Home » Info » 31.10.2011 – Hospodárske noviny – Banky treba viac vtiahnuť do agrofinancovania
Publikované: 08.11.2011

Poľnohospodársky biznis. Farmárom a potravinárom v podnikaní pomôže akákoľvek kampaň v prospech domácej výroby.

Bratislava – Poľnohospodári sa sťažujú na chronický nedostatok peňazí, ale na druhej strane existujú rezervy vo využívaní eurofondov. Efekt by malo, keby sa do prípravy projektov intenzívnejšie zapojili aj banky, pretože by mohli prispieť k vyššej úspešnosti projektov. Tvrdí to Radovan Mik, riaditeľ oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ v Tatra banke. Jeho názor zaznel popri mnohých iných na konferencii Agroprogress 2011, ktorú zorganizovalo vydavateľstvo Ecopress a spoločnosť Veldan. Najviac sa diskutovalo o rozvojových programoch a o zmenách, ktoré majú nastať v dotačnej poľnohospodárskej politike Bruselu.

Domáca podpora Podľa Jaromíra Matouška z UniCredit Bank Slovakia si pri otázke financovania agrosektora treba uvedomiť, že „príjmy z tržieb za hospodársku činnosť sú šesťnásobne vyššie ako príjmy z dotácie“. Aj preto sa podľa neho má zvýšiť úloha manažmentu pri dosahovaní väčšej efektivity tržieb. K podpore predaja domácich výrobkov sa vyjadril Stanislav Nemec zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. „Potrebná je jednotná kampaň, aby sa táto úloha mohla naplniť,“ povedal.

O slabej podpore vlády v prospech farmárov hovoril Vladimír Chovan zo Slovenskej holštýnskej asociácie, exminister pôdohospodárstva: „Jednou z úloh, ktoré deklarovala vláda v programe, bolo, že v rámci EÚ bude presadzovať plošné zrušenie agrodotácií, ale dovtedy sa pre zachovanie konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov bude snažiť o nediskriminačné podmienky.“ Podporu v sume dvoch eur na hektár však označil za príliš nízku, ak Česko, Maďarsko a Poľsko majú55 aRakúsko až 300 eur na hektár.

Ochrana prostredia Agrosektor v spojení s ochranou životného prostredia bol témou Viery Šimkovicovej zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Všimla si najmä dosahy legislatívnych úprav na povinnosti subjektov a manažérov pôsobiacich v poľnohospodárskom odvetví.

Roman Achimský z OLO sa dotkol nevyriešenej problematiky separovania: „Hovorí sa, načo separovať, veď všetko skončí v spaľovni. Nie je to pravda. Chýba koncepčné riešenie osvety o likvidácii komunálneho odpadu.“ Príkladom, ako napredovať, môže byť aj akcia S OLO bezplatne do ZOO. Zúčastnilo sa na nej 40-tisíc detí.


FOTO: V diskusnom paneli na konferenci Agroprogress 2011 bola zastúpená aj téma odpadového hospodárstva: zľava Viera Šimkovicová zo Slovenskej agentúry životného prostredia, prezident APOH Peter Krasnec a Roman Achimský, predseda predstavenstva OLO a.s.