Home » Tlačové správy » Bratislava začína so zberom kuchynského bioodpadu v ďalších mestských častiach
Publikované: 16.02.2022

Bratislava, 16. február 2022 – Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu rozširuje zber kuchynského bioodpadu do ďalších mestských častí. Vlani ho zaviedli v prvej mestskej časti – Lamač a v priebehu marca a apríla s ním začne aj v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke. Do konca roka 2022 bude Bratislava prostredníctvom svojej mestskej spoločnosti OLO zabezpečovať zber kuchynského bioodpadu vo všetkých 17 mestských častiach. Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť, tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu.

Bratislava má zákonnú povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od 1.1.2023. Hlavné mesto sa na túto úlohu systematicky pripravuje. V októbri minulého roka mesto spustilo zber kuchynského bioodpadu v prvej mestskej časti Lamač. Zapojilo sa 80 % obyvateľov a za prvých päť mesiacov, od októbra 2021 do februára 2022, sa vyzbieralo približne 75 ton tohto druhu odpadu. 

Ďalšími mestskými časťami, v ktorých sa začne s distribúciou zberných nádob a kompostovateľných vreciek:
Záhorská Bystrica – distribúcia nádob: 1.3.-12.3.2022, prvý odvoz plánovaný v týždni od 14.3.2022
Karlova Ves – distribúcia nádob: 14.3.-4.4.2022, prvý odvoz plánovaný v týždni  od 4.4.2022  
Dúbravka – distribúcia nádob 5.4.-23.4.2022, prvý odvoz plánovaný v týždni od 25.4.2022

Nasledovať budú mestské časti Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Jarovce, Rusovce a Čunovo. 

Všetky domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 litrový odvetrávací kuchynský košík, 150 kusov certifikovaných kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov a informačný leták. Doručovanie bude prebiehať pred bytovými domami, v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. V prípade rodinných domov bude distribúcia formou od domu k domu. Pre obyvateľov, ktorých OLO nezastihne doma, budú k dispozícií aj distribučné centrá. O konkrétnych časoch, aj miestach distribúcie, budú informovať jednotlivé mestské časti, spoločnosť OLO a.s., aj mesto Bratislava.

Obyvatelia rodinných domov dostanú aj 20 litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“. Obyvatelia bytoviek budú naplnené vrecká vhadzovať do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby, umiestnenej v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. 

Do nádoby na kuchynský odpad patria zvyšky z prípravy jedla – napríklad šupky, odrezky z rastlinnej aj živočíšnej stravy, zvyšky vareného jedla a potravín, vrecká z čajov a usadeniny z kávy, škrupiny z vajec, aj použité papierové vreckovky.  Kompostovateľné vrecko naopak nie je určené na jedlé oleje a tuky, obaly po konzumácií jedál, kávové kapsule, ani iné tekuté zložky kuchynské odpadu, ako sú polievky, omáčky či mlieko.

Z dôvodu dodržania systému zberu odporúčame obyvateľom začať zbierať kuchynský odpad jeden týždeň pred prvým zberom. Ten bude v roku 2022 prebiehať od marca do novembra 2 x do týždňa. Od decembra do februára bude frekvencia zberu 1x do týždňa.

Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Ak sa netriedi a končí na skládkach (ktoré sa praktizujú na 80 % územia Slovenska), je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. Dobre vytriedený kuchynský bioodpad sa pritom dá ďalej využiť – po spracovaní môže byť použitý napríklad ako hodnotný kompost, ktorý vieme využiť ako hnojivo pre zelené plochy v meste.  

Bratislava v súčasnosti neprevádzkuje zariadenie na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu s potrebnou kapacitou. Vytriedený kuchynský bioodpad z hlavného mesta preto nateraz končí v bioplynovej stanici Bošany, kde sa mení na elektrickú energiu, teplo a certifikované hnojivo. Hlavné mesto má vo fáze projektovania novú kompostáreň, ktorá bude v nasledujúcich rokoch uvedená do prevádzky a bude slúžiť ako koncové zariadenie pre spracovanie kuchynského bioodpadu pre celé mesto. 

Aktuálne informácie o zbere kuchynského bioodpadu v Bratislave nájdete na: https://www.olo.sk/kbro/ 

2 komentáre

 1. jana píše:

  dobry den, chcela by som sa opytat: kedze sa po zavedeni zberu kuchynskeho odpadu dostane menej komunalneho odpadu do spalovne (zevo), neplanuje OLO ziskavat odpad pre ZEVO aj z okolitych obci, ktore aktualne komunalny odpad skladkuju? Alebo ako zabezpecite, aby bola kapacita ZEVO naplno vyuzita? Da sa pocet ciernych nadob na zmesovy komunalny odpad v kontajnerovom stojisku zredukovat hned v den ako nam doveziete hnede nadoby na BRKO? V Petrzalke. Vdaka za odpoved

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   teší nás Váš záujem o energetické využívanie odpadu ako efektívnej formy nakladania s odpadmi. Tento druh zhodnotenia odpadov ďaleko prevyšuje skládkovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
   Ubezpečujeme Vás, že nám záleží na efektívnom využívaní kapacity našich možností, na vplyve nášho konania na prostredie v ktorom pracujeme, a preto máme vypracované rôzne stratégie zamerané na pokles zberu zmesového komunálneho odpadu. Ako obchodná spoločnosť pracujúca v konkurenčnom prostredí nezverejňujeme podrobné obchodné stratégie (tieto sú však odsúhlasované Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy ako 100 % akcionárom OLO a.s.).
   Zmena v množstve odvozov alebo počte zberných nádob na zmesový komunálny odpadu (ZKO) má priamy vplyv výber miestnej dane. Prvým predpokladanom na zníženie počtu zberných nádob na ZKO je reálne zníženie produkcie ZKO na stanovišti. Obyvateľom a správcom bytových domov odporúčame obrátiť sa na svojho správcu miestneho poplatku na magistrát hlavného mesta, kontakty nájdete tu https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

   Dovolíme si pripomenúť že hlavným dôvodom zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je zabezpečenie vrátenia živín späť do pôdy. Viac o zhodnotení a o význame zberu K-BRO nájdete na: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďakujeme a prajeme príjemný deň.

   Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *