Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

7. októbra 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Ďakujeme za spätnú väzbu

Veľmi nás teší, keď sa k nám dostane pochvala obyvateľov Bratislavy na našich zamestnancov alebo vyjadrenie spokojnosti s našimi službami. Za posledné dni nám ich prišlo hneď niekoľko. Pani Andrea nám napísala: „Chcela by som pochváliť Vašich zamestnancov OLO a ľudí, ktorí sú okolo nich. Bývame v Záhorskej Bystrici, predtým v Dúbravke a zatiaľ som nemala alebo necítila nespokojnosť s ľuďmi, ktorí pracujú v OLO. Môžem ich iba pochváliť a popriať veľa úspechov, pretože nie vždy to majú ľahké.“ Obyvateľka Veronika nám zasa napísala: „Ďakujeme zamestnancom OLO, že denne robia nášmu 2-ročnému OLO fanúšikovi radosť tým, že mu veselo kývajú a rozdávajú úsmevy.“ Poďakovanie za spoluprácu nám prichádza aj od organizátorov podujatí, na ktorých zabezpečujeme zber a odvoz odpadu. Sme radi za každú spätnú väzbu, pretože nám pomáha zlepšovať kvalitu našich služieb. Ak máte akýkoľvek podnet súvisiaci s odvozom odpadu v hlavnom meste obráťte sa, prosím, na naše zákaznícke centrum e-mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky na čísle 02/50 110 111. Ďakujeme.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

dva × 4 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo