Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dajme veciam druhý život

DARUJTE VECI TÝM, KTORÍ ICH POTREBUJÚ!

Máte doma nepotrebné, ale zato funkčné veci ako interiérové dvere, police, skrinky, postele bez matracov, nečalúnený nábytok, obrazy, dekorácie, kvetináče, či použité knihy? Radi by ste pomohli niekomu, kto tieto veci využije a vráti im „druhý život“?

               

Bratislava oficiálne spustila projekt opätovného použitia odpadov s názvom Dajme veciam druhý život. Môžete tak predĺžiť životný cyklus veciam, ktoré dnes končia na zbernom dvore. A ako je možné sa do projektu zapojiť? Stačí veci priniesť a zdarma ich odovzdať na zbernom dvore OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste 2 a vyplniť krátky formulár darcu.

Dvakrát ročne, na jar a na jeseň, sa tieto veci odovzdajú charitatívnym organizáciám, ktoré o ne prejavia záujem. Prvé takéto veci si už odniesli ubytovňa Fortuna a ubytovňa Kopčany. V prípade, že ste zástupcom charitatívnej organizácie a mali by ste záujem o prevzatie vyzbieraných vecí zdarma, prosím, kontaktujte nás na marketing@olo.sk

» FORMULÁR DARCU «

» PRAVIDLÁ PROJEKTU – Dajme veciam druhú šancu «

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo