Home » Oznamy » Dočasné stanovište zberných nádob v oblasti Podkerepušky
Publikované: 12.08.2022

V oblasti Podkerepušky (1. ulica, 2. ulica, 3. ulica, 4. ulica a Spojná) sme zriadili dočasné stanovištia zberných nádob.

Z dôvodu častého poškodzovania zberových vozidiel spoločnosti OLO a.s. zapríčinených nevhodnou prístupovou komunikáciou sme umiestnili zberné nádoby na začiatok vyššie uvedených ulíc. Nezjazdnosť ulíc spôsobujú predovšetkým šírka komunikácie, prerastajúca zeleň, sklon vozovky a nespevnená komunikácia, čo je v rozpore s aktuálne platnou legislatívou. Obsluha zberných nádob v uvedenej lokalite ohrozuje majetok obyvateľov a bezpečnosť našej posádky, ktorá zberné vozidlo obsluhuje.

Z uvedených dôvodov sme dočasne umiestnili pre obyvateľov tejto oblasti:

  • 4 ks 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad s odvozom 1x do týždňa, deň odvozu zostáva v utorok
  • 4 ks 1100 l nádob na papier a plasty s odvozom 1x za 14 dní, deň odvozu je vo štvrtok – nepárny týždeň
  • 8 ks 240 l zberných nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad s odvozom 2x za týždeň, odvozné dni zostávajú v utorok a piatok

Odvoz odpadu vykonáme aj v prípade, ak obyvatelia pristavia svoju zbernú nádobu na jedno z uvedených stanovíšť. Naplnenosť dočasne umiestnených zberných nádob budeme priebežne monitorovať. Prosíme obyvateľov, aby všetky odpady až do odvolania vkladali do zberných nádob umiestnených podľa obrázku nižšie, odkiaľ bude odvoz vykonávaný podľa pôvodného harmonogramu odvozu.

Ďakujeme za pochopenie

 

Umiestnenie 1100 l zberných nádob:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *