11.7.2019 vyhlásil výberové konania na: člena predstavenstva – CFO spoločnosti OLO a.s. Popis pozície a kritériá výberu nájdete..
  • Olománia má zelenú EKO stopu už sedem rokov
   Olománia má zelenú EKO stopu už sedem rokov
   Téma „odpady“ sa stáva globálnou celospoločenskou otázkou a každé podujatie je ideálnou príležitosťou upozorniť ľudí na to, aby sa zamysleli nad dôležitosťou svojich aktivít vo vzťahu k životnému prostrediu a predovšetkým k ďalším generáciám. Pretože ako hovorí jeden z ambasádorov..
  • Odvoz odpadu počas májových sviatkov
   Odvoz odpadu vykonáva spoločnosť OLO od pondelka do soboty počas celého roka, s výnimkou dvoch dní – Nového roka a Veľkonočného pondelka. Počas májových sviatkov 1.5.2019 a 8.5.2019..
  • Výberové konanie na predsedu predstavenstva OLO a.s.
   Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.04.2019 vyhlásil výberové konanie na: predsedu predstavenstva – CEO spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) Popis pozície a..
  • Deň Zeme oslávime 22.4
   Deň Zeme oslávime 22.4
   Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme tradične oslavujeme 22.4. Na celom svete je cieľom tohto sviatku upozorniť na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a hľadania obnoviteľných zdrojov energie. Aj my v OLO sa celoročne snažíme čo najviac informovať o správnom triedení odpadu, vzdelávať nielen..
  • Odvoz odpadu v Bratislave bude počas Veľkej noci realizovaný v upravenom režime
   Odvoz odpadu v Bratislave bude počas Veľkej noci realizovaný v upravenom režime
   Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) aj v tomto roku zabezpečí odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov. Odvozy sa však budú vykonávať v upravenom režime. Na Veľký piatok 19.4.2019, v sobotu 20.4.2019 a v dňoch 23.4. – 27.4.2019 (utorok – sobota), bude odvoz odpadu..
  • Spoločnosť OLO opäť spustí prevádzkovanie zberného dvora v Mestskej časti Bratislava – Rača. V tomto roku aj s niekoľkými novinkami.
   Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) aj v roku 2019 spustí prevádzkovanie zberného dvora v Mestskej časti Bratislava – Rača. Oproti minulému roku, budú..
  • OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu
   OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu
   Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prosí správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu. K najčastejším príčinám nevykonania odvozu odpadu totiž patrí práve nesprístupnenie zberných nádob..
  • Spoločnosť OLO hľadá do svojich radov vodičov zberových vozidiel
   Spoločnosť OLO hľadá do svojich radov vodičov zberových vozidiel
     Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vypísala výberové konanie na vodičov zberových vozidiel. Uchádzačom ponúka priemerný hrubý mesačný príjem 1 578 Eur a ďalšie výhody. K nim patrí, napríklad, práca na plný úväzok na dobu neurčitú, náborový príspevok 500 Eur,..
  • Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2019
   Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2019
   Tlačová správa: Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2019 Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad od piatka 1. 3. 2019. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2019…

  …viac »

  Objednávka služieb
  Zverejňovanie informácií
  Často kladené otázky
  Finančný príspevok OLO
  na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

  Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


  V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


  Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
  CERTIFIKÁTY A OCENENIA
  ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

  Naši partneri - mestské časti Bratislava

  partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo