Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zberný dvor

Kde sa nachádza zberný dvor OLO a.s.?

Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava – kliknite TU

Aká je otváracia doba zberného dvora OLO a.s.?
Otváracie hodiny Pondelok – Sobota: 08:0018:00 hod.
Nedeľa a sviatky – zatvorené!
Pre koho je určený zberný dvor?
Je spoplatnené ukladanie odpadu v zbernom dvore?

Pôvodca komunálneho odpadu, ktorý je zapojený do systému zberu komunálneho odpadu v Bratislave, môže priviesť a bezplatne uložiť odpad v ZD.

Aký druh odpadu môže obyvateľ Bratislavy doniesť do zberného dvora OLO a.s.?
Prečo návštevník zberného dvora OLO musí vyplniť tlačivo – formulár návštevníka zberného dvora?

Evidencia na Zbernom dvore OLO sa robí z dôvodu, že odpad dovezený na zberný dvor je súčasťou poplatku za Komunálny odpad a spoločnosť OLO a.s. nemôže prevziať odpad od osoby, ktorá nie je zapojená v systéme zberu komunálneho odpadu v  Bratislave.

Formulár návštevníka zberného dvora

Aký druh odpadu nemôže obyvateľ priviesť do zberného dvora OLO a.s.?

silne znečistený odpad, rádioaktívny odpad, odpad, ktorý obsahuje nebezpečné látky a nie je súčasťou zoznamu odpadov, ktoré je možné uložiť v ZD podľa predpisu stanovenom v Prevádzkovom poriadku.

Kedy je možné bezplatne uložiť na zberný dvor OLO a.s. drobný stavebný odpad? Sú aj prípady, kedy to nie je možné?

Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou- nepodnikateľom v rozsahu do 1 m³ ročne od jednej fyzickej osoby), na ktorých vykonanie sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Patria sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná, kúsky muriva, betónu, malty a iné drobné stavebné materiály.

Keď uvedený odpad privezie podnikateľ – pre neho je to už podnikateľská činnosť a uvedený odpad musí vyviesť za patričný poplatok na skládku odpadu. Práve preto je potrebné, aby každý priviezol svoj odpad osobne.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 9001:2008ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši parteri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť