Home » 2021 » február » 26

Jar v OLO prichádza 2021

26.02.2021

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať od pondelka 1. 3. 2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu od pondelka 1. 3. 2021. Ukončený bude 30. 11. 2021 (utorok).