Home » Oznamy » Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob pre rodinné domy v Lamači
Publikované: 17.09.2021

Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia,

hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. Prvou mestskou časťou, ktorá bude zapojená do zberu kuchynského odpadu, je Lamač.

Od pondelka 20. septembra 2021 začína spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu s distribúciou košíkov a zberných nádob pre rodinné domy v Lamači. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták Vám doručia naši pracovníci až ku dverám, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Harmonogram pre bytové domy zverejníme dodatočne na www.olo.sk

Harmonogram pre RD od 20. do 29. septembra 2021

Pon – Pia: od 16.00 do 20.00

Sob: od 9.00 do 18.00

Ned: nevykonáva sa

 

20.9.2021 Pondelok Havelkova
Stanekova
Podlesná
21.9.2021 Utorok Podháj
Hodonínska
Lamačská cesta
22.9.2021 Streda Vrančovičova
Borinská
23.9.2021 Štvrtok Cesta na Klanec
24.9.2021 Piatok Zhorínska
Zlatohorská
25.9.2021 Sobota Pod zečákom
Zidiny
Rácova
Zelenohorská
Segnáre
27.9.2021 Pondelok Rozálska
Vysokohorská
Záhrady
Rajtákova
28.9.2021 Utorok Kuneradská
Skerličova
Povoznícka
Pod násypom
29.9.2021 Streda Lediny

 

Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste. Všetky potrebné informácie nájdete v letáku.

2 komentáre

 1. Katarína Lesayová píše:

  Dobrý deň, budete pokračovať aj bytovkami v Lamači? Rada by som porozumela logike, prečo začínate s rodinnými domami, pre ktoré nie je problém mať vlastný kompost. My v bytovke uz roky zbierame biologický odpad a vozíme rodičom do záhrady, čo je logisticky náročné a veľmi by nám pomhol zber odpadu z bytovky. Opakovane sme žiadali o nádobu na biologický odpad a stále neúspešne. Ďakujem

  • OLO píše:

   Vážená pani Lesayová,
   ďakujeme za Vašu otázku a záujem triediť kuchynský bioodpad. Bratislava je povinná zaviesť zber kuchynského odpadu od 1. januára 2023. Mesto rozhodlo o postupnom zapájaní mestských častí, nakoľko pri zavádzaní zberu kuchynského odpadu ide o tvorbu komfortného systému pre obyvateľov, ktorý si vyžaduje dlhší čas na implementáciu.
   Mestská časť Lamač bola v rámci štúdie o kuchynskom odpade vyhodnotená ako vhodná MČ na začatie zavádzania celého systému. Lamač má nižšiu hustotu obyvateľstva, nachádzajú sa tu rodinné domy aj bytovky (malé aj veľké). Vieme tak aplikovať zber v rôznych variantoch a zistiť, čo najlepšie funguje/nefunguje. Spätná väzba od obyvateľov bude pre nás preto veľmi dôležitá.
   Obyvatelia rodinných domov v Lamači si môžu prevziať balíček (10 l kuchynský košík, 20 l zberná nádoba, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták) počas distribúcie, ktorá bude prebiehať od 20.9.2021 do 29. septembra 2021, následne budeme pokračovať v distribúcii pre bytové domy.
   Obyvatelia bytoviek v Lamači si môžu prevziať balíček (10 l kuchynský košík, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták) počas distribúcie podľa harmonogramu. Dátum a čas sa obyvatelia dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky.
   Predpokladaný čas distribúcie je pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00.

   Prajeme Vám pekný deň.

   S pozdravom, Team OLO