Home » Tlačové správy » Dvadsať rokov v službách obyvateľov hlavného mesta (Bratislava – OLO, 12.11.2012)
Publikované: 23.11.2012

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu už dvadsiaty rok aktívne pôsobí  na území hlavného mesta v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a potvrdzuje svoje nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve Bratislavy. Takmer 400 pracovníkov firmy  sa denne stará o  bezproblémový zber a likvidáciu komunálneho odpadu hlavne z bratislavských domácností. Sedemdesiatosem obslužných vozidiel spoločnosti ročne najazdí vyše dva milióny kilometrov. Obyvateľom mesta je k dispozícii 40 700 nádob pre komunálny odpad, 13 700 pre separovaný zber a 250 veľkokapacitných kontejnerov. Čistejšia, zdravšia a krajšia Bratislava –  to je každodenná výzva pre našu spoločnosť.  I tieto myšlienky zazneli na nedávnom  slávnostnom stretnutí partnerov, priateľov, zákazníkov i bývalých predstaviteľov manažmentu spoločnosti pri príležitosti okrúhleho výročia  jej založenia,  ktoré sa uskutočnilo 12. novembra v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, ako predstaviteľ jediného akcionára spoločnosti, v slávnostnom príhovore  ocenil vysokú odbornú spôsobilosť firmy a stabilne dobré ekonomické výsledky. Angažovanosť OLO vo vzdelávacích aktivitách najmladšej generácie  Bratislavčanov vo forme zábavno – vzdelávacej Olompiády našla svoju odozvu nielen v hlavnom meste, ale i v rámci Slovenska.

 Sústredené zacielenie spoločnosti na kvalitu poskytovaných služieb bolo  v minulých dňoch  potvrdené zavedením a následnou úspešnou certifikáciou systému manažérstva kvality podľa  ISO 9001-2008.  Generálny riaditeľ OLO Roman Achimský a členka predstavenstva Jarmila Melichárková  slávnostne prevzali certifikát z rúk  zástupcov certifikačnej  spoločnosti 3EC. Ako uviedol  Roman Achimský:

„Zavedenie procesného riadenia v spoločnosti pomohlo odhaliť rezervy v mnohých činnostiach  a zároveň sa stalo zdrojom trvalého zlepšovania.  Je tiež verejne deklarovaným záväzkom, že sa  spoločnosť  bude i naďalej snažiť o maximálnu spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami.“

Prekvapením večera bol filmový dokument o histórii spoločnosti a krst  poštovej známky s personalizovaným kupónom OLO, vydanej pri príležitosti 20. výročia vzniku spoločnosti. Autorom  originálnej grafiky personalizovaného kupónu je známy slovenský grafický dizajnér Dušan Junek a odniesli si ju všetci účastníci stretnutia. Krstnými otcami známky sa stali Vladimír Švábík, riaditel závodu Spaľovňa odpadu, Peter Krasnec, prezident APOH a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorý je tiež členom Olompijského výboru.

Stretnutie malo mimoriadne srdečnú atmosféru.  Neformálne podujatie hostia využili na rozhovory so starými i novými známymi, veľa sa spomínalo na roky budovania OLO  a všetci prítomní sa zhodli, že spoločnosti prajú všetko len to naj do ďalších 20 rokov…

Text : Ing. Tímea Kerpánová, junior marketing manager

Foto: Archív OLO a.s.