Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

29. mája 2017 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Hnedé zberné nádoby v Bratislave obsahujú okrem bio odpadu aj zmesový odpad a plasty

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v polovici marca 2017. Doteraz naši zamestnanci odviezli vyše 220 ton tohto druhu odpadu z tých rodinných domov v rámci Bratislavy, ktorým bola doručená hnedá zberná nádoba v objeme 120l alebo 240l. Podľa doterajších skúseností však hnedé zberné nádoby obsahujú, okrem bio odpadu zo záhrad, aj taký odpad, ktorý do nich nepatrí.

V hnedých zberných nádobách, sa okrem bio odpadu zo záhrad, nachádza aj zmesový odpad a plasty. Doteraz naši zamestnanci vytriedili viac ako 130 kg takéhoto odpadu, čo predstavuje jeden plný kontajner v objeme 1 100l. Častým problémom je, že obyvatelia umiestňujú zmesový a plastový odpad do spodnej časti hnedej zbernej nádoby, následne ho prikryjú bio odpadom a tak naši zamestnanci pri otvorení a kontrole zbernej nádoby nedokážu identifikovať skutočný obsah celej nádoby. Do hnedých zberných nádob je pritom potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. V prípade, že pri kontrole naši zamestnanci zistia, že nádoba obsahuje odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude vyprázdnená. Akýkoľvek iný odpad, okrem bio odpadu, totiž spôsobuje problémy pri ďalšom spracovaní v kompostárni.

Bio odpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne vo Svätom Jure. Tam sa z neho odstránia také druhy odpadov, ktoré doň nepatria a následne sa bio odpad drví. Takto rozdrvený sa ďalej spracováva na kompost. Celý proces vzniku kompostu trvá v priemere 3 – 5 mesiacov.

Častým problémom pri odvoze bio odpadu zo záhrad je tiež to, že obyvatelia neumiestňujú hnedú zbernú nádobu v deň odvozu na odvozné miesto. To majú, s dňom odvozu, určené na nálepke, ktorá je dodávaná s nádobami. Často sa však nádoby buď nenachádzajú na odvoznom mieste alebo nie sú v deň odvozu vyložené. Prosíme preto obyvateľov, aby dodržiavali pokyny, nachádzajúce sa na nálepke, ktorú obdržia spolu s hnedou zbernou nádobou.

Spoločnosť OLO doteraz rozdistribuovala vyše 4 400 hnedých zberných nádob a 1 200 kompostérov tým domácnostiam, ktoré si splnili svoju povinnosť a podali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad.“ V prípade záujmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť zbernú nádobu aj kompostér priamo v spoločnosti OLO. Je však potrebné sa vopred dohodnúť na termíne a čase prevzatia. Pre viac informácií je potrebné sa obrátiť na Zákaznícke centrum OLO telefonicky 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je účinná od 1.1. 2017. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016, sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov) povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad. Toto nariadenie sa týka viac ako 20 000 domácností v rámci Bratislavy, ktoré ročne vyprodukujú vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu. V prípade, že ste zatiaľ nepodali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad,“ môžete tak stále urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Všetky náklady na kompostér alebo hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mgr. Beata Humeníková
Hovorkyňa spoločnosti

Mobil: +421/918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk

 

 

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

18 − 12 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši parteri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť