Home » Tlačové správy (Page 14)

Tlačové správy

33 Nájdených článkov

OLOMPIÁDA ZAČÍNA V ZOO

18.09.2013
(OTA – Olompijská tlačová agentúra, Bratislava 18.09.2013) Druhý ročník OLOMPIÁDY mal raketový nástup. Prihlásilo sa  22 nových škôl, čo predstavuje 3450 nových účastníkov

Stanovisko OLO a.s.

02.07.2013
Bratislava  2.7.2013 Fakty: Na YouTube bolo v piatok 28.6.2013 umiestnené video nášho priaznivca, v dobrom slova zmysle, ktoré dokumentuje, ako jedna z posádok do jedného zberového

Záplava

25.06.2013
(Bratislava 24.06.2013) Povodňová situácia z pred dvoch týždňov v Bratislave je už len spomienkou. Veľká voda odtiekla a Dunaj sa vrátil do svojho starého koryta.

OLOMPIJSKÉ FINÁLE

20.06.2013
(Bratislava 19.6.2013) Ani tropické horúčavy neodradili 1500 olompijských detí a učiteľov prísť na Veľké Finále, ktoré oficiálne ukončilo I. ročník OLOMPIÁDY. Amfiteáter na Partizánskej

OLO získalo certifikát výnimočnosti Slovak Gold!

05.05.2013
Bratislava, 30. apríla 2013.  Už 19 rokov  Nadácia a značka nadštandardnej kvality Slovak Gold udeľuje  certifikáty Slovak Gold , ceny Slovak Gold Exclusive a prestížne

Jozef Šteffek – laureát Ceny primátora Bratislavy

22.04.2013
Bratislava / OLO/ 19.4.2013 – Pri príležitosti Dní Bratislavy, ktoré sa nazývajú aj Bratislavou pre všetkých, sa v piatok 19. apríla 2013 uskutočnilo v Zrkadlovej

Smetiarsky OLOMPIJSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL, OFF

01.03.2013
OTA (Olompíjska tlačová agentúra)/ OLOMPÍJSKY VÝBOR, Bratislava 01.03.2013 OFF nebol o zatváraní, ale o OTVÁRANÍ nových obzorov našej školopovinnej mládeže v oblasti odpadového hospodárstva. Trojdňový festival,

OFF = OLOMPIÁDA + EKOTOPFILM

18.02.2013
OTA (Olompíjska tlačová agentúra)/ OLOMPÍJSKY VÝBOR, Bratislava 25.02.2013 OFF nie je o zatváraní, ale o  slávnostnom otváraní, ktoré sa konalo dnes v kongresovej sále hotela

Dvadsať rokov v službách obyvateľov hlavného mesta (Bratisl...

23.11.2012
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu už dvadsiaty rok aktívne pôsobí  na území hlavného mesta v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a potvrdzuje svoje nezastupiteľné

„Všimli si nás SEPAROVANÝCH…!“

OTA (Olompijská tlačová agentúra)/ OLOMPÍJSKY VÝBOR Bratislava 23.11.2012 Touto cestou by sme sa vám všetkým, účastníkom, pedagógom, partnerom, spoluorganizátorom, členom Olompíjskeho výboru chceli

Spokojnosť zákazníkov na prvom mieste

22.11.2012
KVALITA POTVRDENÁ CERTIFIKÁTOM                                                                         Spoločnosť OLO a.s., sa rozhodla uskutočniť svoje ambície v oblasti zvyšovania kvality  poskytovaných služieb a ochrany životného prostredia implementovaním systémov manažérstva podľa noriem

Nová adresa zberného dvora OLO a.s.

13.11.2012
Nová adresa zberného dvora OLO a.s.,  je od 12.11.2012 Stará Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava. Dôvodom na premiestnenie zberného dvora, i keď len v rámci