Home » Tlačové správy » Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) zavádza zber jedlých olejov a tukov v MČ Petržalka
Publikované: 30.06.2021

Pilotný projekt začína v  druhej polovici júna 2021 rozvozom nádob do vybraných uzavretých stanovíšť v MČ Petržalka. Bude použitých 100 kusov špeciálnych 120 l nádob, ktoré sú upravené na zber oleja. Príslušní správcovia bytových domov a prislúchajúcich stanovíšť budú kontaktovaní priamym oslovením.
Po vyhodnotení pilotného projektu a optimalizácií budú do projektu zaradené ďalšie mestské časti.

Odvoz vyzbieraného oleja bude počas pilotného projektu realizovaný 1 x do mesiaca (v rámci tretieho týždňa v mesiaci). V prípade skoršieho naplnenia nádoby, správca nehnuteľnosti môže požiadať o mimoriadny odvoz odpadu: e-mailom na zakazka@olo.sk, prípadne telefonicky +421 2 50 110 111 (uvedené kontakty sú aj na nálepke na zbernej nádobe). Služba je pre obyvateľov zdarma.

Aký typ olejov a tukov sa zbiera?

 • použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál,
 • na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek),
 • oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt (zvyškov jedál), preto je vhodné ich precediť cez sitko,
 • do zbernej nádoby môžete dať precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania, atď.

Čo do nádob nepatrí?

 • mazivá, motorové a hydraulické oleje,
 • olej v sklenených fľašiach,
 • prázdne obaly od olejov a tukov,
 • iné komunálne odpady.

Ako zbierať?

 1. Použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt (zvyškov jedál).
 2. Jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom.
 3. Plastovú fľašu pevne uzatvoríme.
 4. Do označenej zbernej nádoby, ktorá sa nachádza na stanovišti, vložíme uzatvorenú plastovú fľašu so závitovým uzáverom naplnenú použitým jedlým olejom.
 5. OLEJ NELEJEME DO ZBERNÝCH NÁDOB V STANOVIŠTI!

Prečo máme zbierať použité kuchynské oleje a tuky?

 • ich zberom môžeme zamedziť znečisteniu zdrojov pitnej vody, povrchových a podzemných vôd,
 • pri vylievaní oleja do kuchynského drezu sa v potrubnej sieti vytvárajú nánosy na stenách, na ktoré sa pridávajú ďalšie zvyšky jedál, ktoré sa takto stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce,
 • použité jedlé oleje a tuky spôsobujú upchatie odtokových potrubí v domácnostiach, ich triedením prispievate k znižovaniu nákladov na údržbu potrubia,
 • znemožňujú tiež správny chod kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd,
 • zhromaždený použitý olej a tuky budú energeticky spracované ako ekologický produkt – biopalivo, čím sa znižuje závislosť na rope.

 

Vyzbierané jedlé oleje a tuky budú ekologicky spracované a využité ako zložka pri výrobe biopalív. Buďte súčasťou ekologického reťazca a pridajte sa k zberu olejov!

4 komentáre

 1. Tomas Mikus píše:

  Ako budu recyklovane plastove flase, v ktorych je olej odovzdavany?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   Ďakujeme za otázku.
   Pri nalievaní kuchynských olejov a tukov do plastových fliaš sa tieto zložky dostávajú do štruktúry materiálu, čím sa plastové fľaše stávajú nerecyklovateľnými. Prázdne fľaše z olejov sú preto súčasťou zmesového komunálneho odpadu a ich zhodnotenie prebieha v Zariadení na energetické využívanie odpadu (ZEVO). V ZEVO Bratislava je termické zneškodnenie (spálenie) odpadu spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu – výrobou tepla a elektriny.
   Pre zaujímavosť, ročne sa v ZEVO vyrobí priemerne 44 000 MWh a do siete dodá 33 000 MWh elektriny.

   S pozdravom, Team OLO

 2. Iveta píše:

  Dobrý deň, môžu sa zliať viaceré druhy olejov dokopy?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ide o jedlé oleje (repkový, slnečnicový, olivový a pod.), tak áno.

   Aký typ olejov sa zbiera?
   – použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál,
   – na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.),
   – oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt (zvyškov jedál), preto je vhodné ich precediť cez sitko,
   – do zbernej nádoby môžete dať precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania, atď..

   Čo nepatrí do zberných nádob na jedlé oleje a tuky?
   – olej a tuky v sklenených fľašiach a kovových plechových nádobách,
   – mazivá, motorové a hydraulické oleje,
   – prázdne obaly od olejov a tukov,
   – iné komunálne odpady.

   S pozdravom, Team OLO